Program výmeny pevného disku systému iMac s veľkosťou 1 TB

Podľa zistení spoločnosti Apple môže veľmi malý počet pevných diskov Seagate s veľkosťou 1 TB používaných v 21,5- a 27-palcových systémoch iMac za určitých okolností zlyhať. Ide o systémy predávané od mája 2011 do júla 2011.

Pevné disky, ktorých sa to týka, nahradí spoločnosť Apple alebo jej autorizovaný poskytovateľ služieb bezplatne.

Spoločnosť Apple v súčasnosti kontaktuje majiteľov systémov iMac, ktorí pri registrácii zadali platnú e-mailovú adresu, aby ich o tomto programe informovala. Ak si myslíte, že vlastníte pevný disk Seagate s veľkosťou 1 TB, avšak doteraz vás nikto nekontaktoval, môžete nižšie zadať svoje sériové číslo a overiť, či je súčasťou programu.

Sériové číslo svojho systému iMac zistíte jednoducho. Pozrite si postup.

Toto nie je platné sériové číslo produktu Apple. Skúste zadať číslo ešte raz. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte nás.
Vami zadané sériové číslo produktu Apple nepatrí systému iMac.
Na vami zadané sériové číslo systému iMac sa program vzťahuje. Ak máte záujem o výmenu pevného disku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Podľa našich záznamov bol pevný disk v tomto systéme iMac v rámci programu už vymenený. Ak máte otázky, kontaktujte nás.
Podľa našich záznamov tento systém iMac síce používa pevný disk Seagate, program sa naň však nevzťahuje. V tejto chvíli nie je potrebná žiadna aktivita z vašej strany.
Je nám ľúto, ale pri spracovaní požiadavky sa vyskytla chyba. Skúste znovu neskôr o niekoľko minút.
Podľa našich záznamov tento systém iMac nepoužíva pevný disk Seagate a program sa naň nevzťahuje. V tejto chvíli nie je potrebná žiadna aktivita z vašej strany.
Na vami zadané sériové číslo systému iMac sa program nevzťahuje. V tejto chvíli nie je potrebná žiadna aktivita z vašej strany.
Zadajte svoje sériové číslo.
Toto nie je platné sériové číslo produktu Apple. Skúste zadať číslo ešte raz. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte nás.
Je nám to ľúto, ale pri spracovaní požiadavky sa vyskytla chyba.Skúste znovu neskôr o niekoľko minút.

Ak sa program vzťahuje na pevný disk vo vašom systéme iMac, navštívte autorizovaného poskytovateľa služieb spoločnosti Apple. Pri hľadaní môžete využiť zoznam poskytovateľov.

Odporúčame vykonať výmenu problematického pevného disku čo najskôr. Pred návštevou servisu odporúčame vykonať zálohu dát. Viac informácií o možnostiach zálohovania.

Po výmene pevného disku budete potrebovať originálne inštalačné disky operačného systému, ktoré ste dostali spolu s produktom, aby bolo možné znova nainštalovať operačný systém, ďalšie aplikácie a zálohované dáta.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardnú záruku na systém iMac.

Spoločnosť Apple bude vykonávať výmenu problematických pevných diskov Seagate bezplatne do 23. 7. 2012. Servisné dáta bude spoločnosť Apple ďalej vyhodnocovať a v prípade potreby program predĺži.

Informácie ku dňu 22. 7. 2011