AppleCare+ för Mac

AppleCare+ för Mac är en försäkring som erbjuder teknisk expertsupport i upp till tre år1 samt extra hårdvaruskydd2 från Apple, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktlig skada. För varje fall tillkommer en självrisk på 849 kr för skada på skärm eller yttre hölje och 2 699 kr för annan skada.3 Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

Förmånerna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentköplagen kring kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ner verksamheten eller inte kan hittas. Mer information finns här.

All teknisk support samlad på ett ställe

Eftersom Apple utvecklar datorn, operativ­systemet och många av apparna, är Mac ett synnerligen integrerat koncept. Det är bara med AppleCare+ som du får direkt tillgång till service och support av Apple-experter. Många problem kan enkelt lösas med ett enda telefonsamtal.

 • Förtur till Apples experter via chatt eller telefon
 • Service på plats
 • Lokal service av Apple-hårdvara i hela världen

Ytterligare skydd av Apple-hårdvara

AppleCare+ täcker såväl utbyte som reparationsservice för din Mac, vilket omfattar upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 849 kr för skada på skärm eller yttre hölje eller 2 699 kr för annan skada. Försäkringen täcker även batterier som har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Täckningen omfattar följande:

 • Din Mac
 • Batteriet3
 • Tillbehör som ingår, till exempel strömadaptern

Mjukvarusupport ingår

Vare sig du är hemma, på kontoret eller på språng får du med AppleCare+ bekväm direkttillgång till Apples experter när du har frågor eller behöver råd om en mängd ämnen, exempelvis:4

 • Använda macOS och iCloud
 • Snabba svar på frågor om hur du använder Apple-appar som Bilder, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers och Keynote.
 • Anslutning till skrivare och trådlösa nätverk

Köp AppleCare+ för:

Viktig information

Köp AppleCare+ tillsammans med din nya Mac eller inom 60 dagar efter att du köpt din Mac:

 • Online (du måste bekräfta serienumret och göra en fjärrdiagnos)
 • Genom att ringa till 020-100 529 (du behöver göra en fjärrdiagnos och visa upp ett kvitto)

För Mac-datorer med macOS Server täcker den tekniska supporten i AppleCare+ problem med serveradministration och nätverkshantering via det grafiska användargränssnittet i macOS Server. Köp AppleCare OS Support om du behöver hjälp med problem som gäller avancerad serveranvändning och integrering.

I villkoren för AppleCare+ kan du läsa den fullständiga produktinformationen.