ทรัพยากร

คิดใหม่เรื่องวัสดุ

ขุดเจาะจากโลกให้น้อยลง
แต่ใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์เก่า
ให้มากขึ้น

ภายในอุปกรณ์เก่านั้นมีวัสดุที่มีค่ามากมายที่เหมาะสำหรับนำไป
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ แต่การคัดแยกวัสดุเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
และยากมากที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงได้ทุ่มเทความชอบ
ที่เรามีต่อนวัตกรรมไปกับการทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลแบบใหม่ๆ
ด้วยความล้ำหน้าที่เกิดขึ้นกับ Daisy หุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนใหม่ล่าสุด
ของเรา ทำให้เราสามารถคัดแยกวัสดุได้มากขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

เป้าหมายสูงสุดของเราอยู่ที่การผลิตสินค้าที่ใช้เฉพาะทรัพยากรหมุนเวียน
หรือวัสดุรีไซเคิลเท่านั้น และเราต้องการส่งวัสดุจำนวนเท่ากับที่ใช้ไปกลับคืน
สู่ตลาด เพื่อให้เราหรือผู้อื่นได้ใช้ต่อ ซึ่งความมุ่งมั่นของเราก็คือการที่
วันหนึ่งเราจะไม่ต้องรบกวนทรัพยากรใดๆ บนโลกนี้อีกต่อไป

ขอแนะนำ Daisy
สุดยอดหุ่นยนต์รีไซเคิลของเรา

Daisy เป็นหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนใหม่ล่าสุดของเรา ที่สามารถดึงเอาวัสดุอันมีค่า
ใน iPhone ออกมาได้อย่างล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด Daisy สามารถ
แยกชิ้นส่วน iPhone ได้สูงสุด 200 เครื่องต่อชั่วโมง โดยทั้งถอดและจัดเรียง
ส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้เราสามารถนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ได้ในแบบที่
ผู้ให้บริการรีไซเคิลทั่วไปไม่สามารถทำได้ และยังทำได้ในระดับคุณภาพเหนือที่กว่า
ยกตัวอย่างเช่น Daisy สามารถดึงทังสเตนซึ่งเป็นวัสดุที่หายากบนโลก และ
อะลูมิเนียมอัลลอยแบบเฉพาะของ Apple จากนั้นเราจึงใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อ
ผลิตสินค้าใหม่หรือส่งกลับคืนสู่ตลาด ซึ่งเป็นการลดความจำเป็นในการขุด
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากโลกของเรา

Daisy ไม่เพียงให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสอนให้เรารู้ถึงความเป็นไปได้
เช่น การสร้างระบบดังกล่าวขึ้นมานำไปสู่แนวทางการรีไซเคิลอะลูมิเนียมอัลลอย
แบบเฉพาะโดยไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และเรายัง
ประสบความสำเร็จในการคิดค้นวิธีนำร่องเพื่อแยกและนำโคบอลต์กลับมาใช้ใหม่
จากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนและแร่โลหะหายากที่พบในแม่เหล็ก

วัสดุที่ Daisy มีโอกาสดึงกลับมาใช้ใหม่
จากการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ iPhone ทุก 100,000 เครื่อง

  • อะลูมิเนียม  1,900 กก.
  • ทอง  0.97 กก.
  • เงิน  7.5 กก.
  • แร่โลหะหายาก  11 กก.
  • ทังสเตน  93 กก.
  • ทองแดง  710 กก.
  • แพลเลเดียม  0.10 กก.
  • ดีบุก  42 กก.
  • โคบอลต์  770 กก.
  • แทนทาลัม  1.8 กก.

อุปกรณ์ที่ทนทาน
คืออุปกรณ์ที่
รักษ์โลกยิ่งกว่า

เพราะหากสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ก็หมายถึงการลดความจำเป็น
ในการขุดทรัพยากรขึ้นมาจากพื้นโลกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ประเมินผลิตภัณฑ์ของเราเองในห้องแล็บสำหรับ
ทดสอบความน่าเชื่อถือของเรา โดยใช้วิธีการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อจำลอง
ประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เราวิเคราะห์
ความสามารถในการทนความร้อนและความเย็นแบบสุดขั้วของอุปกรณ์
การสัมผัสกับน้ำและสารเคมีในชีวิตประจำวัน และทดสอบการทนรอยขีดข่วน
จากวัสดุอย่างผ้ายีนและโลหะ เช่น เหรียญ เราทดสอบวัสดุใหม่ๆ ทั้งหมด
อย่างครอบคลุม รวมถึงวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุเหล่านั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานทั้งด้านการทำงานและความทนทาน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ต้อง
ได้รับการซ่อมแซม เราก็มีโครงการอย่าง AppleCare และบริการซ่อมที่
ผ่านการรับรองจาก Apple เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้อุปกรณ์
ของตัวเองได้นานขึ้น
เรานำ iPhone และ Apple Watch มาปั่นให้กระแทกไปมาเพื่อดูว่า
ตัวเครื่องมีรอยขีดข่วนหรือโครงสร้างมีความเสียหายหรือไม่

เรากำลังใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่
ได้รับการจัดหามาอย่างรับผิดชอบ
ให้มากขึ้นในบรรจุภัณฑ์ของเรา

เราคอยมองหาวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้กระดาษรีไซเคิล
และกระดาษจากแหล่งที่จัดหามาอย่างรับผิดชอบในจำนวนมากขึ้น
เพื่อ
สร้างเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเพื่อใช้เป็นทางเลือกทดแทนพลาสติก ซึ่งในปีงบประมาณ 2017 นั้น
กระดาษที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเรา 100% มาจากป่าที่ได้รับการจัดการ
อย่างรับผิดชอบ จากแหล่งไม้ที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือจากแหล่ง
รีไซเคิลต่างๆ เรากำลังแทนที่ชิ้นส่วนพลาสติกบางรายการด้วยวัสดุ
อย่างเยื่อไผ่และชานอ้อย อันเป็นผลิตผลที่เหลือจากอุตสาหกรรมอ้อย
และเรายังบรรลุเป้าหมายในการปกป้องและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับ
การจัดการอย่างยั่งยืนทั่วโลก เพื่อชดเชยการใช้กระดาษของเราใน
ปัจจุบัน และเพื่อสร้างเยื่อไม้สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็
ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ทั้งสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเราเอง
และสำหรับโลกของเรา

ปกป้องผืนป่าที่ยั่งยืนเพื่อทดแทน
กระดาษบริสุทธิ์ที่เราใช้ไป

ปัจจุบัน ผลผลิตรายปีจากโครงการอนุรักษ์ป่าของเรามีมากกว่าปริมาณ
เยื่อไม้บริสุทธิ์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Apple และด้วยความร่วมมือกับ
กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ หรือ The Conservation Fund ทำให้เราสามารถคุ้มครอง
พื้นที่ป่าที่ยั่งยืนในแถบตะวันออกของสหรัฐอเมริกาไปแล้วกว่า 146 ตารางกิโลเมตร
เช่นเดียวกับในประเทศจีนที่เราช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ป่ามากกว่า
3,035 ตารางกิโลเมตร โดยร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF
ป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนในบรันสวิกเคาน์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

น้ำทุกหยดที่เราใช้
ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา

เราไม่เคยที่จะหยุดคิดหาวิธีอนุรักษ์น้ำและปล่อยน้ำเสียอย่างปลอดภัย
ตัวอย่างเช่น เราได้ติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอันล้ำสมัย
ในขั้นตอนการปรับภูมิทัศน์ที่ซานตาคลาร่าวัลเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้ราว 59.8 ล้านลิตรต่อปี หรือในศูนย์ข้อมูลของเรา
เราได้ระบุพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอย่างแม่นยำ ตรวจจับจุดที่น้ำรั่ว และคิดค้นวิธี
ที่ดียิ่งกว่าในการป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้น
เรายังเพิ่มปริมาณการใช้น้ำฝนหรือน้ำที่ไม่สามารถบริโภคได้ที่ผ่าน
การรีไซเคิลแล้ว

ในปี 2013 เราได้ก่อตั้งโครงการน้ำสะอาดหรือ Clean Water Program ขึ้น
เพื่อช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของเราให้หันมาใส่ใจกับกลยุทธ์ด้านการ
อนุรักษ์น้ำมากขึ้น ซึ่งจากการสำรวจน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกอบรม
พนักงาน ตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิค ทำให้
ในปี 2017 เพียงปีเดียว
เราสามารถช่วยซัพพลายเออร์ประหยัดน้ำได้แล้วกว่า 18.9 พันล้านลิตร
และเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่โดยเฉลี่ยในโรงงาน 106 แห่งได้
ถึง 37% และเนื่องจากซัพพลายเออร์ของเราหลายรายได้ผลิตส่วนประกอบ
ให้กับบริษัทอื่นๆ เช่นกัน ดังนั้นผลงานของเราจึงช่วยลดการใช้น้ำ
ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Apple อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเรา

ดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้า
ประจำปี 2018

อ่านรายงานฉบับก่อน

มีคำถาม ก็มีคำตอบ

อ่านคำถามที่พบบ่อย

เราจะช่วยรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องเก่าให้คุณเอง

ทั้งฟรี ทั้งง่าย และดีต่อโลกใบนี้

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