Program výmeny prehrávačov iPod nano (1. generácie)

Spoločnosť Apple zistila, že vo veľmi výnimočných prípadoch sa batéria v prehrávačoch iPod nano (1. generácie) môže prehrievať a predstavovať bezpečnostné riziko. Prehrávače iPod nano, ktorých sa to týka, sa predávali od septembra 2005 do decembra 2006.

Tento problém je spôsobený batériami s výrobnou chybou od jedného dodávateľa. K úrazom síce prichádza veľmi zriedka, pravdepodobnosť sa však s vekom batérie zvyšuje.

Spoločnosť Apple odporúča, aby ste prehrávač iPod nano (1. generácie) prestali používať a postupovali podľa nižšieuvedených pokynov na bezplatné objednanie náhradného kusa.

Poznámka: Tento problém s batériou sa vzťahuje konkrétne na prehrávače iPod nano (1. generácie) a neovplyvňuje žiadne ďalšie prehrávače iPod.

Náhradnú jednotku si môžete objednať prostredníctvom autorizovaného poskytovateľa služieb spoločnosti Apple (AASP). Pripravte si prehrávač iPod nano na overenie sériového čísla.

Kontrolou sériového čísla vášho prehrávača iPod nano overíme, či sa naň vzťahuje tento program. Náhradný kus dostanete približne do 6 týždňov odvtedy, ako nám bude doručený váš aktuálny prehrávač iPod nano (1. generácie).

Ak máte prehrávač iPod nano upravený, dostanete neupravenú náhradu. Nezabudnite pred odoslaním aktuálneho prehrávača iPod nano so žiadosťou o náhradný kus zálohovať všetky dáta pomocou programu iTunes.

Identifikácia prehrávača iPod nano (1. generácie):

  • Má čiernu alebo bielu plastovú prednú časť a čiernu kovovú zadnú časť. Novšie modely prehrávačov iPod nano majú prednú aj zadnú časť kovovú. Pozri obrázky na tejto webovej stránke.

Na chyby vymeneného produktu iPod sa vzťahuje záruka 90 dní od dátumu vykonania služby.

Informácie ku dňu 11. 11. 2011