แผนงานสำหรับ
นำ Apple เข้ามาใช้
ในสถานศึกษา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้สัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจาก
เทคโนโลยีของ Apple เราจึงทำงานร่วมกับ
คุณอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจถึง
ความท้าทายที่แตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่
รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ
ได้สำเร็จ

ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ร้านค้าของ
สถานศึกษา
เพื่อตรวจสอบ
สถานะการสั่งซื้อ และซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Apple ทาง
ออนไลน์ด้วย
คำสั่งซื้อ
บัตรเครดิต หรือบัตร
สำหรับซื้อสินค้า

เลือกซื้อสินค้า
สำหรับสถาบันของคุณ

ลงทะเบียน

สร้างบัญชีสำหรับสถาบัน
ของคุณ
เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์
Apple พร้อมรับ
ส่วนลด
ทางการศึกษาและ
สิทธิประโยชน์
สุดพิเศษ
อื่นๆ สำหรับสถานศึกษา

ลงทะเบียนสถาบันของคุณ

ติดต่อเรา

สำหรับความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
Apple Education Online Store
โทร. 1800-01-9209

ราคาพิเศษสำหรับนักการศึกษา
เมื่อซื้อเพื่อใช้งานส่วนตัว

บุคคลทั่วไปในด้านการศึกษาที่สามารถซื้อในราคาพิเศษ ได้แก่
นักศึกษา นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ผู้ปกครองที่ซื้อให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สอน
แบบโฮมสคูล

ราคาส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ Apple มอบให้ได้มากกว่าเรื่องผลิตภัณฑ์ พวกเขาสามารถให้คำปรึกษา การสนับสนุนและการบริการอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของโรงเรียนของคุณ พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาของ Apple ในเชิงลึก รวมถึงวิธีในการแจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนทุกขนาดให้ประสบความสำเร็จ

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ Apple

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ Apple สำหรับโรงเรียนของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ Apple จะนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรให้สถาบันของคุณตามความต้องการส่วนบุคคลของผู้นำ ผู้สอน และนักเรียน การมอบศูนย์รวมประสบการณ์ การฝึกอบรมครูผู้สอน การสาธิตที่ลงมือปฏิบัติจริง และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวจาก Apple Practice พนักงานของพวกเขาจึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาของ Apple ในเชิงลึก รวมทั้งสามารถแนะแนวทางให้ตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้

นำ AAES มาสู่โรงเรียนของคุณ

ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของ Apple

การให้ความช่วยเหลือ
และบริการระยะยาว
จาก AppleCare

ฮาร์ดแวร์ของ Apple ส่วนใหญ่มาพร้อมกับ
การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 1 ปี และ
บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน ซึ่งคุณ
สามารถขยายระยะเวลาความคุ้มครองโดยการซื้อ
AppleCare+ สำหรับ Mac หรือ iPad ได้ นอกจากนี้
เรายังมีโปรแกรมบริการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่สถานศึกษาของคุณในระยะยาว ไม่ว่า
จะเป็นความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์แบบสม่ำเสมอ หรือ
ตอบคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวก็ตาม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare

ส่งต่ออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

ด้วย Apple Trade In คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์
เครื่องเก่าของโรงเรียนให้เป็นอะไรดีๆ ทั้งสำหรับชั้นเรียน
ของคุณและโลกใบนี้ได้ และหากเครื่องดังกล่าวยังอยู่
ในสภาพที่ดี คุณก็สามารถนำมาแลกรับเป็นเครดิตสำหรับ
ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เครื่องใหม่ได้ หรือหากไม่เข้า
เกณฑ์การรับเครดิต เราก็จะนำไปรีไซเคิลให้ฟรีอย่าง
รับผิดชอบ

ดูเพิ่มเติม

ห้าแอปอันน่าทึ่ง
รวมเป็นหนึ่งคอลเลกชั่นอันทรงพลัง

ปลดปล่อยศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วย Pro Apps Bundle
หรือชุดแอประดับมืออาชีพสำหรับนักศึกษา ผู้สอน และสถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
โดยจะได้รับแอปพลิเคชั่นระดับมืออาชีพสำหรับด้านวิดีโอและดนตรีรวมทั้งหมด 5 แอป
ในราคาพิเศษ ซึ่งได้แก่ Final Cut Pro, Motion และ Compressor พร้อมด้วย
Logic Pro และ MainStage

ซื้อ