Support för iPod nano (6:e generationen)

Kom igång

Är datorn uppdaterad?

Datorn måste ha följande när du vill använda iPod nano:

Om datorn inte uppfyller dessa krav måste du uppgradera den innan du kan använda iPod nano. Mer information om systemkrav finns i iPod nano (6:e generationen) Teknisk information.

Ställa in