AppleCare+ för Apple Watch

Apple Watch och Apple Watch Nike+

AppleCare+ för Apple Watch och Apple Watch Nike+ är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport1 och hårdvaruskydd2 i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 589 kr.3 Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har genom försäljaren, vad gäller kostnadsfri reparation eller byte av varor som inte stämmer överens med säljavtalet. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ner verksamheten eller inte kan hittas. Mer information finns här.

Apple Watch Hermès och Apple Watch Edition

AppleCare+ för Apple Watch Hermès och Apple Watch Edition är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport1 och hårdvaruskydd2 i upp till tre år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 679 kr.3 Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har genom försäljaren, vad gäller kostnadsfri reparation eller byte av varor som inte stämmer överens med säljavtalet. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ner verksamheten eller inte kan hittas. Mer information finns här.

AII teknisk support samlad på ett ställe

Apple har utformat Apple Watch, watchOS och många av apparna, så Apple Watch är ett mycket välintegrerat system. Det är bara AppleCare+ som ger dig tillgång till samlad service och support av Apples experter, så att de flesta problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

 • Direktkontakt med Apples experter
 • Expressutbytesservice
 • Lokal service av Apple-hårdvara i Europa

Fler servicealternativ för Apple-hårdvara

AppleCare+ täcker såväl utbyte som reparationsservice av din Apple Watch, vilket omfattar upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 589 kr för Apple Watch och Apple Watch Nike, eller 679 kr för Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès. Försäkringen täcker även batterier som har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Täckningen omfattar följande:

 • Din Apple Watch
 • Batteriet3
 • Den magnetiska laddningskabeln och strömadaptern som ingår

Mjukvarusupport ingår

Med AppleCare+ för Apple Watch kan Apples experter hjälpa till med att felsöka din Apple Watch, watchOS och Apple Watch-appar från Apple4:

 • Använda watchOS
 • Ansluta till iPhone, inklusive iOS och appen Apple Watch
 • Frågor om Apple Watch-appar från Apple

Viktig information

Köp AppleCare+ tillsammans med din nya Apple Watch. Eller köp det inom 60 dagar efter inköpet av din Apple Watch:

 • Online (du måste bekräfta serienumret och göra en fjärrdiagnos).
 • Genom att ringa till 020‑10 05 29 (du behöver göra en fjärrdiagnos och ha ett inköpsbevis till hands).

I villkoren för AppleCare+ kan du läsa den fullständiga produktinformationen.