วัสดุที่ปลอดภัยกว่า

ปลอดภัยกว่าในการผลิต
และการใช้งาน

ออกแบบ ผลิต ทดสอบ 
แล้วก็เริ่มใหม่อีกครั้ง

เราช่วยปกป้องคนและโลกด้วยการกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดกับ
วัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์
ของเรา โดยในหลายกรณีนั้นก็สูงกว่าที่กฎหมาย
กำหนดไว้มาก กระบวนการประเมินจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
และการผลิต หากยังไม่สามารถหาสิ่งทดแทนสารเคมีอันตรายได้ เราก็
จะร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อมองหาวิธีทดแทนหรือหาทางกำจัด
ความจำเป็นที่จะต้องใช้สารดังกล่าว
ซึ่งเมื่อเราทดสอบสิ่งที่เข้ามาทดแทนนั้น
เรามองหาสูตรที่ลงตัวและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และแน่นอนว่าที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์
ที่ออกมาต้องได้มาตรฐาน
การออกแบบที่คุณคาดหวังจาก Apple

เรามีห้องแล็บเพื่อการทดสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง

เราได้สร้างห้องแล็บเพื่อการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง โดยนักเคมี
และนักพิษวิทยาของเราจะคอยตรวจหาสารที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งตั้งแต่ปี 2006
เป็นต้นมา เราได้ขยายขนาดพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 30 เท่า และคอยเพิ่ม
เครื่องมือและอุปกรณ์อันล้ำสมัยอยู่เป็นประจำ เช่น เครื่องวิเคราะห์โดยใช้พลาสมา
จากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์การแยกของเหลว เครื่องวิเคราะห์
หาองค์ประกอบธาตุด้วยแสงเลเซอร์เหมือนกับที่ใช้บนยานสำรวจ Mars Rover
เราผลิตแม้กระทั่งเหงื่อเทียมเพื่อจำลองการสัมผัสกับมนุษย์ และเพื่อประเมิน
ความปลอดภัยของวัสดุที่เราใช้เมื่อต้องสัมผัสกับผิวหนัง

เพื่อทำความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของวัสดุที่เราใช้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
เราจึงได้ระบุสารทั้งหมดที่มีอยู่ในทุกชิ้นส่วนที่เราใช้งาน โดยปัจจุบันเราได้รวบรวม
องค์ประกอบของแต่ละชิ้นส่วนไปมากกว่า 25,000 ชิ้นจากทั้งหมด 50,000 ชิ้น
ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรา และเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้เพิ่ม
มากขึ้นในทุกๆ วัน จากนั้นเราจึงประเมินสารเคมีที่อยู่ในวัสดุของเราด้วยเครื่องมือ
ประเมินอันตรายและความเสี่ยง เพื่อช่วยให้เราเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ห้องแล็บเพื่อการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของ Apple ที่คูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย

มาตรฐาน
ความปลอดภัยขั้นสูง
สำหรับผู้ที่สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ให้เรา

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากร
ที่ทำงานในซัพพลายเชนของเรา โดยมาตรฐานที่เรากำหนดไว้สำหรับ
ซัพพลายเออร์ของเรานั้น
สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มากด้วยซ้ำ
อย่างเช่นรายการข้อมูลจำเพาะว่าด้วยสารควบคุม หรือ Regulated
Substances Specification (RSS) ซึ่งระบุรายชื่อสารเคมีเป็นพิษที่เรา
จำกัดการใช้หรือห้ามใช้ในกระบวนการผลิตและในตัวผลิตภัณฑ์ และเรา
ยังดำเนินการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อสารเคมี
และจัดทำรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในซัพพลายเชนของเรา นอกจากนี้เรายัง
กำจัดสารพิษอย่างเบนซิน เอ็นเฮกเซน โทลูอีน และสารประกอบอินทรีย์
ที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบออกจากไซต์งานการประกอบขั้นสุดท้าย
ของเราทุกแห่ง และในขณะเดียวกันยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปรับปรุงการจัดการสารเคมีที่ใช้
ในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

