Applabb: Utveckla ett appkoncept

Hitta pass i närheten.
Hitta en Apple Store.

Utforska hur du kan utveckla din appidé genom en tydlig designprocess. Du kommer att hämta inspiration från fyra appskapare som har utvecklat populära appar som gör skillnad i människors liv. En Apple Creative visar dig hur man bygger en prototyp av sin appidé i Keynote på iPad. Du kan förbereda dig genom att delta i Appkoll: Skapa en app-prototyp med Keynote.

Mer om Labb

Våra labb djupdyker i ett kreativt ämne genom ett projekt som du sedan kan utveckla vidare på egen hand. Labben bygger vidare på kunskaper du redan har så förbered dig gärna med våra Koll-pass.