หลากหลายวิธีสอน
ที่คุณจินตนาการ
มาเสมอ

ในฐานะผู้สอน คุณคือผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้นำรุ่นต่อไป
คุณทำให้แนวความคิดที่
ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย
และคุณยัง
คอยมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการดึงดูดให้
นักเรียน
มีส่วนร่วมอยู่เสมอ หน้านี้จึงรวบรวม
เคล็ดลับ เรื่องราว
และสื่อการสอนต่างๆ
ที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคุณ และยังมีโปรแกรม Apple Teacher
ที่เราสร้างสรรค์ไว้
เพื่อช่วยให้คุณได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของเรา
ทั้งยังเสริมสร้างงานที่คุณทำเป็นประจำ
ทุกวันให้ดีขึ้นอีกด้วย

มาดูกันว่าคุณสามารถ
ใช้
iPad และ Mac
ทำอะไรได้บ้าง

เรื่องจริง

ลดช่องว่างของ
วิชาคณิตศาสตร์

มาดูกันว่าอาจารย์ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก
Monsignor John Pereyma
ใช้ iPad เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านตัวเลขและลดความกังวลในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้อย่างไร

แหล่งข้อมูล

ปลุกโค้ดให้มีชีวิต

บังคับโดรนให้บิน สั่งหุ่นยนต์
ให้เต้น
และค้นพบความสามารถอื่นๆ
อีกมากมาย
ผ่าน Swift Playgrounds
บน iPad

แหล่งข้อมูล

การเขียนโค้ดคือ
แก่นสำคัญ

สอนการเขียนโค้ดให้นักเรียนตั้งแต่
ระดับอนุบาล
ไปจนถึงมหาวิทยาลัยด้วย
คู่มือและบทเรียน
แบบอินเทอร์แอ็คทีฟ

แหล่งข้อมูล

สำหรับนักการศึกษา

แหล่งรวมสำหรับทรัพยากรการสอน
แนวทาง
การพัฒนาบทเรียน รวมถึง
สื่อการสอนอื่นๆ

แหล่งข้อมูล

ป้ายสัญลักษณ์
Swift Playgrounds

คุณสามารถรับการรับรองการใช้งาน
Swift Playgrounds ในฐานะ
Apple Teacher ได้

เรื่องจริง

การสำรวจหัวใจ

ดู Jodie Deinhammer ช่วยนักเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์
ของเธอโต้ตอบกับการ
ทำงานและกายวิภาคของ
หัวใจมนุษย์

แหล่งข้อมูล

ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้

ฟังนักการศึกษา Douglas Kiang
พูดถึงวิธีการที่
Swift Playgrounds
มอบพลังในการเรียนรู้
เขียน และ
สอนเขียนโค้ดให้กับทุกคน

วิดีโอเคล็ดลับ

ทำหลายงานพร้อมกัน
ในห้องเรียน

ใช้คุณสมบัติการทำงานแบบมัลติทาสก์
บน iPad
กับแอพห้องเรียน เพื่อทำงาน
ที่ทำอยู่ไปพร้อมกับ
สอนบทเรียนต่างๆ
แก่นักเรียน

วิดีโอเคล็ดลับ

มุมมองหน้าจอ

ดูหน้าจอ iPad ของนักเรียนแต่ละคน
พร้อมกัน
ด้วยแอพห้องเรียน

+
+
He Xin อาจารย์สอนภาษาจีน
เรื่องจริง

เปลี่ยนการเรียนรู้
เป็นการผจญภัย

iTunes U พานักเรียนจากเมืองหนานจิง
ประเทศจีน ออกไปสัมผัสประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมภายนอกห้องเรียน

เรื่องจริง

โรมิโอกับจูเลียต

ในมุมมองใหม่

ดู Larry Reiff ใช้ iPad เพื่อดึงดูด
ให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในบทละคร
ของเช็กสเปียร์

วิดีโอเคล็ดลับ

ลบภาพพื้นหลังออก

ใช้เครื่องมือ Instant Alpha
ใน Pages เพื่อสร้าง
รูปภาพที่สวยงาม
สำหรับเลย์เอาท์ของโปรเจกต์

วิดีโอเคล็ดลับ

ความมหัศจรรย์
ที่เกิดขึ้นจริง

ให้องค์ประกอบเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่
จาก
สไลด์ Keynote แผ่นหนึ่งไปสู่
อีกแผ่นหนึ่ง
ด้วย Magic Move

เคล็ดลับ

ดูอะไรๆ ได้ง่ายขึ้น

สำหรับนักเรียนบางคน การกลับสี
หรือปรับสีบนหน้าจอ
ให้เป็นระดับสีเทา
ช่วยให้อ่านเนื้อหาบน iPad ได้ง่ายขึ้น
หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
ให้ไปที่ "การตั้งค่า
ทั่วไป การช่วย
การเข้าถึง การช่วยเหลือจอแสดงผล"
ซึ่งใช้ได้กับทั้งข้อความ กราฟิก และวิดีโอ

