เรื่องราวของ Apple ในด้านการศึกษา

สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในชั้นเรียนด้วย iPad

โครงการ iPad one-to-one หรือ หนึ่งคนหนึ่ง iPad ได้นำเทคโนโลยี
ที่มีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วมาใช้ เพื่อช่วยให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น

แรงบันดาลใจ

Burlington High School เป็นโรงเรียนรัฐในชุมชนของกลุ่มคนชั้นกลางย่านชานเมือง
โดยตั้งอยู่นอกเมืองบอสตัน ห่างออกไปประมาณ 20 นาที นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ถึง 6
กว่าหนึ่งพันคน มีผลการเรียนที่ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ นักเรียนที่นี่ยังมี
อัตราการสอบผ่านข้อสอบของรัฐอยู่ที่ 100% และอีก 95% ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ก็สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจากทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่า Burlington นั้น
ก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

แต่เหล่าคณาจารย์ที่มีหัวก้าวหน้าก็ยังคงรู้สึกว่า การช่วยให้นักเรียนทำคะแนนสอบได้ดี
เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ หากแต่อยากปรับวิธีการสอนของตนเองให้เข้ากับโลก
ยุคปัจจุบันที่มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับชีวิตจริง
ที่จะมาถึงได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งจากที่ผ่านมา อาจารย์ของ
Burlington สังเกตเห็นว่านักเรียน
มักจะได้รับข้อมูลส่วนใหญ่จาก
อินเทอร์เน็ต โดยจากจุดนี้เองทำให้
Patrick Larkin อดีตอาจารย์ใหญ่
ของโรงเรียนได้ให้ความเห็นว่า
"นักเรียนต้องการอาจารย์มาก
ยิ่งกว่าเดิม เราต้องคอยชี้แนะ
นักเรียนว่าแหล่งข้อมูลไหนเชื่อถือได้
และแบบไหนเชื่อถือไม่ได้" นี่เป็นจุดเริ่มต้นให้ทางโรงเรียนเพิ่มมาตรฐานทักษะ
ความรู้ในด้านดิจิตอลเข้ามาในหลักสูตร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการสอนด้วยเทคโนโลยีเดียวกันกับ
ที่นักเรียนใช้อยู่แล้วนอกโรงเรียน

"iPad ช่วยให้ผมสามารถ
สร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิม
อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้
มาก่อน มันเหมือนกับเป็น
การเติมไฟ แล้วเดินเข้าห้องเรียนไปพร้อมความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ"

— Todd Whitten อาจารย์วิชาประวัติศาสตร์
Burlington High School

การเปลี่ยนจากหนังสือเรียนแบบเดิมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริหารของโรงเรียน และ
การที่ Burlington ได้เลือก iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ก็เพราะว่า iPad เป็นสิ่งที่
ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงโลกยุคปัจจุบันได้ "เรามองว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ทุกคน
เข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน" Todd Whitten อาจารย์วิชาประวัติศาสตร์กล่าว "การเปลี่ยน
มาใช้ iPad ทำให้นักเรียนมีอุปกรณ์เล็กๆ น้ำหนักเบาที่บรรจุความรู้ไว้ได้มากมายอย่างที่หนังสือเรียนแบบเดิมไม่สามารถให้ได้ แถมยังเป็นความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วย"

การลงมือทำ

ผู้บริหารของโรงเรียน Burlington วางแผนที่จะแจก iPad ให้ครูอาจารย์และนักเรียน
ทุกคนใช้ตลอดปีการศึกษา โดยทางโรงเรียนจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อ iPad จากงบประมาณ
ที่มีอยู่เดิม ด้วยการตัดงบส่วนห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงทิ้ง และตัดสินใจไม่ใช้
หนังสือเรียนแบบเล่ม

ส่วนอาจารย์ก็หันมาทบทวนบทบาทของตนเอง และคิดว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร
หลังจากที่นักเรียนมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลได้
ทุกเมื่อแล้ว มาถึงตอนนี้ตัวอาจารย์นั้นไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่เพียงผู้ให้ความรู้แล้วเท่านั้น
แต่ยังต้องเป็นไกด์ที่จะคอยช่วยนักเรียนวิเคราะห์และนำทางไปในโลกของข้อมูลด้วย
"ผมเชื่อว่าหน้าที่ส่วนหนึ่งของอาจารย์ในยุคศตวรรษที่ 21 คือการให้เวลากับ
การช่วยสอนนักเรียนให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองต่างๆ ของเว็บไซต์
ที่นักเรียนเข้าไป และตัดสินใจว่าต้องการรับมุมมองเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองหรือไม่" Whitten กล่าว "การพูดคุยกับนักเรียนว่าอะไรคือสิ่งที่ 'ถูกต้อง' นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ"

