เรื่องราวของ Apple ในด้านการศึกษา

ดึงดูดความสนใจของนักเรียน โรงเรียน Punahou ให้มากขึ้นด้วย Mac

นักเรียนจาก Punahou School ในโฮโนลูลู ฮาวาย ใช้โน้ตบุ๊ค Mac
เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผลลัพธ์ในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

แรงบันดาลใจ

Punahou School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอิสระแบบไปเช้าเย็นกลับที่มีตั้งแต่
ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย ซึ่งทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1841 โดยคณะมิชชันนารี Congregational สำหรับโรงเรียน Punahou School นั้นถือว่า ไม่มีประเพณีใด
จะมีเกียรติไปกว่าการคิดใหม่ทำใหม่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน โดยโรงเรียนแห่งนี้
ตั้งอยู่ใน Mānoa Valley ตอนล่าง ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยของเมืองโฮโนลูลู ฮาวาย
และมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านนวัตกรรมและแนวคิดด้านการเรียนรู้แบบก้าวหน้า

ในปี 1998 แนวคิดดังกล่าวทำให้คณะผู้บริหารของโรงเรียนตระหนักถึงความจำเป็น
ในการปรับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนที่จะต้องออกไปสู่
โลกของการทำงานที่ต้องการคนเก่งด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหลังจากศึกษา
อย่างรอบคอบแล้วว่าโรงเรียนอื่นๆ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างไร พวกเขาก็ประสบ
ความสำเร็จกับโครงการนำร่อง ซึ่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนใช้โน้ตบุ๊ค Mac ของตัวเองตลอดทั้งวัน เหล่าอาจารย์ต่างสังเกตเห็นว่า นักเรียนมีความสนใจกับการเรียนมากขึ้นในขณะที่ใช้ Mac และเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นได้ และเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดูดีมีอนาคต ทางผู้บริหารของโรงเรียนจึงตัดสินใจนำ Mac
เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบครบวงจรตลอดทั้งหลักสูตรสำหรับทุกระดับชั้น
ในเวลาต่อมา

Mac นั้นช่วยให้ Punahou เปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเดิมที่มีโครงสร้างตายตัว มาสู่แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีอาจารย์คอยสนับสนุนสิ่งที่นักเรียนเลือกและสนใจ ปัจจุบันนี้ อาจารย์แทบจะไม่ต้องออกมาบรรยายหน้าห้องเรียนแล้ว แต่ใช้วิธีถามคำถามแทน แล้วบอกแนวทางที่ชัดเจนพร้อมกับสิ่งที่คาดหวังจากนักเรียน จากนั้นนักเรียนก็จะไปค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย Mac ไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่ต้องใช้ในการตอบคำถามแต่ละข้อ

แต่เนื่องจากการเรียนรู้ของ Punahou นั้นเน้นการลงมือทำสิ่งที่น่าสนใจกับข้อมูลที่ได้มา มากกว่าการค้นหาข้อมูลนั้นๆ นักเรียนจึงใช้ Mac, iLife และ iWork แสดงผลลัพธ์ให้อาจารย์ นักเรียนคนอื่นๆ หรือแม้แต่โลกออนไลน์ดูได้เลย และนอกเหนือไปกว่าแค่การเขียนรายงานและทำข้อสอบ นักเรียนยังสามารถทำโปรเจ็กต์การเรียนรู้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้เต็มรูปแบบมากขึ้นโดยมีทั้งรูปภาพ วิดีโอ และเสียง ซึ่งรวมไปถึงเพลงและพ็อดคาสท์ที่บันทึกและตัดต่อด้วย GarageBand งานนำเสนอแบบดิจิตอลและพอร์ตโฟลิโอที่สร้างใน Keynote วิดีโอสำหรับ Punavision รายการข่าวของโรงเรียนที่ตัดต่อใน iMovie และ Final Cut Pro หรือ
แม้แต่แอพ iOS ที่สร้างขึ้นด้วย Xcode อีกด้วย

นอกจากนี้ ด้วยความที่ Mac และแอพพลิเคชั่นในเครื่องนั้นใช้ง่ายมาก และสามารถรวม
เข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรได้อย่างลงตัว ทั้งอาจารย์และนักเรียนจึงไม่ต้องเสียเวลา
ไปกับวิธีการใช้เครื่องมือ แต่สามารถเน้นไปที่คุณภาพและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ในขณะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

"Mac ในห้องเรียนของฉันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆ"

— Sandy Chang อาจารย์วิชาการอ่าน เขียน และประวัติศาสตร์อเมริกัน Punahou School

การลงมือทำ

จากความสำเร็จของโครงการนำร่อง ทำให้การตัดสินใจนำ Mac มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้แบบครบวงจรในโรงเรียน Punahou เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพราะเหล่าอาจารย์นั้นได้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนจากการใช้ Mac ในวิชาเรียนด้วยตาของตัวเองแล้ว ส่วนพ่อแม่ที่
เป็นห่วงว่าเทคโนโลยีอาจทำให้เด็กตัดขาดจากสังคมก็เปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วทันทีเมื่อได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่แสดงให้เห็นว่า Mac ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ทำงานร่วมกันและ
มีการโต้ตอบซึ่งกันและกัน

แต่เนื่องจาก Punahou School เป็นโรงเรียนเอกชนในระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยจำนวนนักเรียนที่มีกว่า 3,800 คนในปัจจุบัน ทางผู้บริหาร
ของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องวางแผนเรื่องการเปลี่ยนมาใช้ Mac ทั้งโรงเรียนอย่างรอบคอบ รวมถึงได้ร่วมมือกับคณาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และ Apple ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำโน้ตบุ๊ค Mac เข้ามาใช้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของทุกระดับชั้นอย่าง
เป็นธรรมชาติและเหมาะสมที่สุด

วันนี้ นักเรียนที่เด็กที่สุดใน Punahou ซึ่งก็คือตั้งแต่อนุบาลถึงประถม 3 ได้เรียนรู้วิธีใช้
Mac ในห้องเรียนและในห้องมัลติมีเดีย ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ และตั้งแต่
ชั้นประถมปีที่ 4 เป็นต้นไป นักเรียนแต่ละคนจะได้รับคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในโรงเรียนและที่บ้าน
เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการใช้งาน iPhoto, iMovie และ GarageBand ซึ่งด้วยวิธีนี้ทำให้แม้
จะเป็นแค่นักเรียนระดับชั้นต้นๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทำการบ้านที่มี
ความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อถึงเวลาที่จบ
การศึกษาจาก Punahou นักเรียนก็สามารถสร้างโปรเจ็กต์การเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ได้เลยในทันที

ในขณะเดียวกัน อาจารย์เองก็ต้องฝึกใช้ Mac ให้คล่องด้วยเช่นกัน ด้วยการเข้าร่วมคอร์ส
ฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงการเข้าแล็บในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน นอกจากนี้ อาจารย์ยังต้องเป็น
โค้ชคอยฝึกเพื่อนร่วมงานในการนำ Mac เข้ามาใช้ร่วมกับหลักสูตรด้วย และถ้าหากว่าเป็น
การพัฒนาทักษะสำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น Final Cut Pro แล้วละก็
ทั้งอาจารย์และนักเรียนมัธยมปลายที่ใช้งานเป็นแล้วในระดับหนึ่ง ก็สามารถเข้าเรียน
คอร์สพิเศษที่จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทางโรงเรียนแต่งตั้งได้

จากที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคของโรงเรียนขนาดเล็กรายงานว่า
โน้ตบุ๊ค Mac ไม่เจอไวรัสเลย แถมยังมีความคงทนต่อการพกพาจากบ้านมาโรงเรียน และ
จากโรงเรียนกลับบ้านด้วย และเนื่องจากโน้ตบุ๊คนั้นใช้งานและดูแลรักษาง่าย นักเรียนและ
อาจารย์ส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้

เนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน Punahou นั้น คือการนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาอยู่ในมือของนักเรียนเพื่อทุกโอกาสในการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจึงนำ iPod touch เข้ามาใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนทำ เช่น การวัดค่าในสภาพแวดล้อมจริงขณะทัศนศึกษา ขณะที่นักเรียนของ Punahou ทุกระดับชั้นก็ใช้ iPad พร้อมกับแอพที่
คัดสรรมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้วย เช่น นักเรียนชั้นอนุบาลใช้ iPad เพื่อฝึกเรื่องตัวอักษร
และตัวเลข นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ออกแบบและบริหารเมืองจำลอง นักเรียนชั้นมัธยมต้นทดลองทำข่าวด้วยวิดีโอและการอ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมปลายใช้สร้างสรรค์เสียงเพลงและศิลปะขั้นสูง

ผลลัพธ์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และพ่อแม่ผู้ปกครองที่ Punahou เชื่อว่า Mac ได้พลิกโฉมหลักสูตร
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสานต่อประวัติความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน
ของโรงเรียน และยังทำให้อาจารย์กลายเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้นักเรียนสนใจอยู่กับการเรียนมากขึ้น และสามารถแสดงออกถึงความรู้ที่
ได้เรียนไปอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

"แล้วครูก็ไม่ต้องยืนหน้าห้อง เขียนเนื้อหาบนกระดานดำ และบรรยายเรื่องที่ต้องการสอน
อีกต่อไป" Sandy Chang อาจารย์ชั้นประถมปีที่ 6 กล่าว "ตอนนี้ เพียงแค่เขียนคำถาม
นักเรียนก็รู้ทันทีว่าจะต้องหาคำตอบยังไง ต่างคนต่างเปิด Mac ของตัวเองขึ้นมาเพื่อ
หาข้อมูลนั้น และเมื่อการเรียนรู้เป็นไปในแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ พวกเขาก็มีสมาธิ สนใจ และ
มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นด้วย"

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MacBook Pro

โน้ตบุ๊คกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MacBook Pro

iPad

อุปกรณ์พกพาอันล้ำสมัยชิ้นนี้ ช่วยเปิดประตู
สู่การเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad

iPod touch

อุปกรณ์ชิ้นนี้ และแอพที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch

การปลูกพืชไร้ดินในระดับชั้นประถม

Mac และ iLife ช่วยนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4
ศึกษาเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน

การส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในแผนงานด้านการศึกษาที่สำคัญ
ของโรงเรียน Punahou และสื่อที่เหมาะที่สุดสำหรับใช้อธิบายเรื่องนี้ก็คือโปรเจ็กต์
การเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นโดย Danette Kobayashi นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โดยแทนที่จะ
ปลูกพืชในสวนตามปกติ อาจารย์และนักเรียนตัดสินใจที่จะปลูกด้วยวิธีไม่ใช้ดิน หรือ
ที่เรียกว่า Hydroponics และใช้คอมพิวเตอร์ MacBook ประกอบกับแอพพลิเคชั่น
อย่างเช่น iPhoto, GarageBand และ iMovie เพื่อบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ จัดทำโบรชัวร์
และถ่ายทำวิดีโอที่มีครบทั้งเอฟเฟ็กต์ ดนตรีประกอบ และวอยซ์โอเวอร์
ดูวิดีโอ

เรื่องราวด้านการศึกษาอื่นๆ