เรื่องจริง ดูการทำงานของแรงบันดาลใจ
ลองมาดูกันซิว่า คุณครูตัวจริงและโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก นำผลิตภัณฑ์
จาก Apple ไปคิดค้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่กันอย่างไรบ้าง

เรื่องราวจากโรงเรียนต่างๆ