ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้

คอลเลกชั่นคู่มือสำหรับ
โปรเจ็กต์ที่จะนำความคิดสร้างสรรค์มาสู่ทุกวิชา

โปรเจ็กต์ต่างๆ ในคู่มือ "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" จะสอนให้นักเรียนพัฒนาและสื่อสาร
ไอเดียผ่านวิดีโอ การถ่ายภาพ ดนตรี และการวาดภาพ แถมยังช่วยจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ โดยการมอบวิธีที่ทั้งสนุกและมีคุณค่าให้กับผู้สอน
ในการนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ใน
บทเรียนต่างๆ ในทุกระดับชั้น

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับโปรเจ็กต์

ทำไมความคิดสร้างสรรค์จึงสำคัญ

สิ่งที่เราได้เห็นจากการทำงานร่วมกับนักการศึกษาเป็นเวลา 40 ปี ประกอบกับผลจากงานวิจัยก็คือ
การแสดงความคิดสร้างสรรค์สามารถเสริมสร้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อ
นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น พวกเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นตามไปด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้นักเรียนเป็นนักแก้ไขปัญหา นักสื่อสาร และผู้ร่วมงานที่ดียิ่งขึ้น พวกเขาจึง
กล้าคิดค้น และทดลองทำอะไรใหม่ๆ มากกว่าเดิม ถ่ายทอดเรื่องราวได้เข้มข้นขึ้น และค้นพบตัวตน
ของตัวเอง รวมถึงขยายขอบเขตของจินตนาการให้กว้างขึ้น และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้
ในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งในท้ายที่สุด นักเรียนจะสามารถนำทักษะทั้งหมดนี้
ไปใช้กับทุกสิ่งที่ทำในโรงเรียน และอะไรอื่นๆ ที่ไปไกลเกินกว่านั้น

มาฟังเสียงตอบรับจาก
นักเรียนจริงๆ กัน

ค้นหาอัจฉริยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนทุกคน

นักเรียนทุกคนต่างมีวิธีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ค้นหาแรงบันดาลใจจากที่ที่ต่างกัน
และมีวิธีการสื่อสารความคิดในแบบที่ไม่เหมือนใคร "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้” นั้น
ออกแบบมาด้วยความช่วยเหลือจากนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านงานสร้างสรรค์
นี่คือหลักสูตรที่ประกอบด้วยคู่มือสำหรับโปรเจ็กต์ 4 ฉบับที่จะสอนทักษะพื้นฐานและ
เทคนิคต่างๆ ในด้านวิดีโอ การถ่ายภาพ และการวาดภาพ โดยนักเรียนสามารถใช้แอปฟรี
ที่มีมาพร้อม iPad ทุกเครื่อง และใช้ประโยชน์จากกล้อง ไมโครโฟน ลำโพงที่มาพร้อมเครื่อง
รวมทั้งจอภาพ Multi-Touch, Voice Over และ Apple Pencil ได้ อีกทั้งยังมีสมุดงาน
ออกแบบที่จะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ จากงานที่ได้ทำในแต่ละช่วงของ
กระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนเรียนจบอีกด้วย

การวาดภาพ

การวาดภาพช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆ
นั้นประกอบกันขึ้นมาอย่างไรและมีวิธีการทำงานอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดแนวคิด
ตามจินตนาการของตัวเองออกมาได้ในแบบที่คำพูดไม่สามารถบรรยายได้ พวกเขายังจะได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับ
ความสมดุลและดุลยภาพ รวมไปถึงการใช้เส้นสาย รูปทรง แสงเงา สี และพื้นผิวที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างสรรค์
ภาพประกอบด้วยอักษรศิลป์ การวาดลายเส้นอิสระ ภาพบุคคล และการออกแบบโลโก้

การถ่ายภาพ

นักเรียนสามารถเข้าใจความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในโลกรอบตัวได้มากขึ้น ผ่านการสำรวจและการถ่ายภาพ
ซึ่งเมื่อใช้กล้อง iPad และแอปรูปภาพ พวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงการระบุและการจัดกรอบให้กับตัวแบบได้อย่างน่าสนใจ
ทดลองเล่นกับแสงและเงา รวมถึงลองสำรวจแง่มุมต่างๆ ของการจัดองค์ประกอบ ตั้งแต่มุมมอง มิติความลึก
ไปจนถึงสมดุลของภาพ โดยพวกเขาจะได้ใช้เทคนิคมากมายในการบันทึกเหตุการณ์ ถ่ายภาพบุคคล
หรือสร้างภาพคอลลาจ

วิดีโอ

วิดีโอมอบวิธีที่ทรงพลังในการตีความไอเดีย ถ่ายทอดแนวคิด ให้ข้อมูล โน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม
โดยการใช้กล้องบน iPad ควบคู่กับแอป Clips และ iMovie นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบ จัดแสง
มุมกล้อง การควบคุมจังหวะ และวิธีการจัดฉากเพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าติดตามในรูปแบบสารคดี รายการสด
และภาพยนตร์สั้น

ดนตรี

ดนตรีคือภาษาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ เริ่มจากการอัดเสียงแบบพื้นฐาน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการบอกเล่า
และแต่งเติมเรื่องราวของพวกเขาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยดนตรีและเสียง พวกเขาจะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำ
พ็อดคาสท์ เสียงกลอง และเพลงของตัวเองระหว่างเรียนรู้วิธีการใช้ GarageBand บน iPad ไปด้วย

สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ในทุกบทเรียน

"ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" มาพร้อมคู่มือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สอนใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในชั้นเรียนทุกระดับ
โดยคู่มือสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นและมัธยมนั้นมาพร้อมแนวความคิดสำหรับโปรเจ็กต์ต่างๆ กว่า 300 แนวคิด
ทั้งในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่านเขียนและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา รวมทั้งการเขียนโค้ด
และยังมีเครื่องมือสำหรับการผสมผสานบทเรียนด้วยแนวทางต่างๆ อย่างการปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสอดแทรกโปรเจ็กต์เหล่านี้ลงในบทเรียนที่สอนอยู่แล้วได้ อีกทั้งยังมีเกณฑ์
การวัดผลที่จะช่วยผู้สอนประเมินและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสื่อสร้างสรรค์แต่ละประเภท รวมถึงสมุดงานออกแบบ
ที่จะช่วยนักเรียนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อนำทักษะที่เรียนรู้ในคู่มือโปรเจ็กต์
"ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" มาใช้คิดเรื่องราวในแบบของตัวเอง

ลงมือปฏิบัติจริงไปกับโปรเจ็กต์ต่างๆ
ใน "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้"

ในเซสชั่นต่างๆ ของ Today at Apple

เข้าร่วมเซสชั่น Today at Apple หรือทริปทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนที่ Apple Store และสำรวจการถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ บน iPad คุณจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงร่วมกับบรรดาครีเอทีฟในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร "ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้" เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาแบบฝึกหัดในวิชาต่างๆ หรือ
สำหรับทุกระดับชั้นด้วยวิดีโอ ดนตรี การวาดภาพ และการถ่ายภาพ

ค้นหาเซสชั่นที่ร้านใกล้คุณ

รับแรงบันดาลใจจาก
ยอดนักสร้างสรรค์ตัวยงจากทั่วโลก

ติดตาม @AppleEdu และ #EveryoneCanCreate