Jerome Sydenham, Aschka, E Man13 results found

in einem Apple Store registrieren, Kontakt mit uns aufnehmen oder an einer Online-Umfrage teilnehmen, können wir eine Vielzahl von Daten erheben, einschließlich Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse...

fakturering, se http://support.apple.com/no-no/HT5582. Du aksepterer å motta alle fakturaer elektronisk, også per e-post. Du aksepterer at prisen for innholdet kan endre seg til enhver tid. Dersom tekniske...

/HT5582. Du godkänner att motta alla fakturor i elektroniskt format, vilket kan inkludera e-post. Priset för Innehåll kan komma att ändras när som helst. Apple kan från tid till annan neka en...

Conditions générales de réparation DROITS DES CONSOMMATEURS : POUR LES CLIENTS QUI SONT COUVERTS PAR DES LOIS OU RÉGLEMENTATIONS SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR PAYS DE RÉSIDENCE, LES AV...

Termini e condizioni di riparazione LEGGE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE: PER I CONSUMATORI TUTELATI DA LEGGI O NORMATIVE AD HOC NEL PAESE DI RESIDENZA, I BENEFICI CONFERITI DAL PRESENTE ACCORDO SI...

Términos y Condiciones de Reparación LEYES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: PARA LOS CLIENTES PROTEGIDOS POR LEYES O REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SU PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS CONFE...

Reparatievoorwaarden CONSUMENTENRECHT: VOOR CONSUMENTEN DIE DE RECHTEN GENIETEN VAN WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET LAND WAARIN ZIJ GEVESTIGD ZIJN,...

Villkor för reparation KONSUMENTLAGSTIFTNING: FÖR KONSUMENTER SOM SKYDDAS AV KONSUMENTSKYDDSLAGAR ELLER -REGLERINGAR I DET LAND DÄR DE BOR ÄR DE FÖRMÅNER SOM STIPULERAS I DETTA AVTAL TILLÄGG TILL DE R...

Termos e condições para reparos LEI DO CONSUMIDOR: CLIENTES COBERTOS POR LEIS OU NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NOS PAÍSES EM QUE RESIDEM TÊM DIREITO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR ESTE CONTRATO...

Vilkår og betingelser for reparation VIGTIGT: NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATION (“AFTALE”) UDGØR DIN AFTALE MED APPLE (SOM BESKREVET I AFSNITTET LANDEVARIATIONER, SPECIFICERET I HELE AFT...

Vertragsbestimmungen zu Reparaturen VERBRAUCHERSCHUTZGESETZE: FÜR VERBRAUCHER, DIE IN IHREN WOHNSITZLÄNDERN DURCH VERBRAUCHERSCHUTZGESETZE ODER -BESTIMMUNGEN GESCHÜTZT SIND, GELTEN DIE BEDINGUNGEN DIE...

Términos y condiciones de reparación LEY DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR: PARA LOS CLIENTES ASISTIDOS POR LAS LEYES DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR O POR LAS DEL PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS OTORGADOS...

Conditions générales de réparation DROIT DE LA CONSOMMATION : POUR LES CONSOMMATEURS COUVERTS PAR DES LOIS OU RÉGLEMENTATIONS SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR PAYS DE RÉSIDENCE, LES AVANT...