iPad รับประกันสิ่งดีๆ 

ไม่รู้จบ

AIA China ผู้ให้บริการประกันชีวิตรายใหญ่ในเอเชีย มอบทั้งบริการ
ทางการเงิน ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันชีวิตสำหรับบุคคลและบริษัท การวางแผนเกษียณอายุและความช่วยเหลือด้านการบริหารความมั่งคั่งทางการเงิน โดยให้บริการแก่ลูกค้าทุกช่วงวัย ตั้งแต่ลูกค้า
อายุน้อยที่ต้องการวางแผนสำหรับอนาคตหรือผู้สูงวัยที่มีความกังวลเรื่องสุขภาพ AIA China ใช้แนวทางเฉพาะของ Apple ในการกำหนดอนาคตของประกันภัยทั่วประเทศจีนด้วยแอปแบบเฉพาะมากกว่า
16 แอปที่รองรับการทำงานประจำวันในทุกๆ ด้านของตัวแทนและหัวหน้าตัวแทน ตั้งแต่การขาย การให้บริการ การสรรหาบุคลากร

และการฝึกอบรม ไปจนถึงการจัดการลูกค้าและตัวแทน

ภาพรวมแบบเร็วๆ

ตัวแทน5 หมื่นคน
ตัวแทน100%ใช้ iPad
แอปแบบเฉพาะ16+แอป

iPad ช่วยเตรียมพร้อม
สำหรับสิ่งที่ไม่คาดฝัน

ตัวแทนของ AIA สามารถใช้อุปกรณ์ Apple เพื่อช่วยครอบครัวของลูกค้าเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทาย
ในแต่ละช่วงชีวิต

การบริหารจัดการลูกค้าและตัวแทน

การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า

การขายและบริการ

แอปแบบเฉพาะ
รับหน้าที่พูดคุย

การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรม

แอปแบบเฉพาะทำได้เกินกว่ารายละเอียดงาน

เฉพาะ Apple เท่านั้น

ความปลอดภัย

ที่มาพร้อมเครื่อง

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มาพร้อมเครื่องที่สำคัญ
ของ iOS เช่น Touch ID และ Face ID ทำให้การรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ทุกเครื่องเป็นเรื่องง่ายสำหรับตัวแทน ส่วนเทคโนโลยีแซนด์บ็อกซ์ของแอป iOS ก็จะช่วยเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย

แอปแบบเฉพาะ

Apple มีครบทุกอย่างที่ธุรกิจต้องการเพื่อการพัฒนา
แอปแบบเฉพาะ และ AIA China ก็ปฏิบัติตามแนวทางการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นหลักเพื่อให้แน่ใจว่าแอปต่างๆ จะทำงานได้อย่างราบรื่น โดยตัวแทน หัวหน้าตัวแทน และเจ้าของธุรกิจได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปด้านการออกแบบ
ไปพร้อมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีการใช้งานจริงของผู้ใช้ได้ทันทีและต่อเนื่อง

ผลลัพธ์

iPadOS มีแผนดีๆ สำหรับอนาคต

ประหยัดเวลาในการออกกรมธรรม์ได้
โดยเฉลี่ย 10 วัน

NPS และ CES เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเป็นผู้นำในตลาดด้านความพึงพอใจของลูกค้า

ความสามารถในการสรรหาบุคลากร
ผู้มีทักษะเพิ่มขึ้น 26%

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
การสรรหาบุคลากร การดำเนินงาน
และการบริหารได้อย่างมาก

แชร์เรื่องราวนี้