แอพห้องเรียน

ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
อย่างสนุกสนาน แต่ก็ยัง
จดจ่อกับชั้นเรียนอยู่เสมอ

แอพห้องเรียนไม่ได้เปลี่ยนแค่ iPad ให้กลายเป็นผู้ช่วยสอน
ที่ทรงพลัง
แต่ตอนนี้ยังรวมไปถึง Mac ด้วย คุณจะรู้สึก
เหมือนได้เป็นกัปตันผู้นำทาง
ของ iPad ทุกๆ เครื่องในชั้นเรียน
แล้วก็สามารถพานักเรียนไปสัมผัส
บทเรียนต่างๆ รวมทั้ง
ทำให้นักเรียนจดจ่อกับงานที่อยู่ในมือ ยิ่งไปกว่านั้น
แอพห้องเรียนยังช่วยให้คุณแชร์ข้อมูลได้ง่ายๆ ผ่าน AirDrop
ไม่ว่าจะส่ง
หรือรับไฟล์กับทั้งชั้นเรียนหรือกับนักเรียนแต่ละคน
หรือจะ
แสดงผลงานของนักเรียนบนจอใหญ่ก็ยังได้

ดูวิดีโอแนะนำการใช้งานสำหรับแอพห้องเรียน
ดาวน์โหลดคู่มือเริ่มต้นใช้งานแอพห้องเรียนสำหรับผู้สอน (PDF)

มั่นใจได้ว่า
ทุกคนทำถูกงาน
และอยู่ถูกที่ถูกทาง

เลือกดูหน้าจอ iPad ของนักเรียนคนไหนก็ได้บน
iPad หรือ Mac ของคุณ และแอพห้องเรียนยังให้คุณ
ดูหน้าจอของนักเรียนทุกคนได้พร้อมกัน รวมถึงนำทาง
นักเรียนแต่ละคนหรือทั้งชั้นเรียนไปยังหน้าเว็บ หนังสือ
หรือแอพที่ต้องการได้ แล้วคุณยังล็อค iPad ให้ใช้ได้เพียง
แอพเดียว หรือจะปิดเสียงบนอุปกรณ์ของนักเรียนเพื่อ
ให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับชั้นเรียนก็ทำได้

ผลิตภัณฑ์สำหรับการเรียนรู้

เทคโนโลยีที่ไร้ขอบเขต
เหมือนจินตนาการของเด็กๆ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการเรียนรู้

เพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

แรงบันดาลใจสำหรับ
สร้างแรงบันดาลใจ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและโปรแกรมสำหรับผู้สอน