หา Apple Pencil
ที่เหมาะสำหรับ iPad ของคุณ

Apple Pencil
(รุ่นที่ 2)

สามารถใช้งานร่วมกับ:

  • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3)
  • iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว
ซื้อ

Apple Pencil

สามารถใช้งานร่วมกับ:

  • iPad Air (รุ่นที่ 3)
  • iPad mini (รุ่นที่ 5)
  • iPad (รุ่นที่ 7)
  • iPad (รุ่นที่ 6)
  • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2)
  • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 1)
  • iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้ว
  • iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้ว
ซื้อ