อาจารย์ของโรงเรียน Burlington ได้ใช้ iBooks Author สร้างสื่อการสอน
แบบอินเทอร์แอ็คทีฟสำหรับ iPad เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น
Tim Calvin อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ ที่ตอนนี้สอนนักเรียนด้วยสื่อการสอนที่เป็น
มากกว่าแค่ตัวหนังสือในหน้ากระดาษ "ผมสามารถสร้างหนังสือที่มีทั้งรูปภาพ วิดีโอ
และไฮเปอร์ลิงก์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะคุณไม่ถูกผูกมัดด้วยสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่
แต่ด้วยสิ่งที่คุณจะทำได้ต่างหาก"

ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทั้งนักเรียนและอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาต่างค้นพบวิธีใหม่ๆ
ในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้มีความเป็นอินเทอร์แอ็คทีฟมากขึ้น อย่างในวิชาภาษาสเปน
นักเรียนสามารถฝึกพูดได้ด้วยการอัดเสียงของตัวเองไว้แล้วนำกลับมาเปิดฟัง หรืออย่าง
ในวิชาเศรษฐศาสตร์ นักเรียนสามารถดึงข้อมูลตลาดหุ้นแบบเรียลไทม์เพื่อนำมาใช้สร้างและติดตามพอร์ตหุ้นได้ และในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถค้นหาราคาตลาดเพื่อนำมาจัดทำงบประมาณด้านที่อยู่อาศัยได้ตรงตามความเป็นจริง

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การมี iPad ให้นักเรียนใช้ช่วยให้อาจารย์ปรับตัวเข้ากับความต้องการ
และความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคนได้ดีขึ้น และนักเรียนก็สามารถแสดงความรู้
ที่เรียนมาด้วยวิธีอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่การเขียนเรียงความหรือตอบคำถาม
แบบปรนัยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป "ในฐานะอาจารย์ เรายังคงต้องเน้นที่ผลการเรียน"
Larkin กล่าว "เรามีหลายวิธีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงระดับความเข้าใจในเรื่องที่เรียนไป" ด้วย iPad นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาได้อย่างมีอิสระมากขึ้น
ไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอ ออกแบบโปสเตอร์ดิจิตอล หรือสร้างเว็บไซต์ และถ้านักเรียนชอบ
วิธีอนาล็อกแบบเดิมมากกว่า อาจารย์ก็สามารถยืดหยุ่นได้เช่นกัน

ผลลัพธ์

ในปีแรก โครงการหนึ่งคนหนึ่ง iPad ส่งผลดีต่อ Burlington High School เป็นอย่างมาก จากผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่า
รู้สึกกระตือรือร้นอยากเข้าเรียนมากขี้น และเรียนรู้เป็นระบบมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

และในขณะเดียวกันในส่วนของอาจารย์เองก็สังเกตเห็นว่านักเรียนมีระดับ
ความสนใจในเรื่องที่เรียนต่างไปจากเดิมเมื่อใช้ iPad ซึ่งรวมถึงการสนทนาที่มีสาระมากขึ้นและลึกซึ้งกว่าเดิมด้วย
เช่นกัน "แทนที่จะตอบเหมือนกันหมด
ไม่ต่างอะไรกับนกแก้ว นักเรียน
สามารถร่วมกันอภิปรายว่าทำไม
เว็บไซต์แต่ละแห่งถึงนำเสนอข้อมูล
ต่างกัน และทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง" Whitten กล่าว "ในมุมมองของผม
นั่นคือการเรียนรู้ที่แท้จริง และสามารถ
ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมี iPad "

"การได้ออกความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา
ของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก และเมื่อมี iPad คุณจะรู้สึกว่า
คุณควบคุมได้มากขึ้น"

— Thabani นักเรียน
Burlington High School

หลังจากนั้น Larkin อดีตอาจารย์ใหญ่ของ Burlington ก็ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำเขตการศึกษา Burlington และจากความสำเร็จของโครงการนี้
จึงมีโรงเรียนอีกกว่า 50 แห่งทั่วทั้งภูมิภาคนิวอิงแลนด์เดินทางมาดูงานที่ Burlington High School และทางเขตการศึกษาก็ได้ขยายโครงการหนึ่งคนหนึ่ง iPad ไปยังโรงเรียนมัธยมต้นในเขตของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการขยายโครงการดังกล่าว
ไปสู่โรงเรียนระดับประถมและมัธยมทั่วทั้งเขต

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

iPad

อุปกรณ์พกพาอันล้ำสมัยชิ้นนี้ ช่วยเปิดประตู
สู่การเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad

MacBook Pro

โน้ตบุ๊คกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MacBook Pro

เรื่องราวด้านการศึกษาอื่นๆ