โรงเรียนชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์ค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการดึงดูดความสนใจและสอนนักเรียน

หนังสือและแอพแบบอินเทอร์แอ็คทีฟใน iPad ช่วยพานักเรียน
ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนหญิงล้วนอันเก่าแก่แห่งนี้

แรงบันดาลใจ

ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 สิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถึงแม้ว่า
จะต้องรออีกหลายทศวรรษจนกว่าจะได้รับอิสรภาพ แต่ในขณะนั้น เมืองแห่งนี้ก็ได้
กลายเป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของโลก ที่ซึ่งแนวคิดใหม่ๆ
สามารถหยั่งรากลึกและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

Nanyang Girls’ High School หรือหนึ่ง
ในโรงเรียนรัฐชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์
ได้เริ่มต้นประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ในยุครุ่งเรืองที่มีอนาคตสดใสนี้เช่นกัน
โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิด
ที่ว่า เด็กผู้หญิงควรได้รับการศึกษา
เหมือนกับเด็กผู้ชาย เพื่อให้พวกเขาสามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการฉีกกรอบแนวคิดเดิมๆ ในสมัยนั้น

ดร. Seah-Tay Hui Yong ซึ่งเป็น
รองอาจารย์ใหญ่ ได้อธิบายว่า "ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเชื่อว่า การที่เราจะสร้างสังคมที่ดี
ได้นั้น เราต้องมีผู้หญิงที่มีความสามารถ
และพวกเขายังมองว่า การให้การศึกษาแก่
เด็กๆ นั้นไม่ได้เป็นแค่การพัฒนาสติปัญญา
เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรวมถึงอุปนิสัย
และสำนึกรักที่มีต่อสังคมด้วย"

"เราจำเป็นต้องใช้สื่อและ
แนวทางที่น่าตื่นเต้น
สำหรับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ
โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร"

— มาดาม Heng Boey Hong
อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
Nanyang Girls’ High School

เมื่อลองย้อนกลับไปตอนที่ก่อตั้งโรงเรียนในปี 1917 โรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นเพียงโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ในห้องแถวเล็กๆ ของสิงคโปร์ และมีนักเรียนแค่ 100 คนเท่านั้น ซึ่งเทียบไม่ได้เลย
กับสถานที่ในปัจจุบันที่มีพื้นที่กว้างขวางถึง 9 เอเคอร์ และมีทรัพยากรต่างๆ เพียบพร้อม
เช่น ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีครบครันและมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในวันนี้ Nanyang
จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มข้นในด้านวิชาการ และมีนักเรียนมากถึง 1,700 คน
ซึ่งศิษย์เก่าที่จบจากสถาบันแห่งนี้ หลายๆ คนก็ได้ก้าวขึ้นไปเป็นข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ นักดนตรี ผู้ประกอบอาชีพด้านสื่อ และอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

และในเวลาต่อมาเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่สองของโรงเรียน Nanyang Girls’ High School
ก็ได้ปฏิวัติการเรียนรู้อีกครั้ง โดยการแจก iPad ให้กับอาจารย์และนักเรียน ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้
โรงเรียนได้ค้นพบแนวทางใหม่ที่ล้ำสมัยในการเชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกภายนอก
อันกว้างใหญ่ เพราะแอพและหนังสือ Multi-Touch ใน iPad ได้เปลี่ยนการบ้านแบบเดิมๆ
ที่ทำอยู่ทุกวันให้กลายเป็นการสำรวจแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ ที่ท้าทายให้เด็กๆ ได้เสริมความรู้
ในแต่ละบทเรียนด้วยความสามารถของตนเอง

"เด็กนักเรียนในทุกวันนี้เติบโตมาแตกต่างจากสมัยเรามาก" มาดาม Heng Boey Hong
อาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันของโรงเรียนกล่าว ''เราจำเป็นต้องใช้สื่อและแนวทางที่น่าตื่นเต้น
สำหรับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร และ
iPad ก็ทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นกับการมาเรียนมากขึ้น โดยตอนนี้นักเรียนแต่ละคน
มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้อาจารย์และเพื่อนๆ เห็นว่าพวกเขารู้อะไรบ้าง และ
มีความรู้สึกอยากแบ่งปันความรู้นั้น"

การลงมือทำ

ในอดีต ชั้นเรียนของ Nanyang Girls’
High School ใช้แนวทางการศึกษา
แบบดั้งเดิม นั่นก็คือ อาจารย์จะเป็น
ผู้บรรยาย ส่วนนักเรียนก็ฟัง และ
การเรียนการสอนก็จะจำกัดอยู่แค่
ในห้องเรียน

แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว เพราะ
อาจารย์และผู้บริหารของโรงเรียนต่างก็
ต้องการอะไรที่มากกว่าสำหรับนักเรียน
ของตน โดยพวกเขาหวังที่จะเสริมสร้าง
เรื่องความมั่นใจในตนเองและทักษะ
การทำงานร่วมกัน รวมถึงจัดหา
ทรัพยากรที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น

"เมื่อมี iPad นักเรียนก็
สามารถศึกษาความรู้พื้นฐาน
ด้วยตัวเองได้ ดังนั้นคำถาม
ที่เด็กๆ ถามมักจะเป็นเรื่อง
ในระดับที่ยากขึ้น"

— ดร. Seah-Tay Hui Yong
รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
Nanyang Girls’ High School

ดังนั้นในปี 2011 โรงเรียน Nanyang Girls’ High School จึงได้ริเริ่มโครงการ One-to-one
หรือหนึ่งคนหนึ่ง iPad ด้วยการแจกเครื่องให้กับอาจารย์และนักเรียนใช้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี
โดยแต่เดิมโครงการนี้เริ่มต้นกับนักเรียนในชั้นเดียวก่อน แล้วจึงค่อยๆ ขยายจนครอบคลุม
นักเรียนทุกระดับชั้น

อาจารย์แต่ละวิชา ตั้งแต่คณิตศาสตร์จนถึงภาษาจีน ต่างก็ได้รับเลือกให้มาศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ของการสอนด้วย iPad และด้วยความที่ iPad มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานและ
สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ง่าย จึงทำให้สามารถขยายขอบเขตการเรียนการสอนออกไป
นอกห้องเรียนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากการเรียนแบบเดิม และในเวลาไม่นาน อาจารย์
ก็ค้นพบแนวทางใหม่ที่ล้ำสมัยในแบบของตัวเอง ที่สามารถเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับ
วิชาเรียนด้วยการสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ และใช้แอพเพื่อสาธิตแนวคิด
ในเรื่องต่างๆ อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

อย่างเช่นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ Ong Lee Hua ได้ใช้ iBooks Author บน Mac
เพื่อจัดทำหนังสือ Multi-Touch ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจล Hock Lee Bus Riots
ที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มคนงานที่ประท้วงและนักศึกษากับตำรวจในสิงคโปร์
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งนอกเหนือจากการอ่านตัวหนังสือและดูรูปเหตุการณ์
ใน iPad แล้ว นักเรียนในชั้นยังสามารถดูคลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ ฟังเพลงจากยุคนั้น และ
ทดสอบความรู้กับคำถามท้ายบทเรียนได้ด้วย และถ้าหากในระหว่างนั้นนักเรียนเจอคำศัพท์
ที่ไม่คุ้น ก็สามารถแตะเพื่อเลือกคำนั้นและหาความหมายได้ทันที

"เห็นได้ชัดเลยว่าคุณสมบัติแบบอินเทอร์
แอ็คทีฟทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และสนใจการเรียนมากขึ้น" Ong กล่าว
"นักเรียนบางคนชอบที่จะดูวิดีโอมากกว่า
เพราะสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ง่ายกว่า
และยังทำให้วิชานั้นน่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ้น"

ส่วนในชั้นเรียนวิชาศิลปะการใช้ภาษา
ของ Cressandra Tan นั้น iPad ก็มีส่วน
ช่วยนักเรียนทำโปรเจ็กต์กลุ่มเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียต
ของเชกเสปียร์ได้ โดยนักเรียนและอาจารย์
ได้แลกเปลี่ยนความคิด และตอบคำถาม
ของกันและกันในกระดานสนทนาออนไลน์
และยังมีการสร้างงานนำเสนอใน Keynote
บน iPad ซึ่งมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและกราฟิก
เพื่อนำมาเปิดให้เพื่อนๆ ดู

"iPad ได้เปลี่ยนวิธีที่อาจารย์
และนักเรียนโต้ตอบกันไป
จากเดิม ตอนนี้การเรียน
การสอนไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
อีกต่อไป แต่เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงมากขึ้น"

— Mark Shone อาจารย์โรงเรียน
Nanyang Girls’ High School

"การได้ฝึกทำงานร่วมกันโดยใช้ iPad ค่อนข้างสอดคล้องกับโลกในทุกวันนี้" Tan กล่าว
"เพราะไม่เป็นแค่การพึ่งความสามารถของตัวเองเท่านั้น แต่เป็นความสามารถของทั้งกลุ่ม
เพราะเมื่อมี iPad นักเรียนก็สามารถจดโน้ตและอ้างอิงความคิดเห็นของคนอื่นได้ง่าย
ทั้งยังสามารถดูความเห็นที่เพื่อนๆ โพสต์ และเรียนรู้จากกันและกันได้ด้วย"

สำหรับ Mark Shone อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ iPad ช่วยให้เขาสามารถนำวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ออกจากห้องทดลองมาสู่โลกภายนอกได้ "นักเรียนได้สร้างและ
ยิงจรวดน้ำ ซึ่งนอกจากพวกเขาจะใช้ iPad และแอพเพื่อบันทึกข้อมูลกระบวนการยิงแล้ว
ยังใช้วัดมุมการปล่อยจรวด สร้างกราฟอัตราความเร็ว และวาดวิถีของจรวดได้ด้วย"
Shone กล่าว

