โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศจีนใช้นวัตกรรมในการเข้าถึงการศึกษา

RDFZ XISHAN ในกรุงปักกิ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศจีน
ที่เข้าร่วมโครงการ Mac one-to-one หรือ หนึ่งคนหนึ่ง Mac และ
ได้พลิกโฉมการเรียนรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์แห่งการร่วมมือ
ซึ่งกันและกันจนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
โดยไม่สร้างผลกระทบต่อคะแนนสอบ

แรงบันดาลใจ

แต่เดิมนั้น การศึกษาในประเทศจีนเน้นไปที่การสอนตามหลักสูตรเป็นหลัก กับการทดสอบ
สุดเข้มข้นเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนที่ดีที่สุด แต่การเดินตามเป้าหมายเหล่านี้มักจะต้อง
แลกกับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตามความเห็นของ Shu Dajun อาจารย์ใหญ่ของ Renda Fuzhong (RDFZ XISHAN) School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมต้นของรัฐในกรุงปักกิ่ง

ต่อมาในปี 2010 ทางรัฐบาลจีนได้ประกาศ
แผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ โดยยอมรับว่าการศึกษาของจีนนั้นยัง "ตามไม่ทัน"
ความต้องการของประเทศ อีกทั้งหลักการ
และวิธีการสอนของประเทศยังล้าหลัง
อีกด้วย จากนั้นรัฐบาลก็ได้ตั้งโจทย์ท้าทายให้โรงเรียนในท้องถิ่นทดลองปฏิรูป
การศึกษา พร้อมกับประกาศว่า
"อนาคตของชาติขึ้นอยู่กับการศึกษา"

"ผลลัพธ์ไม่สำคัญเท่า
กระบวนการ ฉันคิดว่า
ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่
ปัญหา แต่อยู่ที่การหา
วิธีแก้ไขปัญหานั้นต่างหาก"

— Xinran นักเรียน
RDFZ XISHAN

RDFZ XISHAN ตอบรับคำท้านั้น ซึ่งหากได้มองย้อนกลับไปนับแต่การก่อตั้งเมื่อปี 1950
โรงเรียน RDFZ XISHAN นั้นประสบความสำเร็จมากมายในด้านการศึกษาระดับชั้นมัธยม
และตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา โรงเรียนก็ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของโรงเรียน
ในปักกิ่งมาโดยตลอด จากอัตราการสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

แต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้แล้ว ผู้บริหารของ RDFZ XISHAN ก็ยังเชื่อว่า
พวกเขาทำได้ดีกว่านั้น ในปี 2010 อาจารย์ใหญ่ Shu จึงเปิดโรงเรียน RDFZ XISHAN
ซึ่งเป็นโรงเรียนแนวทดลองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ขึ้น โดยเป้าหมาย
ของโรงเรียนคือการก้าวข้ามขีดจำกัดของการศึกษาแบบดั้งเดิมของจีน ด้วยการฝึกให้
นักเรียนมีทักษะในการปรับตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับความท้าทายของศตวรรษที่ 21

ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับนักวิจัยจาก Beijing Normal University ในการออกแบบ
หลักสูตร ศาสตราจารย์ Yu Shengquan จาก Beijing Normal University กล่าวว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่ในจีนนั้นนำมัลติมีเดียมาใช้ในห้องเรียนอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น
อาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีในการบรรยายเรื่องที่สอน ดังนั้นเมื่อถึงคราวของ RDFZ XISHAN
ศาสตราจารย์ Yu จึงเห็นว่าสิ่งสำคัญคือจะต้องไม่ใช้เทคโนโลยีเพียงเพราะว่ามีเทคโนโลยีให้ใช้ เพราะสำหรับเขาแล้ว ความท้าทายอยู่ที่การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือทางปัญญาสำหรับนักเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นในท้ายที่สุดมากกว่า

การลงมือทำ

สำหรับอาจารย์ใหญ่ Shu ในขั้นแรกคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ Apple มาให้กับนักเรียนและอาจารย์ ซึ่งเมื่อตอนที่ RDFZ XISHAN นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในโรงเรียนเป็นครั้งแรกนั้น Apple ไม่มีชื่ออยู่ในรายการจัดซื้อของทางรัฐบาล แต่ Shu รู้สึกว่า Apple คือพันธมิตรที่ใช่สำหรับโครงการนี้ โดยสิ่งที่เขาพูดคือ "จิตวิญญาณด้านการสร้างสรรค์ของ Apple
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับปรัชญาทางการศึกษาของอาจารย์และนักเรียนของเรา"

