ความสามารถในการใช้งานเอกสาร ร่วมกับ Microsoft Office

เราได้ทำการออกแบบ Pages, Numbers และ Keynote ขึ้นใหม่เพื่อให้ทำงานร่วมกับ Microsoft Word, Excel และ
PowerPoint ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังสามารถรองรับคุณสมบัติต่างๆ ได้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนท์,
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และแผนภูมิแบบฟอง โดยการอัพเดทแต่ละอย่างยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน
ได้ดียิ่งขึ้นด้วย เรียกได้ว่า ไม่เคยมีครั้งไหนที่การนำเอาเอกสาร Microsoft Office จาก Mac หรือ PC ของคุณ
มาอิมพอร์ตเข้า Pages, Numbers และ Keynote จะง่ายขนาดนี้มาก่อน และความง่ายนี้ก็ยังจะทำให้เวิร์กโฟว์ของคุณ
ไหลลื่นได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย

ดูว่าแอพสำหรับการทำงานของเราสามารถรองรับคุณสมบัติอันเป็นที่นิยมต่างๆ ของ Microsoft Office ได้อย่างไรบ้าง

ไฟล์ตระกูล Microsoft PowerPoint (.pptx) Keynote สำหรับ Mac
กราฟิก รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
การเรียกตัวปฏิบัติการ เมื่ออิมพอร์ต การทำงานแบบเมาส์โอเวอร์และการคลิกด้วยเมาส์จะถูกแมปกับการทำงานด้วยการแตะ
ขนาดที่เหมาะที่สุดสำหรับงานสไลด์โชว์ (PowerPoint) ไม่รองรับ
เส้นเชื่อมต่อ อิมพอร์ตเป็นเส้นตรงเท่านั้น
จุดสิ้นสุด รองรับ
เติมสี รองรับ
ไล่ระดับสี - เส้นตรง อิมพอร์ตเฉพาะสีแรกและ
สีสุดท้าย
ไล่ระดับสี - เส้น Path รองรับ
ไล่ระดับสี - รัศมีวงกลม รองรับ
ไล่ระดับสี - สี่เหลี่ยม รองรับ
จุดยึดไฮเปอร์ลิงก์ ไม่รองรับบนแผนภูมิ
การอ้างอิงสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ ไม่รองรับการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่น
คำแนะนำบนหน้าจอสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ ไม่รองรับ
การปรับรูป ไม่รองรับ
เอฟเฟ็กต์รูป ไม่รองรับ
การเติมรูป รูปจะถูกตั้งค่าเป็นแบบยืดหรือเรียงต่อกัน
รูป รองรับ
ล็อคอัตราส่วนกว้างยาว ไม่รองรับ
ภาพยนตร์ เฉพาะประเภทไฟล์ที่ iOS
รองรับเท่านั้น
การสร้างออบเจ็กต์ Keynote รองรับการสร้าง
ออบเจ็กต์ใน PowerPoint
เป็นส่วนใหญ่ ดูเพิ่มเติม
กลับด้านออบเจ็กต์ - แนวนอน กลับพื้นหลังได้ แต่กลับ
ตัวอักษรไม่ได้ ไม่รองรับข้อความหรือข้อความ
ไฮเปอร์ลิงก์
กลับด้านออบเจ็กต์ - แนวตั้ง รองรับ
การใช้มาสก์กับออบเจ็กต์ ไม่รองรับ
ตำแหน่งออบเจ็กต์ รองรับ
เงาสะท้อน รองรับ
การสัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม ไม่รองรับ
เงา รองรับ
รูปทรง รองรับเป็นบางรูปร่าง
SmartArt ไม่รองรับ
เสียง เฉพาะประเภทไฟล์ที่ iOS
รองรับเท่านั้น
สีของเส้น แมปเป็นสีทึบโดยตรง การไล่ระดับสีจะถูกนำมาเฉลี่ยค่าและอิมพอร์ตเป็นสีทึบ
ความกว้างของเส้น รองรับ
ใส่พื้นผิว รูปจะถูกตั้งค่าเป็นแบบ
เรียงต่อกัน
ความโปร่งใส รองรับ
มุมมองเว็บ ไม่รองรับ
ข้อความ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ข้อความสองทิศทาง ไม่รองรับ
ตัวพิมพ์ใหญ่ รองรับ
รูปแบบคอลัมน์ ไม่รองรับรูปแบบที่อยู่
ภายในรูปทรง
สมการ อิมพอร์ตเป็นรูป
สีฟอนต์ รองรับ
ชนิดของฟอนต์ ฟอนต์ที่มีใน iOS จะได้รับการอิมพอร์ต ฟอนต์ที่ไม่รองรับ จะได้รับการทดแทน ดูเพิ่มเติม
การจัดรูปแบบ รองรับ
รายการแสดงหัวข้อย่อยแบบรูป ไม่รองรับลูกศร
ระยะห่างระหว่างบรรทัด รองรับ
รายการลำดับเลข รองรับ
ตัวห้อย รองรับ
ตัวยก รองรับ
ตัดตกตัวอักษรในกล่องข้อความ ไม่รองรับ
กล่องข้อความ รองรับ
รายการแสดงหัวข้อย่อยแบบข้อความ รองรับ
เอฟเฟ็กต์ข้อความ ไม่รองรับ
รายการลำดับเลขแบบขั้น รองรับ
ข้อความแนวตั้ง ไม่รองรับ
WordArt ไม่รองรับ
การจัดรูปแบบสไลด์ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
เติมสีพื้นหลังของสไลด์ รองรับ
ท้ายกระดาษ อิมพอร์ตเป็นข้อความ
หัวกระดาษ อิมพอร์ตเป็นข้อความ
