เข้าถึงการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่าง กับ iPad, Mac และ iPod touch

นักเรียนจาก Flitch Green Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐ
ในสหราชอาณาจักร ใช้ iPad, Mac และ iPod touch ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

แรงบันดาลใจ

Flitch Green เป็นโรงเรียนระดับประถม/มัธยมต้นของรัฐซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงลอนดอนนัก และเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่ซึ่งอาจารย์คอยสนับสนุน
มุ่งเน้นให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยและกล้าสำรวจ ถามคำถาม หรือแม้แต่ทำอะไรผิดพลาด
โดยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนหลักการของโรงเรียนที่ว่า การเรียนรู้ต้องมีจุดประสงค์ และเด็กๆ
จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากหลักสูตรอันล้ำสมัยที่สอนผ่านการค้นพบและประสบการณ์ตรง
ของเด็ก

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน Flitch Green จึงออกแบบหลักสูตรที่มีความสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ขึ้น โรงเรียนมีปรัชญาที่ว่า การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้และหาข้อเท็จจริง แต่คุณจะต้องสามารถทำอะไรบางอย่างกับข้อเท็จจริงนั้นได้ด้วย แน่นอนว่าการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเช่นนี้ย่อมต้องมีการลงทุนใน
ด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจัง และ Mac, iPad และ iPod touch ก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้

ดังนั้นเมื่อมีการออกแบบหลักสูตร
ในแนวทางนี้ ผลิตภัณฑ์ Apple จึงถือว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะเจาะลงตัวที่สุด
ทั้งความง่ายในการใช้งานที่ช่วยให้นักเรียนใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
รวมถึงสามารถจดจ่อความสนใจ
ไปที่โปรเจ็กต์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งนักเรียนก็สามารถทำผลงานออกมาได้ดีกว่าเดิมมากจากโอกาสในการสร้างสรรค์ที่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวหยิบยื่นให้แก่นักเรียน คงจะไม่ผิดถ้าจะบอกว่าหลักสูตรที่สร้างสรรค์ของ Flitch Green นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
หากไม่มีผลิตภัณฑ์ Apple

"เราต้องการหลักสูตร
ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
มีความหมาย และสร้างสรรค์ ซึ่งเทคโนโลยีของ Apple
ก็มีให้เราครบทุกอย่าง
และยังได้ช่วยจุดประกาย
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ให้กับทุกคน"

— Tracey Bratley อาจารย์ประจำ
Flitch Green Academy

การลงมือทำ

ทางโรงเรียนซื้อ MacBook ก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อหลักสูตรเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
ก็เพิ่ม iPad และ iPod touch เข้ามาเสริมด้วยอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของ Apple
กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนที่ Flitch Green

แนวทางที่ไม่เหมือนใครของ Flitch Green นั้นได้รับการสอนผ่าน "ประสบการณ์"
แบบปลายเปิด โดยให้นักเรียนใช้ Mac, iPod touch และ iPad ควบคู่ไปกับสื่อแบบเดิม
ในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ปลายทาง "วิธีนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ทรัพยากร
ทั้งหมดที่มีอยู่ในการถ่ายทอดสิ่งที่เราขอให้พวกเขาทำออกมาได้อย่างเต็มที่" อาจารย์ใหญ่ Helen Johnson กล่าว "และก็หลายครั้งที่เด็กๆ มักจะกลับมาพร้อมกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
เลยว่าพวกเขาจะทำออกมาได้"

ดังนั้นการให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple จึงถือเป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง
ของโรงเรียนเช่นกัน ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 11 ขวบหรือแม้แต่ 4 ขวบ ต่างก็ใช้ Mac, iPad
และ iPod touch ในการสำรวจและสร้างสรรค์ "ก่อนหน้านี้เราเคยคิดว่า iPod touch
น่าจะเหมาะกับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย และ iPad ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ก็น่าจะเหมาะกับเด็ก
ที่มีอายุสัก 3-4 ขวบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เด็ก 4 ขวบกลับสามารถหยิบ iPod touch
ขึ้นมาใช้งานได้สบายๆ ไม่ว่าจะอัดเสียงของตัวเอง ถ่ายรูป หรือเขียนเพื่อฝึกสะกดคำศัพท์" Helen Johnson กล่าว เพราะวิสัยทัศน์ของ Flitch Green ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นคือการฝึกให้เด็กมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมเมื่อออกสู่โลกภายนอก

การที่เด็กนักเรียนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ของ Apple
จะช่วยให้พวกเขาสามารถเน้นที่ผลลัพธ์ในตอนท้ายสุดได้อย่างเต็มที่ และ Mac, iPad
รวมถึง iPod touch ก็เข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แบบผสมผสานหลักสูตร
เช่นนี้ได้แบบไร้รอยต่อ และช่วยให้นักเรียนมีเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีให้เลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมกับโปรเจ็กต์ของแต่ละคน

ผลลัพธ์

นับตั้งแต่เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปี 2008 ผลการเรียนของ Flitch Green มีเปอร์เซ็นไทล์อยู่ที่ 90 มาโดยตลอด จึงทำให้โรงเรียนมีสถานะเป็น Academy นอกจากนักเรียนจะได้เรียนทักษะความรู้พื้นฐานต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แล้ว ยังได้เรียนรู้และฝึกหัดทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตด้วย เช่น ความเข้มแข็งทางจิตใจ การไตร่ตรอง และความกล้าที่จะเสี่ยง แล้วยิ่งเมื่อมี Mac, iPad และ iPod touch บทเรียนต่างๆ จึงสนุก
น่าสนใจ และเต็มไปด้วยกิจกรรมดีๆ มากมาย

"นักเรียนสามารถหาวัตถุสิ่งของต่างๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เริ่มต้นด้วย
ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง แล้วถ่ายไว้ด้วย
iPod touch เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นกับอะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขา
ซึ่งจะทำให้พวกเขาจดจ่ออยู่กับการเรียน
ได้นานกว่าเดิม เมื่อเทียบกับการให้เด็ก
นั่งเรียนไปพร้อมดินสอในมือทั้งที่ยังถือได้
ไม่ค่อยถนัดนัก" Helen Johnson กล่าว

"ทุกอย่างดูคุ้นตาและให้
ความรู้สึกที่คุ้นเคย เหมือน
เป็นการผนึกพลังเข้าด้วยกัน
เด็กๆ จึงสามารถหยิบ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple ขึ้นมา
แล้วเริ่มใช้ได้ทันทีง่ายๆ"

— Emma Nichols คุณแม่ของนักเรียน
Flitch Green Academy

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยเสริมทักษะให้กับเด็กทั้งในด้านการพูดและการฟัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ Flitch Green หลายคนที่มีนิสัยขี้อาย "เมื่อจับเด็กๆ
มาอยู่หน้า Mac มาอยู่หน้ากล้อง พวกเขาก็จะเลิกอาย แล้วกลับมามีความมั่นใจมากขึ้น"
คุณครู Tracey Bratley กล่าว "เรามีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์เรื่องนี้มากมายเลยทีเดียว
เพียงแค่นั่งดูสิ่งที่เด็กๆ อัดไว้ใน iMovie หรือ PhotoBooth มันเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์
ของ Apple คือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กๆ และก็เป็นเครื่องมือประเมิน
ที่ดีมากๆ สำหรับเราด้วยเช่นกัน"

นอกเหนือจากความสำเร็จในเชิงวิชาการแล้ว ยังสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า เด็กนักเรียน Flitch Green Academy นั้นมีความรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนมากขึ้น เพราะทุกๆ เช้านักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาโรงเรียน และเก็บเอาความกระตือรือร้นและความรักในการเรียนติดตัวกลับบ้านไปด้วย พวกเขาคือเด็กนักเรียนที่มีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง Mac, iPad และ iPod touch นี่แหละ คือสิ่งที่คอยช่วยสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MacBook Air

โน้ตบุ๊คกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MacBook Air

iPad

อุปกรณ์พกพาอันล้ำสมัยชิ้นนี้ ช่วยเปิดประตู
สู่การเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad

iPod touch

อุปกรณ์ชิ้นนี้ และแอพที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch