Prince George’s County Public Schools

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ให้กับโรงเรียนมัธยมต้นสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส (Title I) สี่แห่งนี้

หากคุณมีโอกาสได้เดินชมโถงทางเดินของโรงเรียน Buck Lodge Middle School ซึ่ง
ตั้งอยู่ใกล้ Washington D.C. คุณจะพบนักเรียนมากมายจากเขตชุมชนเมืองและเขตชนบทใกล้เคียง รวมทั้งจากกว่า 60 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศอย่างแคเมอรูน กัวเตมาลา และอินเดียด้วย และเมื่อคุณเดินเข้าไปในชั้นเรียน คุณจะพบว่านักเรียนทุกๆ คนมีสิ่งหนึ่ง
ที่เหมือนกัน นั่นก็คือพวกเขาต่างกำลังค้นคว้า ทำงานร่วมกัน และสร้างสรรค์คอนเทนต์
อันเหลือเชื่ออยู่บน iPad

Buck Lodge Middle School เป็นส่วนหนึ่งของ Prince George’s County Public Schools ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการศึกษาที่ใหญ่และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา นักเรียนส่วนใหญ่จากจำนวน 128,000 คนที่อยู่ในเขตการศึกษานี้
กำลังเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และเกือบสองในสามมาจากครอบครัว
ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

"นักเรียนของเรามีพื้นเพและพื้นฐาน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันมาก" Dr. Debra Mahone ผู้อำนวยการหน่วยงานประจำรัฐและรัฐบาลกลางแห่ง Prince George’s County กล่าว "เราต้องเผชิญกับปัญหาแบบเดียวกับที่พบในเขตการศึกษา
ขนาดใหญ่หลายแห่งในชุมชนเมือง"

เพื่อช่วยยกระดับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนมัธยมต้นที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดบางแห่งใน Prince George’s County ครูและผู้บริหารของเขตการศึกษาจึงได้เริ่มนำโครงการหนึ่งคนหนึ่ง iPad มาใช้ในโรงเรียนมัธยมต้นสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส (Title I) สี่แห่ง ได้แก่ Buck Lodge, William Wirt, Charles Carroll และ Nicholas Orem โดยโครงการริเริ่มนี้ได้จัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูผู้สอน เพิ่มการใช้เทคโนโลยีทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมถึงจัดหา iPad ให้ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้

"สิ่งที่เหมือนกันสำหรับเด็ก
ทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมา
จากพื้นเพ วัฒนธรรม
หรือประเทศใดก็คือ พวกเขา
ทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จ
หากได้รับโอกาส"

— Dr. Debra Mahone, ผู้อำนวยการ
หน่วยงานประจำรัฐและรัฐบาลกลาง,
Prince George’s County Public Schools

"สิ่งที่เหมือนกันสำหรับเด็กทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากพื้นเพ วัฒนธรรม หรือประเทศใด
ก็คือพวกเขาทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จหากได้รับโอกาส" Mahone กล่าว

พลิกสถานการณ์

"ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆ โรงเรียนแห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นโรงเรียนที่ล้มเหลว"
James T. Richardson ครูใหญ่โรงเรียน Buck Lodge กล่าว เขาเข้ามารับตำแหน่ง
ที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อห้าปีก่อน โดยมีภารกิจหลักในการยกระดับทักษะการศึกษาของนักเรียน

Dr. Mahone และคณะตัวแทนจากโปรแกรมสำหรับเด็กด้อยโอกาส หรือ Title I ได้พัฒนา
แผนกลยุทธ์ในการนำ iPad มาใช้ในโรงเรียนมัธยมต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอน "เราสามารถพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่ประกอบ
ไปด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ ขีดความสามารถ และแนวทางการปฏิบัติ" Mahone กล่าว "ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความแตกต่าง"

เมื่อวางแผนกลยุทธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน Title I จึงได้ประสานงานกับ Mr. Richardson และครูใหญ่คนอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการ ''มันเป็นโอกาสดีที่เรา
จะได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและวิธีการ
ที่นักเรียนจะเรียนรู้'' Richardson กล่าว
''และตั้งแต่นั้นมา สิ่งที่เราเห็นก็คือการ
ปฏิรูปดีๆ นี่เอง''

โดยในตอนนี้คุณครูได้ผนวก iPad เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยการสร้างหลักสูตรเองบน iTunes U, สร้างห้องสมุดสื่อการเรียนรู้ดิจิตอล และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการใช้แอพแบบอินเทอร์แอ็คทีพ

''สภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากเด็กๆ เป็นผู้กำหนด
วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และ
ก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นใน
สิ่งที่พวกเขาทำ นักเรียนจึงมี
สมาธิจดจ่ออยู่กับบทเรียน
และต่างตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้
บทเรียนใหม่ๆ มากขึ้น''

— James T. Richardson, ครูใหญ่,
Buck Lodge Middle School

ดึงดูดความสนใจด้วย iPad

ที่ Buck Lodge คุณครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมหนึ่ง Aiesha Stover สามารถใช้ iPad
ในการแสดงให้นักเรียนเห็นถึงวิธีการเชื่อมโยงสูตรที่เป็นนามธรรมเข้ากับวิธีการใช้งานจริงได้

Stover ได้สร้างหลักสูตรบน iTunes U ที่นำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและตกแต่งบ้านเสมือนจริงของพวกเขา และด้วยแอพอย่าง Numbers และ Geometry Pro! นักเรียนสามารถคำนวณพื้นที่เป็นตารางฟุต วัดอาณาบริเวณบ้าน และประเมินมูลค่า
วัสดุก่อสร้างในขณะที่วางแผนสร้างห้องแต่ละห้องภายในบ้าน ทั้งยังสามารถถือ iPad
เดินไปรอบๆ ห้องเรียนเพื่อทำความเข้าใจกับขนาดและความเกี่ยวเนื่องกันของประตู
หน้าต่างและกำแพงในระหว่างที่ออกแบบสร้างบ้านด้วย

''ผมเป็นเหมือนผู้ให้คำแนะนำมากกว่าแค่คนที่ยืนพูดอยู่หน้าชั้นเรียน" Stover กล่าว "และ
ก็ตัวนักเรียนเองนี่แหละที่จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจ''

หลักสูตรบน iTunes U นี้ ช่วยให้นักเรียนที่เคยเมินเฉยต่อวิชาคณิตศาสตร์กลับมามี
ส่วนร่วมและรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะอวดบ้านในฝันของพวกเขาให้กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
''คณิตศาสตร์เคยเป็นเหมือนภาษาต่างประเทศที่ไม่มีใครเข้าใจ แต่ตอนนี้นักเรียนทุกคน
สามารถเข้าใจคำศัพท์ต่างๆ และนำมาปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว'' Stover กล่าว
''ผมชอบมากเวลาที่ได้เห็นนักเรียนที่ไม่เคยใส่ใจกับคณิตศาสตร์เลย อยู่ๆ ก็หันกลับมาชอบ
วิชานี้''

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความมั่นใจ

Benjamin Grace คุณครูวิทยาศาสตร์ ESL (หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)
ชั้นมัธยมสอง อธิบายว่า iPad ช่วยให้นักเรียนของเขาศึกษาค้นคว้ากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยแนวทางใหม่ๆ "ผมต้องการให้พวกเขาได้เห็นว่าวิทยาศาตร์คือ
สิ่งที่อธิบายกลไกต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ และพวกเขาเองก็สามารถเติบโตขึ้นไป
เป็นนักชีววิทยา นักเคมี หรือแม้แต่มีโอกาสร่วมงานกับ NASA ได้ในอนาคต” เขากล่าว
"iPad ช่วยเปิดโลกใหม่ที่กว้างไกลเกินกว่าที่ตำราเรียนจะให้กับพวกเขาได้"

นักเรียนของ Grace สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยกล้องบน iPad แล้วนำไปตกแต่ง จากนั้นก็จัดวางตัวอักษรและรูปภาพเพื่อทำเป็นเอกสารรายงาน
งานนำเสนอ หรือแม้แต่ทำเป็นภาพโปสเตอร์ได้ นอกจากนี้ iPad ยังช่วยให้ผู้ที่ศึกษาภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารและความเชื่อมั่นในตัวเอง
ได้ด้วย "การออกไปยืนพูดต่อหน้าผู้คน
เป็นเรื่องที่น่ากังวลเสมอ แม้ว่าคุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วก็ตาม" Grace กล่าว "ซึ่งตอนนี้นักเรียนสามารถนำ iPad กลับบ้าน เพื่อบันทึกภาพวิดีโอในขณะที่กำลังฝึกพูด" วิธีนี้ทำให้
พวกเขาได้มีโอกาสฝึกฝน ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นใจและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
เมื่อต้องออกมายืนพูดต่อหน้าสาธารณชน "การฝึกฝนด้วย iPad ได้ช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่เคย
มีเลยก็ตาม" Grace กล่าว

"โรงเรียนที่เข้าร่วมใน
โครงการริเริ่มนี้ต่างมีผลงาน
ที่โดดเด่นเหนือโรงเรียนระดับเดียวกันในเขต โดยสามารถวัดความแตกต่างได้เป็นตัวเลข
ถึงสองหลัก ในด้านทักษะ
การอ่าน เรามีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นถึง 35% และในวิชาคณิตศาสตร์ก็มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า"

— Dr. Debra Mahone, ผู้อำนวยการ
หน่วยงานประจำรัฐและรัฐบาลกลาง,
Prince George’s County Public Schools

การเรียนรู้ทักษะการสอนใหม่ๆ

การพัฒนาวิชาชีพถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการหนึ่งคนหนึ่ง iPad ของ
Prince George's County คุณครูจากทั่วเขตการศึกษามีการประชุมพบปะกันอยู่เรื่อยๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนแอพตลอดจนเทคนิคการสอนด้วย iPad ในชั้นเรียน

''ครูผู้สอนได้ค้นพบวิธีการที่ต่างกันไปในการนำเสนอเนื้อหา รวมทั้งวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้แสดงถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา'' Mahone กล่าว ''โครงการริเริ่มนี้ได้แสดงให้ครูและอาจารย์ของเราเห็นถึงทางเลือกอื่นๆ ในการเรียนการสอนที่สามารถสร้างความแตกต่าง
ได้จริงๆ และยังเข้าถึงนักเรียนในจำนวนที่มากขึ้นได้ในระยะเวลาที่สั้นลงอีกด้วย''

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

หลังจากที่มีการนำ iPad มาให้นักเรียนใช้ได้ 3 ปี โรงเรียนในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ''สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเด็กๆ เป็นผู้กำหนดวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นในสิ่งที่พวกเขาทำ นักเรียนจึงมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทเรียนและต่างตื่นเต้น
ที่ได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆ มากขึ้น'' Richardson กล่าว

ผลลัพธ์ที่ได้จากโรงเรียนมัธยมต้นสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส หรือ Title I ทั้ง 4 แห่งน้ี
ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียว ''โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการริเริ่มนี้ต่างมีผลงานที่โดดเด่น
เหนือโรงเรียนระดับเดียวกันในเขต โดยสามารถวัดความแตกต่างได้เป็นตัวเลขถึงสองหลัก" Dr. Mahone กล่าว "ในด้านทักษะการอ่าน เรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นถึง 35% และ
ในวิชาคณิตศาสตร์ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า''

จากความสำเร็จของโครงการนี้ คณะผู้บริหารจึงมีความพยายามที่จะขยายผลไปยัง
โรงเรียนประถมอื่นๆ ทั่วเขตการศึกษา ''เราจะสามารถนำบทเรียนและความสำเร็จจากโครงการหนึ่งคนหนึ่ง iPad ที่โรงเรียนมัธยมต้นของเรามาใช้ได้'' Dr. Mahone กล่าว
''และนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ความเป็นไปได้ไม่มีจุดสิ้นสุดเลยจริงๆ เมื่อมี iPad''

ข้อมูลโดยย่อ

  • นักเรียน 128,000 คน
    ครูอาจารย์ 9,000 คน
  • โรงเรียน 75 แห่ง จากทั้งหมด 209 แห่ง
    ในเขตการศึกษา ถูกจัดประเภทเป็น
    โรงเรียนสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส (Title I)
  • www1.pgcps.org

แอพที่ใช้

Keynote

สร้างสรรค์และแชร์งานนำเสนอเพื่อการศึกษา
ที่สวยงามประทับใจจาก iPad ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keynote สำหรับ iOS

Pages

พบกับแอพประมวลผลคำที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
แต่ใช้ง่ายบน iPad ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pages สำหรับ iOS

Numbers

ดึงเอาพลังของสเปรดชีตออกมาสู่ชั้นเรียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Numbers สำหรับ iOS

iMovie

สร้างสรรค์เวทมนตร์แห่งภาพยนตร์บน iPad ด้วยเครื่องมือสำหรับเลือกชม ตกแต่ง และแชร์วิดีโอ HD ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iMovie

iTunes U

สร้างคอร์สของตัวเองใน iTunes U แล้วนำเสนอสื่อการสอนให้แก่นักเรียนโดยใช้แอพ iTunes U
สำหรับ iPad
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes U