แรงบันดาลใจ
สำหรับสร้าง
แรงบันดาลใจ

ผลิตภัณฑ์ Apple จะกลายเป็นเครื่องมือ
การเรียนการสอนอันทรงพลัง โดยเฉพาะ
เมื่อนักการศึกษาได้รับทักษะความรู้ พร้อมทั้ง
การสนับสนุนเพื่อให้นำศักยภาพของตน
มาใช้
ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เราจึงพัฒนาหลักสูตร
ที่ช่วยให้สามารถนำการเขียนโค้ดและทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญๆ เข้าไปสู่ทุกวิชา
ได้ง่ายขึ้น และเรายังได้ออกแบบโปรแกรม
ที่ช่วยให้ผู้สอนได้เรียนรู้
จากกันและกัน รวมทั้ง
โครงการริเริ่มเพื่อยกย่องผู้บุกเบิกด้าน
การศึกษา ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
ให้พวกเขาเป็นผู้สอนที่ดีที่สุดที่
สามารถจะเป็นได้

ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้

หลักสูตรที่นำ
ความคิดสร้างสรรค์มาสู่ทุกวิชา

ในฐานะผู้สอน คุณรู้ดีว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ เราได้สร้างสรรค์คอลเลกชั่นใหม่ของคู่มือสำหรับโปรเจ็กต์ที่จะช่วยสอนให้นักเรียนพัฒนาและสื่อสารไอเดียผ่านการวาดภาพ การถ่ายภาพ ดนตรี และวิดีโอ รับรองเลยว่า หลักสูตรนี้จะมอบวิธีที่ทั้งสนุกและมีคุณค่าในการนำทักษะเหล่านี้ไปใช้
ในบทเรียน หัวข้อ หรืองานที่มอบหมาย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้"

ดูคอลเลกชั่นคู่มือสำหรับโปรเจ็กต์

สอนเขียนโค้ด

โปรแกรมสุดเข้มข้นที่จะช่วยคุณ
สอนภาษาแห่งนวัตกรรม

การเขียนโค้ดเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าในโลกอนาคต
ที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี เราจึงได้จัดทำหลักสูตร
"ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้"
ที่ครอบคลุมขึ้นมา ซึ่งมีทั้งบทเรียนใน iPad
และ Mac, คู่มือสำหรับผู้สอน และแอพต่างๆ
ที่ช่วยให้การสอน
เขียนโค้ดในชั้นเรียนของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะเราเชื่อว่า
การเขียนโค้ดไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมนอกหลักสูตรเท่านั้น
แต่ถือเป็นวิชาหลัก
วิชาหนึ่งของหลักสูตร

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนเขียนโค้ด

หลากหลายวิธีสอน
ที่คุณ
จินตนาการมาเสมอ

เพราะคุณคือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำรุ่นต่อไป
คุณทำให้แนวความคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย
และคุณยังคอยมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการดึงดูด
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอยู่เสมอ เราจึงรวบรวมเคล็ดลับ
เรื่องราว และสื่อการสอนต่างๆ
ที่มีประโยชน์ เพื่อช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ

ค้นพบเคล็ดลับ เรื่องราว และ
บทเรียนต่างๆ

ช่วยให้ครูเรียนรู้จากตัวอย่าง

ถ้าคุณคอยมองหาวิธีการใหม่ๆ มาดึงดูดให้นักเรียน
มีส่วนร่วมอยู่เสมอ เราขอบอกว่า
ไอเดียที่เฉียบคมที่สุด
มักมาจากเพื่อนนักการศึกษาคนอื่นๆ เราจึงรวบรวมคำแนะนำ
และข้อมูล
เชิงลึกต่างๆ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ Apple ไปใช้ในชั้นเรียน
เพื่อให้คุณสามารถ
ทำแบบนั้นกับชั้นเรียนของคุณได้

Apple Distinguished Educator

เรียนรู้และติดต่อกับนักการศึกษา
สมัยใหม่
จากทั่วโลกที่คอยแบ่งปันสิ่งที่พวกเขา
เชี่ยวชาญผ่านทางหนังสือ Multi-Touch,
แชทของ Twitter และหลักสูตร iTunes U
ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม

Apple Distinguished School

ดูว่าโรงเรียนสมัยใหม่ประสบความสำเร็จ
ในการนำความคิดริเริ่มทางด้านเทคโนโลยี
ไปปรับใช้ได้อย่างไร รวมไปถึงวิธีนำ
iPad, Mac, แอพ และหนังสือ Multi-Touch
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนของคุณ

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมและการสนับสนุน
ที่เราได้รับจาก Apple ช่วยให้
ผู้สอนสามารถปลดล็อค
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
ในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่

Mrs. Weisenberger ผู้อำนวยการโรงเรียน Lombardi

เครื่องมือสำหรับการสอน

ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
อย่างสนุกสนาน
แต่ก็ยังจดจ่อ
กับชั้นเรียนอยู่เสมอ

เราพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณ
แนะนำวิธีใช้งานอุปกรณ์
และแอพให้กับ
นักเรียนในระหว่างชั้นเรียนได้ง่ายๆ
เพื่อให้
คุณสามารถจดจ่ออยู่กับ
สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือการสอน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ
สำหรับการสอน