ตั้งค่า iCloud บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ แล้วหลังจากนั้น ทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เริ่มใช้งาน iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ
จากนั้นจึงค่อยตั้งค่า iCloud บน Windows PC ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด iCloud Control Panel

ในการเปิดใช้ iCloud บน Windows PC
(จำเป็นต้องใช้ Windows 7 หรือใหม่กว่า)
อันดับแรกให้ตั้งค่าบัญชี iCloud บนอุปกรณ์
iOS หรือ Mac เครื่องอื่นๆ ของคุณก่อน
แล้วจึงติดตั้ง iCloud สำหรับ Windows

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 2

เปิดใช้งาน iCloud

เปิด iCloud สำหรับ Windows แล้วใส่ Apple ID ที่คุณใช้สร้างบัญชี iCloud จากนั้นเลือกบริการ iCloud ที่คุณต้องการเปิดใช้ แล้วคลิก ปรับใช้

ขั้นตอนที่ 3

เปิดใช้ดาวน์โหลดอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน iCloud Drive และ
แอพรูปภาพแล้ว iCloud สำหรับ Windows
จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์เหล่านั้น
ไว้ใน Windows Explorer และหากคุณบันทึก
ไฟล์ใหม่ๆ ลงในโฟลเดอร์ ไฟล์ก็จะปรากฏอยู่
บนอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นๆ ของคุณด้วย
โดยอัตโนมัติ