นักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

Apple พัฒนาโปรแกรมนักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple
หรือ Apple
Distinguished Educators (ADE) ขึ้นในปี 1994 เพื่อ
ยกย่องนักการศึกษา
ที่นำเทคโนโลยีของ Apple มาใช้ในการ
พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอน
เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมปลาย รวมทั้งในระดับที่สูงกว่า
ซึ่งนักการศึกษาเหล่านี้
ต่างปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโลก พวกเขาคือผู้นำ
จากทั่วโลกที่
เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะช่วยนักการศึกษา
คนอื่นๆ
ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้ iPad และ Mac เพื่อการเรียนรู้
ที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงสำหรับนักเรียนแต่ละคน

นักการศึกษาที่ดีที่สุด
คือนักนวัตกรรมตัวจริง

ที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้

ADE คือผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยปรับการใช้
เทคโนโลยีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ได้อย่างแท้จริง โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
Apple เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการศึกษา

ผู้สนับสนุน
ที่มาพร้อมหัวใจ

ADE พร้อมแบ่งปันความเชี่ยวชาญใน
การใช้
เทคโนโลยีดึงดูดนักเรียนด้วย
วิธีการใหม่ๆ
ให้กับนักการศึกษา
รายอื่นๆ ทั่วโลก

ผู้แต่งที่รู้จริง

ADE คือผู้ส่งมอบแนวทางการปฏิบัติ
และความเป็นผู้นำด้านการศึกษาที่ดีที่สุด
ผ่านบทเรียน หลักสูตร หนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีการเผยแพร่

ตัวแทนระดับโลก

ADE จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม
ไอเดียที่ทรงพลังต่างๆ สำหรับ
ปรับปรุง
การเรียนการสอนทั่วโลก

มารู้จักนักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

ทุกวันนี้ ความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทั่วโลก
ทำให้ชุมชนผู้นำด้านการศึกษาทั่วโลกของเราสร้างสรรค์เส้นทางต้นแบบ
เพื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

  • ADE 2,584 คน ทั่วโลก
  • 45 ประเทศ
  • 973 คน ในอเมริกา
  • 946 คน ในยุโรป ตะวันออกกลาง
    อินเดีย
    และแอฟริกา
  • 665 คน ในเอเชียแปซิฟิก

เรียนรู้จาก ADE

หนังสือ

ADE จะคอยสร้างและแชร์หนังสือ
แบบ Multi-Touch
ที่พัฒนาด้วย
iBooks Author

ดูหนังสืออื่นๆ ที่แต่งโดย ADE

หลักสูตร

เข้าใช้งานหลักสูตร iTunes U ที่เผยแพร่
โดย ADE
ซึ่งมาในหลากหัวข้อและ
หลายภาษา

ค้นหาหลักสูตรของ ADE

แชทผ่าน Twitter
ทุกวันอังคาร

พบ ADE พร้อมกับถกไอเดีย และสร้าง
เครือข่าย
การเรียนรู้ระดับโลกของคุณเอง

เข้าร่วม #AppleEDUchat

แรงบันดาลใจ

ดูเรื่องราวเก่ียวกับการนำบทเรียน
ในชั้นเรียน กิจกรรม
และสื่อการเรียน
การสอนที่ยอดเยี่ยมของ ADE ไปใช้จริง

ค้นพบไอเดียใหม่ๆ

หากคุณสนใจอยากเป็น ADE

ถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่ม
ขีดจำกัดแห่งความเป็นไปได้
ด้านการเรียน
การสอน มาดูกันว่าประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ
จะเปิดรับสมัครอะไรในอนาคต

ดูเพิ่มเติม