ความสามารถในการใช้งานเอกสาร ร่วมกับ Microsoft Office

เราได้ทำการออกแบบ Pages, Numbers และ Keynote ขึ้นใหม่เพื่อให้ทำงานร่วมกับ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังสามารถรองรับคุณสมบัติต่างๆ ได้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนท์, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และแผนภูมิแบบฟอง โดยการอัพเดทแต่ละอย่างยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นด้วย เรียกได้ว่า ไม่เคยมีครั้งไหนที่การนำเอาเอกสาร Microsoft Office จาก Mac หรือ PC ของคุณมาอิมพอร์ตเข้า Pages, Numbers และ Keynote จะง่ายขนาดนี้มาก่อน และความง่ายนี้ก็ยังจะทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณไหลลื่นได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย

ดูว่าแอพสำหรับการทำงานของเราสามารถรองรับคุณสมบัติอันเป็นที่นิยมต่างๆ ของ Microsoft Office ได้อย่างไรบ้าง

ไฟล์ตระกูล Microsoft Excel (.xlsx) Numbers สำหรับ Mac
คุณสมบัติแผ่นงาน รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ออบเจ็กต์ที่จัดเรียงไว้ รองรับ
พื้นหลัง ไม่รองรับ
การตรึงแถวหรือคอลัมน์ รองรับการเอ็กซ์พอร์ต
ออบเจ็กต์ที่จับกลุ่มไว้ รองรับ
เส้นขอบรูป เส้นขอบบางประเภทอาจ
ถูกลบหรือดูแตกต่างไป
เอฟเฟ็กต์รูป เอฟเฟ็กต์บางประเภทอาจ
ถูกลบหรือดูแตกต่างไป
ภาพ ClipArt ที่แทรกไว้ รองรับ
รูปที่แทรกไว้ รองรับ
รูปทรงที่แทรกไว้ รองรับ
เซลล์ที่ล็อคไว้ ไม่รองรับ
ระยะขอบ รองรับ
ตัวแบ่งหน้า ไม่รองรับ
การวางแนวหน้ากระดาษ รองรับ
แผ่นงานที่มีการป้องกัน ไม่รองรับ
ลักษณะรูปทรง ลักษณะบางประเภทอาจ
ถูกลบหรือดูแตกต่างไป
กราฟิก SmartArt อิมพอร์ตเป็นรูปทรง
การแยก ไม่รองรับ
แผ่นงาน รองรับ
คุณสมบัติตาราง รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
คอลัมน์ที่เป็นแถบสี รักษาการจัดรูปแบบไว้
แถวที่เป็นแถบสี รักษาการจัดรูปแบบไว้
ความกว้างของคอลัมน์ รองรับ
คอลัมน์แรก รองรับ
แถวส่วนหัว รักษาการจัดรูปแบบไว้
สมการที่แทรกไว้ รองรับ
สัญลักษณ์ที่แทรกไว้ รองรับ
คอลัมน์สุดท้าย รองรับ
เซลล์ที่ผสานไว้ รองรับ
ความสูงของแถว รองรับ
ลักษณะตาราง รักษาการจัดรูปแบบไว้
แถวทั้งหมด ค่าของเซลล์ยังเหมือนเดิม แต่ลบสูตรคำนวณออก
ชนิดเซลล์ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
รูปแบบบัญชี ไม่รองรับ
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข รองรับ
รูปแบบสกุลเงิน รองรับ
การจัดรูปแบบที่กำหนดเอง รองรับ
รูปแบบวันที่/เวลา รองรับ
รูปแบบเศษส่วน รองรับ
รูปแบบทั่วไป รองรับ
รูปแบบตัวเลข รองรับ
รูปแบบเปอร์เซ็นต์ รองรับ
รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ รองรับ
การจัดรูปแบบพิเศษ รองรับ
รูปแบบข้อความ รองรับ
การจัดการข้อมูล รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไม่รองรับ
ข้อมูลภายนอก ไม่รองรับ
ตัวกรอง เก็บการจัดรูปแบบและ
ผลลัพธ์ไว้
ตาราง Pivot ไม่รองรับ
ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ไม่รองรับ
ตารางที่มีการจัดเรียงข้อมูล รองรับ
การจัดรูปแบบ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
การจัดรูปแบบเส้นขอบ รองรับ
ใส่สีเซลล์ รองรับ
แทรกระยะขอบของเซลล์ รองรับ
การตัดข้อความในเซลล์ รองรับ
ไฮเปอร์ลิงก์อีเมล รองรับ
ชนิดของฟอนต์ ฟอนต์ที่มีใน iOS จะได้รับการอิมพอร์ต ฟอนต์ที่ไม่รองรับ จะได้รับการทดแทน
ซ่อนและยกเลิกการซ่อนคอลัมน์ รองรับ
ซ่อนและยกเลิกการซ่อนแถว รองรับ
การจัดแนวตามแนวนอนในเซลล์ รองรับ
Rich Text ในเซลล์ รองรับ
ลักษณะลายเส้น รองรับ
การจัดแนวตามแนวตั้งในเซลล์ รองรับ
ไฮเปอร์ลิงก์เว็บไซต์ รองรับ
คุณสมบัติและการจัดรูปแบบแผนภูมิ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ชื่อแกนประเภท รองรับ
ป้ายชื่อประเภท/ชุดข้อมูล รองรับ
แหล่งข้อมูลแผนภูมิ รองรับ
เค้าโครงแผนภูมิ รองรับ
ลักษณะแผนภูมิ รองรับ
ชื่อแผนภูมิ รองรับ
การเติม รองรับ
ชื่อแกนชุดข้อมูล รองรับ
แหล่งข้อมูลของชุดข้อมูล รองรับ
ลำดับชุดข้อมูล รองรับ
เงา ไม่รองรับ
แสดงตารางข้อมูล ไม่รองรับ
แสดงคีย์คำอธิบายในตารางข้อมูล ไม่รองรับ
แสดงเส้นตารางหลักของชุดข้อมูล รองรับ
แสดงเส้นตารางรองของชุดข้อมูล รองรับ
เส้น Spark ไม่รองรับ
ลักษณะลายเส้น รองรับ
ชื่อแกนค่า รองรับ
แผนภูมิ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
คอลัมน์ 2D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
แท่ง 2D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
