เรื่องราวความสำเร็จ
ที่เกิดขึ้นจริงจากทั่วโลก

มาลองดูกันว่าบริษัทต่างๆ จากทั่วโลกใช้อุปกรณ์
Apple
และแอพต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การทำงาน
ของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง

AXA France

เมื่อการให้คำปรึกษาด้านการเงิน
กลายเป็นเรื่องง่าย

ด้วย iPad Pro และแอพ iOS แบบกำหนดเองที่พัฒนาขึ้น
โดย IBM วันนี้
ที่ปรึกษาด้านการขายประกันที่ AXA
France จะสามารถสร้างภาพรวม
ด้านการเงินไปพร้อมๆ
กับลูกค้าได้เลย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์
ที่ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อใจกันระหว่างลูกค้า
กับที่ปรึกษาด้านการขายไปในตัวด้วย

Rogers-O’Brien Construction

iOS กับงานก่อสร้างที่ดีกว่า

ทีมงานก่อสร้างสามารถใช้ iPhone และ iPad
ในการตรวจดูพิมพ์เขียว
เปิดไฟล์งานออกแบบอินเทอร์
แอ็คทีฟ 3D และบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ไซต์งานได้เลย
การที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
ก็หมายความว่าโปรเจ็กต์จะเสร็จสมบูรณ์ทันเวลาและ
อยู่ในงบประมาณนั่นเอง

50,000+

iPad ช่วยให้พนักงาน 250 คนบริหาร
เวลา
ได้ดีขึ้น ซึ่งเท่ากับประหยัดเวลาได้
มากกว่า
50,000 ชั่วโมงต่อปี ในการ
เข้าใช้และบันทึก
ข้อมูลงานภาคสนาม
โดยไม่ต้องใช้กระดาษ
เอกสารแต่อย่างใด

Capital One

เสริมประสิทธิภาพของพนักงาน

Capital One แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ทุกคนต่างรู้จัก
และชื่นชอบในการใช้งานอยู่แล้วอย่าง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ให้กับพนักงานทั่วทั้งบริษัท
ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการเสริมประสิทธิภาพของ
พนักงานในการสร้างสรรค์มิติใหม่
ให้กับงาน
ด้านธนาคารได้เป็นอย่างดี

SKF

พลิกโฉมกระบวนการผลิต

iPhone และ iPad ได้เชื่อมโยงผู้ควบคุมโรงงานของ
SKF เข้ากับเพื่อนร่วมงาน
และสายการผลิต พนักงาน
จึงสามารถประสานความร่วมมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว

British Airways

ยกระดับปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า

ตัวแทนการบริการที่ British Airways สามารถใช้ iPad
และแอพแบบกำหนดเอง
มาช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า แชร์ข้อมูลอัพเดทที่สำคัญเกี่ยวกับ
เที่ยวบิน
และสนามบิน ปรับเปลี่ยนการสำรองที่นั่ง รวมทั้งติดตาม
สัมภาระให้กับลูกค้าได้

200+สายการบิน British Airways ใช้ iPad, iOS
และแอพแบบกำหนดเองเพื่อมอบการบริการที่
ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าในสนามบินมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก

ตำรวจประจำรัฐควีนส์แลนด์

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจแนวหน้าประจำรัฐควีนส์แลนด์กำลัง
ใช้ iPad เพื่อการตัดสินใจ
ที่ชาญฉลาดและปลอดภัยขึ้น โดยตอนนี้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
สำคัญ ประเมินความเสี่ยง ทำการค้นหา และออกใบสั่งขณะทำงานในพื้นที่
ซึ่งช่วยลดปริมาณงานเอกสารและเพิ่ม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น