สไลด์ที่ซ่อน รองรับ
เสียงบรรยาย ไม่รองรับ
เติมลวดลายที่พื้นหลังสไลด์ รองรับ
ใส่รูปภาพที่พื้นหลังสไลด์ รองรับรูปพื้นหลังเป็นบางรูป
บันทึกจากผู้นำเสนอ รองรับ
สไลด์ต้นแบบ รองรับต้นแบบเป็นบางชนิด
การกำหนดเลขหน้าสไลด์ รองรับ
ขนาดสไลด์ รองรับ
ใส่พื้นผิวที่พื้นหลังสไลด์ รองรับ
ช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพ รองรับ
รูปแบบการเปลี่ยนภาพ Keynote รองรับรูปแบบการเปลี่ยนภาพใน PowerPoint ส่วนใหญ่ ดูเพิ่มเติม
อื่นๆ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ความคิดเห็น ไม่รองรับ
บันทึกด้วยลายมือ ไม่รองรับ
ออบเจ็กต์ OLE ไม่รองรับ
แผนภูมิ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
คอลัมน์ 2D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
แท่ง 2D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
เส้น 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
เส้นแบบมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อนมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 100%
แบบมีเครื่องหมาย 2D
รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 100% 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
พื้นที่ 2D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
กระจายแบบเรียบมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
กระจายแบบเส้นเรียบ 2D รองรับ
กระจายแบบตรงและมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
กระจายแบบเส้นตรง 2D รองรับ
วงกลม 2D รองรับ
วงกลมแบบแยกตัว 2D รองรับ
วงกลมย่อยจากวงกลมใหญ่ 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
แท่งจากวงกลม 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
กระจายมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
คอลัมน์ 3D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
แท่ง 3D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
เส้น 3D รองรับ
พื้นที่ 3D รองรับ
วงกลม 3D รองรับ
วงกลมแบบแยกตัว 3D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
แผนภูมิฟอง ไม่รองรับ
โดนัท อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
โดนัทแบบแยกตัว อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
แผนภูมิพื้นผิว ไม่รองรับ
แผนภูมิเรดาร์ ไม่รองรับ
หุ้น สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
หุ้น เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
หุ้น ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
หุ้น ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
คอลัมน์ทรงกระบอก รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน 100% รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอก 3D รองรับ
คอลัมน์ทรงกรวย อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวยแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวย 3D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์พีระมิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิดแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิดแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิด 3D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
แท่งทรงกระบอก รองรับ
แท่งทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน 100% รองรับ
แท่งทรงกรวย อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งทรงกรวยแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งพีระมิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
แท่งพีระมิดแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
แท่งพีระมิดแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D