Utbytesprogram för Apple USB-C-laddningskabel

Ett visst antal Apple USB-C-laddningskablar som medföljde MacBook-datorer under juni 2015 kanske inte fungerar som de ska på grund av ett konstruktionsfel. Detta kan resultera i att din MacBook inte laddas alls eller att den laddas oregelbundet när den är ansluten till en nätadapter med en berörd kabel.

Apple erbjuder alla berättigade kunder en ny, omdesignad USB-C-laddningskabel utan kostnad. Programmet omfattar även Apple USB-C-laddningskablar som sålts som fristående tillbehör.

Till MacBook-ägare som angav en giltig postadress under produktregistreringen eller vid ett köp i Apple Online Store kommer Apple att skicka en ny kabel i slutet av februari 2016.

Alla andra berättigade MacBook-ägare ska använda utbytesprocessen nedan för att få en ny USB-C-laddningskabel.

Identifiera en berörd kabel

På berörda kablar finns texten ”Designed by Apple in California. Assembled in China.” tryckt. På nya, omdesignade kablar finns ett serienummer efter denna text. Se bilderna nedan.

Berörd kabel Berörd kabel, närbild
Omdesignad kabel Omdesignad kabel, närbild

Utbytesprocess

Välj hur du vill få den nya USB-C-laddningskabeln bland alternativen nedan. Vi behöver få serienumret till din MacBook för att bekräfta att du har rätt att utnyttja det här programmet. Läs om hur du hittar serienumret här.


Ytterligare information

Detta världsomfattande program från Apple förlänger inte standardgarantins giltighet för din MacBook.

Om du tror att du har betalat för ett utbyte på grund av detta problem kan du kontakta Apple för att begära en återbetalning.

Programmet omfattar berörda USB-C-laddningskablar fram till 8 juni 2018.

Informationen gäller från och med 2016-02-12