แผนงานนำ

Apple เข้ามาใช้
ในสถานศึกษา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางให้สถานศึกษา
ทุกแห่ง
ได้สัมผัสกับพลังแห่งเทคโนโลยี
ที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับวิธี
การเรียนการสอน เราจะ
ทำงานร่วม
กับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับอุปสรรคที่ท้าทายของ
สถานศึกษา
ของคุณ จากนั้นจึงแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ บริการ
ตลอดจนความ
ช่วยเหลือที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณ
บรรลุเป้าหมายของคุณได้สำเร็จ

ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ร้านค้าของ
สถานศึกษา
เพื่อตรวจสอบ
สถานะการสั่งซื้อ และซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Apple ทาง
ออนไลน์ด้วย
คำสั่งซื้อ
บัตรเครดิต หรือบัตร
สำหรับซื้อสินค้า

เลือกซื้อสินค้า
สำหรับสถาบันของคุณ

ลงทะเบียน

สร้างบัญชีสำหรับสถาบัน
ของคุณ
เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์
Apple พร้อมรับ
ส่วนลด
ทางการศึกษาและ
สิทธิประโยชน์
สุดพิเศษ
อื่นๆ สำหรับสถานศึกษา

ลงทะเบียนสถาบันของคุณ

ติดต่อเรา

สำหรับความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
Apple Education Online Store
โทร. 001-800-65-6957

ผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อ
การศึกษาในราคาพิเศษ

เราลดราคาผลิตภัณฑ์หลายอย่างของเราให้แก่
สถาบันทางวิชาการ และยังมอบสิทธิ์การซื้อใน
ราคา
ส่งเสริมการศึกษาสำหรับรายบุคคลให้แก่
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย นักเรียนที่ได้รับการ
ตอบรับให้เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองที่
ซื้อสินค้าให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมไปถึง
อาจารย์ ผู้สอน
และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

ราคาส่งเสริมการศึกษาสำหรับรายบุคคล

เลือกผลิตภัณฑ์และ
บริการช่วยเหลือจาก
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ
อนุญาตของ Apple

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple
ไม่ได้
เพียงแต่ขายสินค้าให้คุณเท่านั้น แต่ยังให้
การช่วยเหลือ
และบริการที่สถานศึกษาของคุณ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง
พนักงานของตัวแทน
จำหน่ายนั้นมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อการศึกษา รวมถึง
วิธีที่
จะแจกจ่ายอุปกรณ์ให้กับสถานศึกษาทุกขนาด

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่
ได้รับอนุญาต
ของ Apple

การให้ความช่วยเหลือ
และบริการระยะยาว
จาก AppleCare

ฮาร์ดแวร์ของ Apple ส่วนใหญ่มาพร้อมกับ
การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 1 ปี และ
บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน ซึ่งคุณ
สามารถขยายระยะเวลาความคุ้มครองโดยการซื้อ
AppleCare+ สำหรับ Mac หรือ iPad ได้ นอกจากนี้
เรายังมีโปรแกรมบริการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่สถานศึกษาของคุณในระยะยาว ไม่ว่า
จะเป็นความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์แบบสม่ำเสมอ หรือ
ตอบคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวก็ตาม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare

ส่งต่ออุปกรณ์ใช้แล้ว
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

ด้วย Apple Trade In คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์
เครื่องเก่าของโรงเรียนให้เป็นอะไรดีๆ ทั้งสำหรับชั้นเรียน
ของคุณและโลกใบนี้ได้ และหากเครื่องดังกล่าวยังอยู่ใน
สภาพที่ดี คุณก็สามารถนำมาแลกรับเป็นเครดิตสำหรับ
ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เครื่องใหม่ได้ หรือหากไม่เข้าเกณฑ์การรับเครดิต เราก็จะนำไปรีไซเคิลให้ฟรี
อย่างรับผิดชอบ

ดูเพิ่มเติม

ห้าแอพอันน่าทึ่ง
รวมเป็นหนึ่งคอลเลกชั่นอันทรงพลัง

ปลดปล่อยศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วย Pro Apps Bundle
หรือชุดแอพ
ระดับมืออาชีพสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ โดยจะได้รับแอพพลิเคชั่น
ระดับมืออาชีพสำหรับด้านวิดีโอและดนตรี
รวมทั้งหมด 5 แอพในราคาพิเศษ ซึ่งได้แก่ Final Cut Pro X,
Motion และ
Compressor ขณะเดียวกันก็ยังมี Logic Pro X และ Mainstage อีกด้วย

ซื้อ