การบริการและการรีไซเคิลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดมีอายุการใช้งานจำกัด
จึงอาจต้องเข้ารับ
การบริการหรือรีไซเคิลในที่สุด โดยอายุการ
ใช้งานแบตเตอรี่ของคุณนั้น
จะแตกต่างกันไปตาม
การใช้งานและการตั้งค่าของอุปกรณ์

รับบริการจาก Apple

หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

หากคุณจำเป็นต้องชาร์จอุปกรณ์บ่อยขึ้นเรื่อยๆ อาจถึงเวลาที่แบตเตอรี่ของคุณ
จะต้อง
เข้ารับการบริการแล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์
ในตัว
ควรเข้ารับการบริการจาก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เจ้าของ iPhone

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 500 รอบ โดยที่
ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการสำหรับ
แบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้บริการด้านแบตเตอรี่กับคุณได้ ราคาและข้อกำหนด
อาจแตกต่างออกไป

เจ้าของ Apple Watch

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี
(สำหรับรุ่น Apple Watch
และ Apple Watch Sport) และการรับประกัน 2 ปี
(สำหรับรุ่น Apple Watch Edition) ครอบคลุม
ถึงการให้บริการสำหรับแบตเตอรี่
ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้
รับอนุญาตของ Apple
ใกล้บ้านคุณอาจให้บริการด้านแบตเตอรี่กับคุณได้
ราคาและข้อกำหนดอาจแตกต่างออกไป

เจ้าของ iPad

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการ
สำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้บริการด้านแบตเตอรี่กับคุณได้ ราคาและข้อกำหนด
อาจแตกต่างออกไป

เจ้าของ iPod

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 400 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการให้บริการ
สำหรับแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งหากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ใกล้บ้านคุณอาจให้บริการด้านแบตเตอรี่กับคุณได้ ราคาและข้อกำหนด
อาจแตกต่างออกไป

เจ้าของ Macbook

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถชาร์จและคายประจุได้ถึง 1,000 รอบ
โดยที่ยังคงเก็บไฟได้ถึง 80% ของความจุเดิม การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการเปลี่ยน
แบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ โดย Apple มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ MacBook,
MacBook Air และ MacBook Pro ทุกรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัว

เราจะรีไซเคิลแบตเตอรี่ของคุณ
อย่างรับผิดชอบ

การทิ้งแบตเตอรี่ประเภทใดก็ตามลงในถังขยะทั่วไป ถือเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและผู้คน เราขอแนะนำให้คุณนำแบตเตอรี่ Apple ของคุณเข้ารับการบริการจาก
Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณจะถูกนำไป
รีไซเคิลอย่างรับผิดชอบต่อโลก คุณสามารถนำอุปกรณ์พร้อมแบตเตอรี่มารีไซเคิลกับเรา
ซึ่งอาจจะทำให้คุณได้รับเครดิตเพื่อนำไปซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ชิ้นใหม่ได้อีกด้วย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลของ Apple