โปรดเปิดใช้ JavaScript เพื่อให้ดูหน้านี้ได้อย่างสมบูรณ์

ส่งบัตรของขวัญ Apple Store ทางอีเมล

บัตรของขวัญ Apple Store สามารถใช้ได้ที่ Apple Online Store หรือทางโทรศัพท์โดยโทรมาที่ 001‑800‑65‑6957


โปรดทราบว่า บัตรของขวัญ Apple Store สามารถใช้แลกที่ Apple Online Store แต่ใช้ใน iTunes Music Store ไม่ได้ คุณต้องใช้บัตรของขวัญ iTunes เพื่อซื้อสินค้าใน iTunes Music Store เท่านั้น

เลือกรูปแบบบัตร

ใส่จำนวนของขวัญ

฿

เขียนข้อความอีเมลของคุณ

  1. 1
เพิ่มบัตรอีกใบ
ถึง: จาก: ชื่อของผู้รับ อีเมลของผู้รับ ชื่อของคุณ อีเมลของคุณ หัวเรื่อง: บัตรของขวัญ Apple Store สำหรับคุณ (ใส่ข้อความพาดหัวที่นี่) (ใส่ข้อความเพิ่มเติมที่นี่)
ข้อมูลการซื้อ

฿0.00

ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง

ใส่ลงในถุง