เรื่องราวความสำเร็จ
ที่เกิดขึ้นจริงจากทั่วโลก

มาลองดูกันว่าบริษัทต่างๆ จากทั่วโลกใช้อุปกรณ์
Apple
และแอพต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การทำงาน
ของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง

Capital One

เสริมประสิทธิภาพของพนักงาน

Capital One แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ทุกคนต่างรู้จัก
และชื่นชอบในการใช้งานอยู่แล้วอย่าง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ให้กับพนักงานทั่วทั้งบริษัท
ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการเสริมประสิทธิภาพของ
พนักงานในการสร้างสรรค์มิติใหม่
ให้กับงาน
ด้านธนาคารได้เป็นอย่างดี

SKF

พลิกโฉมกระบวนการผลิต

iPhone และ iPad ได้เชื่อมโยงผู้ควบคุมโรงงานของ
SKF เข้ากับเพื่อนร่วมงาน
และสายการผลิต พนักงาน
จึงสามารถประสานความร่วมมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว

British Airways

ยกระดับปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า

ตัวแทนการบริการที่ British Airways สามารถใช้ iPad และแอพแบบกำหนดเอง
มาช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า อัพเดทข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเที่ยวบิน
และสนามบิน ปรับเปลี่ยนการสำรองที่นั่ง รวมทั้งติดตามสัมภาระให้กับ
ลูกค้าได้อีกด้วย

200+สายการบิน British Airways ใช้ iPad, iOS
และแอพแบบกำหนดเองเพื่อมอบการบริการที่
ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าในสนามบินมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก

Schindler

เรื่องซ่อมบำรุง เรื่องง่าย

ช่างเทคนิคของ Schindler ใช้ iPhone เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งการค้นหาสินค้า
ในคลังได้อย่างแม่นยำ การสั่งอะไหล่ รวมถึงการดู
แค็ตตาล็อกข้อมูลทางเทคนิค คำแนะนำการ
บริการ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

และรายการตรวจสอบ

17,760ม.ปริมาณกระดาษที่แอพ FieldWiki สามารถช่วยประหยัดได้ในแต่ละปีนั้นสามารถซ้อนทับกันได้สูงถึง 17,760 เมตร ซึ่งมีความสูงเป็นสองเท่าของยอดเขาเอเวอเรสต์เลยทีเดียว

ตำรวจประจำรัฐควีนส์แลนด์

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจแนวหน้าประจำรัฐควีนส์แลนด์กำลัง
ใช้ iPad เพื่อการตัดสินใจ
ที่ชาญฉลาดและปลอดภัยขึ้น โดยตอนนี้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
สำคัญ ประเมินความเสี่ยง ทำการค้นหา และออกใบสั่งขณะทำงานในพื้นที่
ซึ่งช่วยลดปริมาณงานเอกสารและเพิ่ม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Tokyo Metro

ให้กระบวนการทำงาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ตรวจสอบอุโมงค์ของ Tokyo Metro ใช้เพียง iPad
และ iBeacon ในการ
ระบุพื้นที่ตรวจสอบ จดบันทึกสภาพอุโมงค์ และเขียนรายงานปัญหาที่พบ
แทนที่จะต้องหอบเอากล้องดิจิตอล แบบฟอร์มจำนวนมาก และแผนที่

ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ออกไปตรวจสอบอุโมงค์