สลักข้อความด้วยเลเซอร์ฟรี พิเศษเฉพาะการสั่งซื้อจาก Apple Store

ไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อเพื่อเป็นของขวัญ คุณก็สามารถเพิ่มความพิเศษสุดอย่างแท้จริงให้กับ iPod ได้โดยการเพิ่มการสลักข้อความส่วนตัวด้วยเลเซอร์

เมื่อเลือกรุ่น iPod ที่คุณต้องการได้แล้ว คุณสามารถใส่และดูตัวอย่างข้อความของคุณได้ โดยคุณจะได้รับบริการนี้ฟรีเมื่อสั่งซื้อออนไลน์จาก Apple Store เท่านั้น