ธุรกิจของคุณ
ในอีกระดับจริงๆ

วันนี้ iPhone 7 และ iOS 10 สามารถทำงานบนเครือข่าย
ของ Cisco ได้ดียิ่งกว่าที่เคย เพราะ Apple และ Cisco
ได้ร่วมมือกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจ
ของคุณ ตั้งแต่การใช้แอพ การโทรติดต่อ ไปจนถึง
การทำงานร่วมกัน

สู่อีกขั้นของโลก
แห่งการเคลื่อนที่
ด้วยกลยุทธ์ใหม่ด้าน IT

องค์กร IT ที่รักความก้าวหน้าหลายๆ แห่งต่างพากัน
พลิกโฉมกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนด้วย iOS เนื่องจาก iOS
มาพร้อมกับการตั้งค่าที่ง่าย การแจกจ่ายที่ปรับขยายได้
อย่างยืดหยุ่น และการจัดการที่ครบวงจร ซึ่งช่วยให้ฝ่าย IT
สามารถเสริมความสามารถให้กับพนักงานในทุกแผนก
ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ iOS และแผนก IT ใหม่

มิติใหม่ของการทำงาน
ด้วยแอพเจเนอเรชั่นใหม่

เทคโนโลยีใน iOS คือพลังที่จุดประกายให้เกิดแอพเจเนอเรชั่นใหม่
ซึ่งมาพร้อมกับขุมพลัง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และความสามารถ
ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมสำหรับธุรกิจของคุณ

ดูแอพเจเนอเรชั่นใหม่สำหรับธุรกิจ