เรื่องจริง

พลิกโฉมการประเมินผล

มาเรียนรู้วิธีที่อาจารย์ในรัฐซัสแคตเชวัน
ประเทศแคนาดา ใช้ iPad ในการ
ประเมินผล
การศึกษาแบบองค์รวม
สำหรับเด็กเล็ก

วิดีโอเคล็ดลับ

สร้างแผนภูมิให้เป็น
แบบอินเทอร์แอ็คทีฟ

ทำข้อมูลให้เป็นภาพ ด้วยการสร้าง
แผนภูมิ
แบบอินเทอร์แอ็คทีฟในแอพ
Numbers บน iPad

วิดีโอเคล็ดลับ

ออกไปทัศนศึกษากันเถอะ

พานักเรียนในห้องเรียนเที่ยวชมเมือง
และสถานที่
ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 250 แห่ง
ในมุมมองเสมือนจริง
ด้วย Flyover
ในแอพแผนที่

เรื่องจริง

เตรียมนักเรียนให้
พร้อม
สำหรับวันพรุ่งนี้

ดูวิธีการที่ iPad และ iBooks Author
เปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์การเรียนรู้
โดยช่วยสร้างความเชื่อมั่น
และความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองให้กับ
นักเรียนในเดนมาร์ก

เรื่องจริง

ปลดล็อคการอ่านเขียน

มาเรียนรู้วิธีที่ iPad ช่วยส่งเสริมทักษะ
การอ่าน
และเขียนให้นักเรียนที่ใช้ภาษา
อังกฤษเป็น
ภาษาที่สองในสหรัฐอเมริกา

เรื่องจริง

เสริมศักยภาพ
การเรียนรู้
ด้วยตัวเอง

มาเรียนรู้ว่าแอพนาฬิกามอบวิธีใหม่
ในการทำงาน
ตลอดวันกับนักเรียน
ในประเทศสเปนอย่างไร

เคล็ดลับ

เพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาอื่นๆ

สร้างสื่อการสอนสำหรับบทเรียน
ด้านภาษา
ด้วยแป้นพิมพ์ภาษาต่างๆ
เพียงเลือก
"การตั้งค่า ทั่วไป
แป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์
เพิ่มแป้น
พิมพ์ใหม่" แล้วเลือกภาษาที่คุณ
ต้องการเพิ่ม เมื่อคุณพร้อมพิมพ์
ให้แตะค้างไว้
ที่ปุ่มลูกโลก แล้วเลือก
แป้นพิมพ์ใหม่ได้เลย

แหล่งข้อมูล

แอพในห้องเรียน

แหล่งข้อมูลที่ช่วยให้คุณใช้แอพร่วมกับ
การสอนในชั้นเรียนด้วย iPad

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือสำหรับการ
ประเมิน
อย่างมีรูปแบบ

คำแนะนำในการใช้แอพเพื่อการประเมิน
ระหว่าง
การสอนประจำวันของคุณ

เรื่องจริง

สร้างคลื่นความเคลื่อนไหว
ในฟิสิกส์ขั้นสูง

ดูวิธีที่นักเรียนในประเทศอังกฤษ
ใช้ iPad
ในการวัดและวิเคราะห์เสียง

เคล็ดลับ

รับโปรเจ็กต์ทั้งหลาย
ด้วย AirDrop

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด
ศูนย์ควบคุม
กดที่เครื่องหมายระบบไร้สาย
ในช่องการตั้งค่าเครือข่าย
ค้างไว้จนกว่า
ช่องจะขยาย จากนั้นแตะ AirDrop
แล้วเลือก "เฉพาะรายชื่อ" หรือ "ทุกคน"
เพื่ออนุญาตให้
คนที่คุณรู้จักหรือ
อุปกรณ์ไหนก็ได้ที่อยู่ในระยะ
สามารถส่งไฟล์ให้คุณได้

เรื่องจริง

สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ส่วนตัว

ดูวิธีการที่ iPad ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้กับ
นักเรียนที่มีอาการของ
โรคออทิซึมที่โรงเรียน
ในออสเตรเลีย

เรื่องจริง

เมื่อนักเรียน
กลายมาเป็นอาจารย์

ดู Jodie Deinhammer อธิบายวิธีที่
นักเรียนในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของเธอ
ได้รับแรงบันดาลใจให้สร้าง
บทเรียน
ของตัวเองใน iTunes U เพื่อช่วยสอน
นักเรียน
ชั้นเล็กกว่าในที่ต่างๆ ทั่วโลก

เคล็ดลับ

เปิดไฟล์ Excel
ด้วย Numbers บน Mac

เมื่อคุณได้รับไฟล์ Excel จาก
เพื่อนร่วมงานหรือ
นักเรียน ก็แค่คลิกขวา
ที่ไฟล์แล้วเลือก "เปิดด้วย"
จากนั้นก็เลือก
Numbers จากรายการแอพพลิเคชั่น
เพื่อเปิดไฟล์บน Mac