AppleCare+ för iPhone

AppleCare+ för iPhone är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport1 och hårdvaruskydd2 i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 249 kr för skärmskador och 849 kr för andra typer av skador.3 Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ner verksamheten eller inte kan hittas. Mer information finns här.

All teknisk support samlad på ett ställe

Apple har utformat iPhone, iOS och många av apparna vilket gör iPhone till ett mycket välintegrerat system. Och det är bara AppleCare+ som ger dig direkt tillgång till service och support från Apples experter. Många problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

 • Direktkontakt med Apples experter
 • Service samma dag i de flesta storstadsområden i hela världen4
 • Expressutbytesservice3
 • Lokal service av Apple-hårdvara i Europa

Apple-hårdvara som omfattas av skyddet

AppleCare+ täcker såväl utbyte som reparationsservice för din iPhone, vilket omfattar upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 249 kr för skärmskador och 849 kr för andra typer av skador. Du får också täckning för batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 procent eller mer jämfört med den ursprungliga specifikationen. Täckningen omfattar följande:

 • Din iPhone
 • Batteri2
 • De hörlurar och tillbehör som ingick

Mjukvarusupport ingår

Med AppleCare+ för iPhone kan Apples experter hjälpa till med att felsöka din iPhone, iOS, iCloud och Apple-utvecklade appar för iPhone5:

 • iOS och iCloud
 • Trådlösa nätverk
 • Apple-utvecklade appar som FaceTime, Mail, Safari och Kalender

Viktig information

Köp AppleCare+ tillsammans med din nya iPhone. Eller köp det inom 60 dagar efter inköpet av din iPhone:

 • Online (du måste bekräfta serienumret och göra en fjärrdiagnos).
 • Genom att ringa 020-10 05 29 (du behöver göra en fjärrdiagnos och ha ett inköpsbevis till hands).

I villkoren för AppleCare+ kan du läsa den fullständiga produktinformationen.