โดยนักเรียนในชั้นของเขาสามารถใช้กล้องวิดีโอ HD ที่มาพร้อมเครื่องและแอพวิทยาศาสตร์
ที่ออกแบบมาสำหรับ iPad เพื่อดูหลักฟิสิกส์เบื้องหลังการปล่อยจรวดแต่ละครั้งได้ทันที
"นักเรียนรู้สึกสนุก แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุไปด้วย"
Shone กล่าว "แอพเหล่านี้จะทำให้ทุกสิ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจน"

ผลลัพธ์

ปัจจุบัน อาจารย์และนักเรียนจาก Nanyang Girls’ High School เกือบทุกคนมี iPad
เป็นของตัวเอง โดยนักเรียนต่างก็ใช้ iPad ตลอดทั้งวันเพื่อดูสื่อการสอน บันทึกโน้ต
เข้าร่วมการอภิปรายแบบเสมือนจริง และค้นหาข้อมูลเสริมจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
เรื่องที่กำลังศึกษาอยู่

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ iPad นั้นสามารถสร้าง
ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน อย่าง
นักเรียนที่ขี้อายก็กล้าพูดในห้องเรียน
และเต็มใจที่จะเข้าร่วมอภิปรายออนไลน์
มากขึ้น และเนื่องจาก iPad นั้นพกพา
สะดวก เหล่านักเรียนจึงสามารถรวมตัว
และช่วยกันทำงานกลุ่มที่ไหนก็ได้นอก
เวลาเรียน นอกจากนี้ นักวิจัยเชิงวิชาการ
ที่ได้รับมอบหมายให้มาประเมินการโต้ตอบ
ของนักเรียนที่ Nanyang ยังพบว่า เมื่อมี
iPad ในห้องเรียน นักเรียนจะถามคำถาม
ที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจและความสนใจ
ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

''การได้ฝึกทำงานร่วมกัน
โดยใช้ iPad ค่อนข้าง
สอดคล้องกับโลกในทุกวันนี้
เพราะไม่เป็นแค่การพึ่ง
ความสามารถของตัวเอง
เท่านั้น แต่เป็นความสามารถ
ของทั้งกลุ่ม''

— Cressandra Tan อาจารย์โรงเรียน
Nanyang Girls’ High School

ดร. Seah ให้ข้อสังเกตว่า ''เมื่อมี iPad นักเรียนก็สามารถศึกษาความรู้พื้นฐานด้วยตัวเองได้ ดังนั้นคำถามที่เด็กๆ ถามมักจะเป็นเรื่องในระดับที่ยากขึ้น"

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเก็บบันทึกผลการทดลอง
การระดมสมองเกี่ยวกับงานวรรณกรรม หรือการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียน
ต่างก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำให้ได้ดีกว่าเดิม เพราะ iPad ทำให้บทเรียนมีความสมจริง
มากขึ้น ''iPad ได้เปลี่ยนวิธีที่อาจารย์และนักเรียนโต้ตอบกันไปจากเดิม"​ Shone กล่าว
"ตอนนี้การเรียนการสอนไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป แต่เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงมากขึ้น''

แต่เหนือสิ่งอื่นใด iPad ช่วยให้มั่นใจว่านักเรียนจาก Nanyang Girls’ High School
ในวันนี้จะพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้า ไม่ว่าในอนาคตพวกเขาจะเลือกเดินไป
ในเส้นทางไหน

"หลังจากได้ลองใช้ iPad ดิฉันคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วจริงๆ" มาดาม Heng กล่าว
"เราสามารถอาศัยความน่าตื่นเต้นและพลังของเทคโนโลยีนี้เป็นพื้นฐานในการต่อยอด
และสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้สำรวจ สนุกกับการเรียนรู้ และมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับชุมชน สังคม และครอบครัวให้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ได้"

แอพที่ใช้

Keynote

สร้างสรรค์และแชร์งานนำเสนอเพื่อการศึกษา
ที่สวยงามประทับใจจาก iPad ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keynote สำหรับ iOS

GarageBand

เปลี่ยน iPad ให้กลายเป็นสตูดิโอบันทึกเสียง
เต็มรูปแบบ ที่มีเครื่องดนตรีเสมือนจริง ลูปกลอง และบทเรียนในตัวมาให้อย่างครบถ้วน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GarageBand สำหรับ iOS

iBooks

อ่าน ค้นหา และไฮไลท์หนังสือ Multi-Touch และ PDF รวมถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวา
ที่สร้างขึ้นใน iBooks Author ซึ่งมีทั้งคลิปวิดีโอ
และคำถามท้ายบทเรียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks สำหรับ iOS

Clinometer HD

วัดความลาดเอียงและมุมเอียงโดยใช้ด้านใดก็ได้
ของ iPad
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Clinometer HD

Bamboo Paper

บันทึกโน้ต ไอเดีย และภาพวาดที่เขียนด้วยมือ
ในสมุดโน้ตแบบดิจิตอลบน iPad ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bamboo Paper