Program výmeny spodnej časti krytu počítača MacBook

Spoločnosť Apple zistila, že za určitých podmienok môže nastať situácia, kedy sa gumový povrch počítačov MacBook oddelí od spodnej časti krytu počítača. Tento problém sa týka počítačov MacBook, ktoré sa dodali v období od októbra 2009 do apríla 2011.

Spoločnosť Apple bezplatne vymení každú spodnú časť krytu počítača MacBook s touto chybou.

Navštívte miestneho Autorizovaný poskytovateľ služieb spoločnosti Apple a požiadajte o výmenu spodnej časti krytu počítača MacBook. Kontrolou sériového čísla počítača MacBook sa zistí oprávnenosť zaradenia do tohto programu.

  • Navštívte Autorizovaný poskytovateľ služieb spoločnosti Apple. Môžete ho nájsť tu.

Poznámka: Ak počítač MacBook nemá spomínanú chybu, nie je potrebné podnikať žiadne kroky.

Ak si myslíte, že za opravu alebo výmenu spojenú so spomínaným problémom ste už zaplatili, kontaktujte spoločnosť Apple vo veci refundácie.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardnú záručnú lehotu poškodeného počítača MacBook.

Program sa týka poškodených počítačov MacBook v lehote do dvoch rokov od dátumu zakúpenia. Spoločnosť Apple bude aj naďalej vyhodnocovať dáta služby a v prípade potreby program predĺži.

Dátum informácie: 27. 5. 2011