โรงงานประกอบขั้นสุดท้ายในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

สารพิษที่เลวร้ายที่สุด
กับวิธีที่เราจัดการกับมัน

เราประเมินวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่
ระบุสารพิษได้แล้ว เราก็จะลด กำจัด หรือพัฒนาวัสดุใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
มาแทนที่ และการดำเนินการเหล่านี้ยังเป็นการกำจัดสารพิษออกจาก
กระบวนการผลิตและรีไซเคิลของเรา ซึ่งจะช่วยปกป้องผู้ที่ผลิตและแยก
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของเราให้ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษกับผืนดิน
อากาศ และน้ำ

เบริลเลียม

ถูกกำจัดออกไปแล้ว
จากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด โดยเบริลเลียม
เป็นสารที่พบได้ในโลหะผสมทองแดงที่ใช้
ในการทำขั้วต่อและสปริง

สารปรอท

ถูกกำจัดออกไปแล้วใน
ปี 2009 โดยเรา
ได้นำ LED และ OLED ปลอดสารปรอท
และประหยัดพลังงานมาใช้
ในจอภาพ
ทั้งหมดของเรา แทนที่การใช้หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีสารปรอทบรรจุอยู่

สารตะกั่ว

เลิกใช้ในกระจกจอภาพและบัดกรีตั้งแต่
ปี 20061

อาร์เซนิก

ถูกกำจัดออกจากกระจกจอภาพตั้งแต่
ปี 20082

PVC และพทาเลท

ถูกแทนที่ด้วยยางเทอร์โมพลาสติก
ที่ปลอดภัยกว่า โดย PVC และพทาเลท
ยังคงมีใช้ทั่วไปในสายไฟและสายหูฟัง
ของบริษัทอื่นๆ3

สารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (BFR)

ถูกกำจัดออกไปจากชิ้นส่วนหลายพันชิ้น
เช่น ตัวเครื่อง แผงวงจร และช่องต่อสาย
ตั้งแต่ปี 2008 โดยเราเลือกใช้สารประกอบ
ไฮดรอกไซด์ของโลหะและฟอสฟอรัส
ที่ปลอดภัยกว่าแทน4

เราทำอะไรได้มากมาย
แต่เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้น
ได้โดยลำพัง

เราต้องการข้อมูลเชิงลึกและไอเดียต่างๆ จากผู้ที่มีอุดมการณ์
ในการกำจัดสารพิษเช่นเดียวกับเรา เราจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Chemistry
Advisory Board ของเราเองขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยนักพิษวิทยา
นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการชั้นนำของโลก คณะกรรมการนี้จะช่วยเรา
หาวิธีใหม่ๆ ที่ล้ำหน้า ในการลดปริมาณและกำจัดสารพิษต่างๆ ออกจาก
ซัพพลายเชนของเรา นอกจากนี้เรายังเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมา
ประชุมกับผู้นำที่ Apple จุดประสงค์ก็เพื่อร่วมมือกันมุ่งเป้าไปที่การกำจัด
สารพิษออกจากแต่ละขั้นตอนของกระบวนการของเรา พร้อมกับแชร์สิ่งที่
เราเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สะอาด หรือ
Clean Electronics Production Network ของ Green America ด้วย
และเรายังแสวงหาข้อมูลเชิงลึกและไอเดียที่ดีที่สุดจาก NGO ชั้นนำ
เพื่อช่วยเราในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่
มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเรา

ดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้า
ประจำปี 2018

อ่านรายงานฉบับก่อน

มีคำถาม ก็มีคำตอบ

อ่านคำถามที่พบบ่อย

เราจะช่วยรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องเก่าให้คุณเอง

ทั้งฟรี ทั้งง่าย และดีต่อโลกใบนี้

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