RDFZ XISHAN จึงกลายเป็นโรงเรียนของรัฐแห่งแรกในประเทศจีนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งคนหนึ่ง Mac ซึ่งจัดหา MacBook Pro ให้กับนักเรียนทุกคน โดยที่อาจารย์ใช้ iPad
ในการสอน และใช้ iPhone ติดต่อสื่อสาร และในโครงการนำร่องโครงการใหม่ โรงเรียน
ยังจัดหา iPad จำนวน 200 เครื่องมาให้นักเรียนใช้ในห้องเรียนด้วย

ในแต่ละสาขาวิขา อาจารย์และนักเรียน
ที่ RDFZ XISHAN ต่างใช้ผลิตภัณฑ์
ของ Apple เพื่อค้นหาแนวทางใหม่ๆ
ในการเรียนรู้ อย่างในวิชาภาษาอังกฤษ
ก็มีการใช้ iMovie ถ่ายทำและตัดต่อ
รายการข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ในวิชาดนตรี
อาจารย์และนักเรียนใช้ GarageBand
เพื่อแต่งเพลงและดนตรีประกอบ ในวิชา
ภาษาจีน นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ Mac
เพื่อโพสต์ลงในบล็อก และแชร์งานเขียน
บน Wiki และนักเรียนก็สามารถใช้โปรแกรม
อย่างเช่น Keynote เพื่อนำเสนอผลงาน
ให้เพื่อนๆ ในห้องดู และอาจารย์ก็ได้นำ
iBooks Author มาใช้สร้างหนังสือเรียน
iPad ที่มีชีวิตชีวา ซึ่งช่วยให้นักเรียนสนุก
ไปกับภาพ 3D ที่สวยงาม รวมถึง
คอนเทนต์ที่มีทั้งเสียงและวิดีโอ

"นักเรียนชอบสิ่งที่พวกเขา
สร้างขึ้นมาด้วยผลิตภัณฑ์
ของ Apple งานที่ทำสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความคิดและ
บุคลิกของนักเรียนแต่ละคน
พวกเขาจึงสนุกไปกับ
การทำการบ้านที่ได้รับ
มอบหมายมา"

— Jin Zhengguo อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ RDFZ XISHAN

เมื่อทุกคน ทั้งอาจารย์และนักเรียน ต่างมีอุปกรณ์ Apple กันคนละเครื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
พันธมิตรในกระบวนการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะล้ำสมัยทีเดียวสำหรับระบบการศึกษาของจีน
"ไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์เป็นคนสอน และนักเรียนเป็นคนเรียนอีกต่อไป" Shu กล่าว
"ตอนนี้เสมอกันแล้ว เพราะทุกคนมีโอกาสสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้อย่างเท่าเทียมกัน"
โดย Yu มองว่าเรื่องนี้เป็นความสมดุลระหว่างปรัชญาการสอนของตะวันออกและตะวันตก
กล่าวคือ จีนให้ความสำคัญกับระบบความรู้ ในขณะที่ทางตะวันตกเน้นที่พัฒนาการ
ของนักเรียน

นอกจากนั้นในทุกเดือน RDFZ XISHAN ยังเปิดชั้นเรียนให้อาจารย์จากเมืองอื่นๆ
เข้ามาศึกษาว่าโรงเรียนริเริ่มแนวทางใหม่ๆ ได้อย่างไรจากการนำเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ Apple มาใช้ในห้องเรียน

ผลลัพธ์

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั้งนักเรียน
อาจารย์ และผู้บริหารต่างก็เห็นผลลัพธ์
อันยอดเยี่ยม โดยจากผลการสำรวจ
ความคิดเห็นและข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่านักเรียน RDFZ XISHAN แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ดีขึ้นในด้านการคิดอย่างอิสระ
มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจากเดิม และมีความมั่นใจมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

"เราหวังที่จะผลิตนักเรียนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ สามารถทำผลงานที่
โดดเด่น มีความมุ่งมั่น
และความกล้าที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลก"

— Shu Dajun อาจารย์ใหญ่
RDFZ XISHAN

เมื่ออยู่ในห้องเรียน นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าถามมากขึ้น และการบ้านที่
นักเรียนทำนั้นก็มีระดับความซับซ้อนสูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับโรงเรียนหลักสูตรปกติ

แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ทำสำเร็จได้โดยไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อคะแนนสอบ ซึ่งจะเห็นได้จาก
การที่นักเรียนของ RDFZ XISHAN มี GPA สูงขึ้นกว่าเดิมมาก และทำคะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาจีนได้ดีกว่าเดิมด้วย เมื่อเทียบกับนักเรียน RDFZ XISHAN
ในหลักสูตรปกติ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MacBook Pro

โน้ตบุ๊คกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MacBook Pro

iPad

อุปกรณ์พกพาอันล้ำสมัยชิ้นนี้ ช่วยเปิดประตู
สู่การเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad