นาฬิกาที่
จะพิจารณา

ทุกการเคลื่อนไหว

ที่แตกต่างกัน
ของคุณ

Apple Watch คอยติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณ
ตรวจวัดการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้คุณทำ
กิจวัตรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดี และเพราะ Apple Watch
สร้างมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ คุณจึงเก็บบันทึก
ข้อมูลด้านฟิตเนสได้อย่างเที่ยงตรงไม่ว่าจะเคลื่อนไหว
ยังไงก็ตาม รวมถึงรู้สึกถึงการสะกิดเบาๆ เมื่อถึง
เวลาประชุม หรือฟังการอ่านข้อความแบบออกเสียงได้

แอพกิจกรรม

แอพกิจกรรมบน Apple Watch

แอพกิจกรรมจะแสดงภาพสรุปข้อมูล
กิจกรรมที่คุณทำ
ในแต่ละวัน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้วงแหวนทั้ง 3 วง
เต็มวง
ในทุกๆ วัน สำหรับผู้ใช้รถเข็น
วีลแชร์ วงแหวนจะประกอบ
ด้วยการ
เคลื่อนที่ การออกกำลังกาย และการ
เคลื่อนไหว
แทนที่เป้าหมายจะเป็นการยืน
โดยเป้าหมายการเคลื่อนที่
จะกระตุ้นให้คุณ
หมุนล้อรถเข็นวีลแชร์ออกไปหรือยืดตัว

ทุกๆ ชั่วโมง ขณะที่ในส่วนของเป้าหมาย
การออกกำลังกาย
และการเคลื่อนไหว
แอพกิจกรรมจะวัดการออกแรงหมุนล้อ
เพื่อให้สามารถคำนวนแคลอรี่ได้แม่นยำ
ยิ่งขึ้น โดยเซ็นเซอร์
จะได้รับการปรับเพื่อ
ให้รับรู้ถึงพื้นผิวแบบต่างๆ รวมไปถึง
ความลาดเอียง และช่วงเวลาการเปลี่ยน
เช่น การย้าย
จากรถเข็นวีลแชร์ไปนั่งที่โต๊ะ
หรือจากเก้าอี้ไปที่รถ

แอพกิจกรรมบน Apple Watch

แอพออกกำลังกาย

Workout app on Apple Watch

แอพออกกำลังกายให้คุณตรวจวัด
การเคลื่อนไหวใน
การออกกำลังกาย
แต่ละอย่างที่ทำเป็นประจำได้อย่าง
แม่นยำ
และตั้งเป้าหมายจากเวลา ระยะทาง หรือ

แคลอรี่ได้ สำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ มีการ
ออกกำลังกาย
แบบเฉพาะอยู่ 2 แบบ ซึ่ง
คือ เวลาเฉลี่ยต่อระยะทางเดิน
วีลแชร์
กลางแจ้ง และเวลาเฉลี่ยต่อระยะทา
งวิ่งวีลแชร์
กลางแจ้ง แค่เลือกการ
ออกกำลังกายแบบใดแบบหนึ่ง
แล้ว
Apple Watch จะเปิดใช้เซ็นเซอร์ที่
เหมาะสมให้คุณเอง

แอพออกกำลังกายบน Apple Watch

อัพเดท Siri

Siri Watch Face บน Apple Watch

ด้วย Apple Watch Series 3
และ Series 4 คุณสามารถ
บอกให้ Siri ตั้งเตือนความจำ ส่งคำเชิญปฏิทิน หรือบอก
เส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว* ซึ่งด้วยระบบเซลลูลาร์ คุณ
สามารถทำทั้งหมดนี้ได้แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างจาก iPhone
ก็ตาม ขณะเดียวกันหน้าปัดนาฬิกา Siri ที่อัพเดทใหม่ยัง
เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น โดยจะคอยเสนอทั้งคำสั่งลัด
แบบคาดเดาและตามสถานการณ์ตลอดทั้งวัน โดยอิงจาก
กิจวัตร ตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงในเวลาที่คุณใช้แอพบางตัว
ไม่ว่าจะดึงข้อมูลเวลาเดินทางด้วยแอพแผนที่ ปรับอุณหภูมิ
เริ่มต้นออกกำลังกาย
เล่นพ็อดคาสท์หรือเพลย์ลิสต์
ทั้งหมดนี้ทำได้ในทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างคำสั่งลัดที่จะเรียก
ใช้การทำงานหลายอย่างเหล่านี้พร้อมกันทีเดียวผ่านวลี
ง่ายๆ ที่กำหนดเองอย่างเช่น
"กลับบ้าน" โดยที่คุณไม่ต้องไปที่แอพต่างๆ เพื่อออกคำสั่งเลย

หน้าปัดนาฬิกา Siri บน Apple Watch

การปรับความเร็วการคลิก

การปรับความเร็วการคลิกบน Apple Watch

คุณสมบัติ "การปรับความเร็วการคลิก" ช่วยให้คุณ
สามารถกำหนดความเร็วในการคลิกปุ่มด้านข้างได้
ไม่ว่าจะคลิกสองครั้งหรือสามครั้งก็ตาม ทีนี้คุณก็มี
เวลาเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของ Apple Watch
มากขึ้นแล้ว

การปรับความเร็วการคลิกบน Apple Watch

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ Apple Watch (Apple Books)

เปิด คู่มือผู้ใช้ Apple Watch ใน Apple Books

แหล่งข้อมูล
สำหรับ
นักพัฒนา

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอพที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple สำหรับนักพัฒนา

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Apple Watch

 • บน Apple Watch

  1. เปิด "การตั้งค่า"
  2. เลือก "ทั่วไป" แล้วเลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้
 • บน iPhone

  1. เปิดแอพ Watch
  2. ในแถบ Apple Watch ของฉัน ให้เลือก "ทั่วไป"
   แล้วเลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านกายภาพและการเคลื่อนไหว

ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา