Program výmeny tlačidla Spať/Zobudiť na iPhone 5

Spoločnosť Apple zistila, že mechanizmus tlačidla Spať/Zobudiť na malom percente modelov iPhonu 5 môže úplne alebo miestami prestať pracovať. Tento problém sa môže týkať modelov iPhonu 5, ktoré boli vyrobené do marca 2013 (vrátane).

Spoločnosť Apple bezplatne vymení mechanizmus tlačidla Spať/Zobudiť na modeloch iPhonu 5, na ktorých sa vyskytol tento problém a na ktorých sériové číslo sa vzťahuje tento program.

Tlačidlo Spať/Zobudiť sa nachádza na hornej strane iPhonu 5: Detail tlačidla Spať/Zobudiť na iPhone 5

Nárok na výmenu

Ak tlačidlo Spať/Zobudiť na vašom iPhone 5 nepracuje správne, zadaním sériového čísla produktu do nasledujúceho poľa overte, či sa naň vzťahuje tento program.

Ďalšie kroky sú uvedené v časti Proces výmeny.

  Sériové číslo svojho iPhonu zistíte jednoducho. Pozrite si postup.
Na vami zadané sériové číslo iPhonu 5 sa tento program nevzťahuje. V tejto chvíli nie je potrebná žiadna aktivita z vašej strany.
Na zadané sériové číslo iPhonu 5 sa tento program vzťahuje. Ak máte záujem o výmenu tlačidla Spať/Zobudiť, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Zadajte sériové číslo svojho produktu.
Toto nie je platné sériové číslo produktu Apple. Skúste zadať číslo znova. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte nás.
Ľutujeme, no pri spracovaní vašej požiadavky sa vyskytla chyba. Skúste to znova o niekoľko minút.

Poznámka: Ak sa na tlačidle Spať/Zobudiť na vašom iPhone 5 neprejavujú žiadne známky tohto problému alebo ak sa tento program nevzťahuje na sériové číslo vášho produktu, v tejto chvíli sa z vašej strany nevyžaduje žiadna aktivita.


Proces výmeny

Mechanizmus tlačidla Spať/Zobudiť sa vymieňa v servisnom stredisku spoločnosti Apple. Podrobnosti nájdete nižšie. Proces výmeny trvá približne 4 až 6 dní od okamihu prijatia iPhonu v servisnom stredisku až po jeho vrátenie zákazníkovi. iPhone sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program a či je inak funkčný. Skôr než iPhone odošlete do servisu spoločnosti Apple, musíte zálohovať všetky svoje dáta a vymazať z neho celý obsah a nastavenia.

Poznámka: Ak váš iPhone 5 vykazuje akékoľvek poškodenie (napríklad má prasknutý displej), ktoré znemožňuje výmenu tlačidla Spať/Zobudiť, daný problém je potrebné vyriešiť pred výmenou tlačidla Spať/Zobudiť. V niektorých prípadoch môže byť takáto oprava spoplatnená.

Odoslanie iPhonu 5 do servisného strediska spoločnosti Apple

  • Prineste iPhone 5 autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple, ktorý je zapojený do programu.
  • Poskytovateľ váš iPhone skontroluje, aby overil váš nárok na výmenu, a potom ho odošle do miestneho servisného strediska spoločnosti Apple.
  • Keď bude váš iPhone pripravený na vyzdvihnutie, budete upozornení.


Poznámka: Ak chcete využiť možnosť osobného doručenia produktu, musíte navštíviť autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktorý je zapojený do programu, a nie mobilného operátora.

Príprava iPhone 5 na servis

Vykonaním nasledujúcich krokov zabezpečíte, že iPhone bude pripravený na servis:

  • Zálohujte svoje dáta do aplikácie iTunes alebo služby iCloud.
  • Vypnite službu Nájsť môj iPhone.
  • Vymažte dáta a nastavenia v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia.
  • Vyberte zariadenie z puzdra alebo z neho odstráňte kryt.

Poznámka: Ak používate systém iOS 6 alebo iOS 7, po výmene mechanizmu tlačidla Spať/Zobudiť bude iPhone potrebné inovovať na systém iOS 8.


Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple môže túto službu obmedziť na pôvodnú krajinu nákupu. V prípade zariadení iPhone 5 zakúpených v členských krajinách EHP možno využiť servis v ostatných členských krajinách EHP.

Podmienkou tohto programu je, aby bol iPhone 5 funkčný.

Ak sa domnievate, že ste z dôvodu tohto problému už niekde za výmenu platili, kontaktujte spoločnosť Apple a informujte sa o možnostiach refundácie.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardnú záruku na iPhone.

Program platí pre príslušné modely iPhonu 5 tri roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.

Informácie k 5. 3. 2015