แผนงานนำ
Apple
เข้ามาใช้
ในสถานศึกษา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางให้สถานศึกษา
ทุกแห่ง
ได้สัมผัสกับพลังแห่งเทคโนโลยี
ที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับวิธี
การเรียนการสอน เราจะ
ทำงานร่วม
กับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับอุปสรรคที่ท้าทายของ
สถานศึกษาของคุณ จากนั้นจึงแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ บริการ
ตลอดจนความ
ช่วยเหลือที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณ
บรรลุเป้าหมายของคุณได้สำเร็จ

ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ร้านค้าของ
สถานศึกษา
เพื่อตรวจสอบ
สถานะการสั่งซื้อ และซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Apple ทาง
ออนไลน์ด้วย
คำสั่งซื้อ
บัตรเครดิต หรือบัตร
สำหรับซื้อสินค้า

เลือกซื้อสินค้า
สำหรับสถาบันของคุณ

ลงทะเบียน

สร้างบัญชีสำหรับสถาบัน
ของคุณ
เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์
Apple พร้อมรับ
ส่วนลด
ทางการศึกษาและ
สิทธิประโยชน์
สุดพิเศษ
อื่นๆ สำหรับสถานศึกษา


ลงทะเบียนสถาบันของคุณ

ติดต่อเรา

สำหรับความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
Apple Education Online Store
โทร. 001-800-65-6957

ผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อ
การศึกษาในราคาพิเศษ

เราลดราคาผลิตภัณฑ์หลายอย่างของเราให้แก่
สถาบันทางวิชาการ และยังมอบสิทธิ์การซื้อใน
ราคา
ส่งเสริมการศึกษาสำหรับรายบุคคลให้แก่
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย นักเรียนที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองที่ซื้อสินค้าให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงอาจารย์ ผู้สอน
และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

เลือกผลิตภัณฑ์และ
บริการช่วยเหลือจาก
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตของ Apple

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple
ไม่ได้
เพียงแต่ขายสินค้าให้คุณเท่านั้น แต่ยังให้
การช่วยเหลือ
และบริการที่สถานศึกษาของคุณ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง
พนักงานของตัวแทน
จำหน่ายนั้นมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อการศึกษา รวมถึง
วิธีที่
จะแจกจ่ายอุปกรณ์ให้กับสถานศึกษาทุกขนาด

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้
รับอนุญาต
ของ Apple

การให้ความช่วยเหลือ
และบริการระยะยาว
จาก AppleCare

ฮาร์ดแวร์ของ Apple ส่วนใหญ่มาพร้อมกับ
การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 1 ปี และ
บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งคุณ
สามารถขยายระยะเวลาความคุ้มครองโดย
การซื้อ AppleCare Protection Plan สำหรับ
Mac หรือ iPad ได้ นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรม
บริการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
สถานศึกษาของคุณในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น
ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์แบบสม่ำเสมอ
หรือตอบคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
เป็นครั้งคราวก็ตาม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare

เราจะรีไซเคิลอุปกรณ์
รุ่นเก่า
ของคุณให้เอง

Apple Renew เป็นโครงการใหม่ซึ่งให้คุณนำ
Mac, iPad, iPhone หรืออุปกรณ์ PC เครื่องเก่า
ของสถานศึกษามารีไซเคิลที่ Apple Store หรือ
ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งคุณมั่นใจได้เลยว่าอุปกรณ์
ทุกชิ้นจะได้รับการรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบหรือ
ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ตามสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple Renew

ห้าแอพอันน่าทึ่ง รวมเป็นหนึ่งคอลเลกชั่นอันทรงพลัง

ปลดปล่อยศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วย Pro Apps Bundle
หรือชุดแอพ
ระดับมืออาชีพสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ โดยจะได้รับแอพพลิเคชั่น
ระดับมืออาชีพสำหรับด้านวิดีโอและดนตรี
รวมทั้งหมด 5 แอพในราคาพิเศษ ซึ่งได้แก่ Final Cut Pro X,
Motion และ
Compressor ขณะเดียวกันก็ยังมี Logic Pro X และ Mainstage อีกด้วย