เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน iPad

  1. จากหน้าจอโฮม ไปที่ การตั้งค่า แล้วเลือก "ทั่วไป"
  2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

มี iPad ที่เหมาะสำหรับทุกคน

เลือกซื้อ iPad