ธุรกิจของคุณ
ในอีกระดับจริงๆ

วันนี้ iPad Pro และ iOS 10 สามารถทำงานบนเครือข่าย
ของ Cisco ได้ดียิ่งกว่าที่เคย เพราะ Apple และ Cisco
ได้ร่วมมือกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจ
ของคุณ ตั้งแต่การใช้แอพ การโทรติดต่อ ไปจนถึง
การทำงานร่วมกัน

สู่อีกขั้นของโลก
แห่งการเคลื่อนที่
ด้วยกลยุทธ์ใหม่ด้าน IT

องค์กร IT ที่รักความก้าวหน้าหลายๆ แห่งต่างพากัน
พลิกโฉมกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนด้วย iOS เนื่องจาก iOS
มาพร้อมกับการตั้งค่าที่ง่าย การแจกจ่ายที่ปรับขยายได้
อย่างยืดหยุ่น และการจัดการที่ครบวงจร ซึ่งช่วยให้ฝ่าย IT
สามารถเสริมความสามารถให้กับพนักงานในทุกแผนก
ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ iOS และแผนก IT ใหม่

การเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ ในวิธีการ
ทำงานของคุณ

เมื่อไหร่ที่ iPad ผนึกกำลังกับแอพสำหรับการทำงานอันน่าทึ่ง
ก็แน่นอนเลยว่าการทำธุรกิจต่างๆ จะเป็นไปได้ดียิ่งกว่าเดิม
ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานนำเสนอและสเปรดชีต
ที่สร้างความประทับใจ ไปจนถึงการทำงานร่วมกัน
ระหว่างทีมต่างๆ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานบน iPad