ค้นหา iPhone ของฉัน

เพราะคุณพกอุปกรณ์ติดตัวไปกับคุณทุกที่ จึงเป็นไปได้ว่า
คุณอาจจะวางลืมไว้
ที่ไหนซักแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ห้องประชุม หรือใต้หมอนบนโซฟา แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ต้องห่วง

ว่าอุปกรณ์ของคุณจะหายไปไหนนาน เพราะวันนี้แอพค้นหา iPhone ของฉัน
จะไม่เพียงแค่ช่วยคุณค้นหาเฉพาะ iPhone เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง iPad,

iPod touch, Mac, Apple Watch หรือ AirPods ด้วย

ดูตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถใช้แอพค้นหา iPhone ของฉัน
หรือลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com เพื่อดู
ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่ได้
นอกจากนี้ iPhone, iPad หรือ iPod touch
ของคุณจะระบุตำแหน่งของเครื่องเมื่อ
แบตเตอรี่ใกล้หมด เพื่อช่วย
ให้คุณหาเครื่อง
เจอแม้ว่าเครื่องจะดับไปแล้วก็ตาม

ส่งเสียง

แอพค้นหา iPhone ของฉัน สามารถสั่งให้
อุปกรณ์ส่งเสียงเพื่อช่วยให้คุณหาตำแหน่ง
ของเครื่องได้อย่างแม่นยำ และสำหรับ
AirPods นั้น เราได้ออกแบบเสียงให้มี
ลักษณะเฉพาะที่ดังได้ถึง
อีกฟากหนึ่งของ
ห้อง หรือไป
ไกลกว่านั้นก็ยังได้

โหมดสูญหาย

ถ้าอุปกรณ์ของคุณหาย
ให้ตั้งอุปกรณ์เข้าสู่
โหมดสูญหายเพื่อล็อคเครื่องในทันที จากนั้น
ก็เริ่มติดตามตำแหน่งที่ตั้งได้เลย โดยแอพ
ค้นหา iPhone ของฉัน จะบอกคุณว่าเครื่อง
ไปอยู่ที่ไหนมาบ้างตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ผ่านมา นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงข้อความ
แจ้งหมายเลขติดต่อบนหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ เพื่อให้คนที่พบเครื่องสามารถโทรหาคุณได้โดยไม่ต้องเข้าไปยังข้อมูลส่วนอื่นๆ ในเครื่อง

การลบข้อมูล
จากระยะไกล

ถ้าคุณเป็นห่วงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจจะ
ตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดี
คุณสามารถ
ลบข้อมูลจากระยะไกล เพื่อล้างข้อมูลส่วนตัว
รวมถึงเรียกคืนการตั้งค่า iPhone, iPad,

iPod touch, Mac หรือ Apple Watch ให้
กลับไปเป็นค่าจากโรงงานได้ และถ้าหากคุณ
ได้เครื่องคืน คุณก็สามารถกู้ข้อมูลคืนจาก
ข้อมูลสำรอง iCloud ได้ด้วยเช่นกัน

การล็อคการเข้า
ใช้เครื่อง

คุณสมบัติ "การล็อคการเข้าใช้เครื่อง"
ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่น
เข้าใช้งานอุปกรณ์หรือนำอุปกรณ์ของคุณ
ไปขาย ทันทีที่คุณเปิดใช้งานแอพค้นหา
iPhone ของฉัน ไม่ว่าใครก็ตามที่จะปิด

การใช้งานแอพค้นหา iPhone ของฉัน
ลบข้อมูลในเครื่อง 
หรือเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง จะต้องกรอก Apple ID 
และ
รหัสผ่านของคุณ

คุณสมบัติเพื่อการค้นหาและ
ปกป้องข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch

ดูตำแหน่งที่ตั้ง ส่งเสียง โหมดสูญหาย การลบข้อมูลจาก
ระยะไกล คุณสมบัติ "การล็อคการเข้าใช้เครื่อง"

Mac

ดูตำแหน่งที่ตั้ง ส่งเสียง ล็อค การลบข้อมูลจากระยะไกล

AirPods

ดูตำแหน่งที่ตั้ง ส่งเสียง*