เส้น 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
เส้นแบบมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อนมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 100%
แบบมีเครื่องหมาย 2D
รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 100% 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
พื้นที่ 2D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
กระจายแบบเรียบมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
กระจายแบบเส้นเรียบ 2D รองรับ
กระจายแบบตรงและมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
กระจายแบบเส้นตรง 2D รองรับ
วงกลม 2D รองรับ
วงกลมแบบแยกตัว 2D รองรับ
วงกลมย่อยจากวงกลมใหญ่ 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
แท่งจากวงกลม 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
กระจายมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
คอลัมน์ 3D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
แท่ง 3D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
เส้น 3D รองรับ
พื้นที่ 3D รองรับ
วงกลม 3D รองรับ
วงกลมแบบแยกตัว 3D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
แผนภูมิฟอง รองรับ
โดนัท อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัท
ชั้นเดียว
โดนัทแบบแยกตัว อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัท
ชั้นเดียว
แผนภูมิพื้นผิว ไม่รองรับ
แผนภูมิเรดาร์ ไม่รองรับ
หุ้น สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
หุ้น เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
หุ้น ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
หุ้น ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
คอลัมน์ทรงกระบอก รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน 100% รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอก 3D รองรับ
คอลัมน์ทรงกรวย อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวยแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวย 3D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์พีระมิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิดแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิดแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิด 3D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
แท่งทรงกระบอก รองรับ
แท่งทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน 100% รองรับ
แท่งทรงกรวย อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งทรงกรวยแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งพีระมิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
แท่งพีระมิดแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
แท่งพีระมิดแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
อื่นๆ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ความคิดเห็น รองรับ
บันทึกด้วยลายมือ อิมพอร์ตเป็นรูปวาด
แมโคร ไม่รองรับ
วัตถุ OLE ไม่รองรับ
สมุดงานที่ป้องกันไว้ ไม่รองรับ
การติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่รองรับ
ฟังก์ชั่นคิวบ์ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
CUBEKPIMEMBER ไม่รองรับ
CUBEMEMBER ไม่รองรับ
CUBEMEMBERPROPERTY ไม่รองรับ
CUBERANKEDMEMBER ไม่รองรับ
CUBESET ไม่รองรับ
CUBESETCOUNT ไม่รองรับ
CUBEVALUE ไม่รองรับ
ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
DAVERAGE ไม่รองรับ
DCOUNT ไม่รองรับ
DCOUNTA ไม่รองรับ
DGET ไม่รองรับ
DMAX ไม่รองรับ
DMIN ไม่รองรับ
DPRODUCT ไม่รองรับ
DSTDEV ไม่รองรับ
DSTDEVP ไม่รองรับ
DSUM ไม่รองรับ
DVAR ไม่รองรับ
DVARP ไม่รองรับ
GETPIVOTDATA ไม่รองรับ
ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
DATE รองรับ
DATEDIF รองรับ
DATEVALUE รองรับ
DAY รองรับ
DAYS360 รองรับ
EDATE รองรับ
EOMONTH รองรับ
HOUR รองรับ
MINUTE รองรับ
MONTH รองรับ
NETWORKDAYS รองรับ
NETWORKDAYS.INTL ไม่รองรับ
NOW รองรับ
SECOND รองรับ
TIME รองรับ
TIMEVALUE รองรับ
TODAY รองรับ
WEEKDAY รองรับ
WEEKNUM รองรับ
WORKDAY รองรับ
WORKDAY.INTL ไม่รองรับ
YEAR รองรับ
YEARFRAC รองรับ
ฟังก์ชั่นวิศวกรรม รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
BESSELI ไม่รองรับ
BESSELJ รองรับ
BESSELK ไม่รองรับ
BESSELY รองรับ
BIN2DEC รองรับ
BIN2HEX รองรับ
BIN2OCT รองรับ
COMPLEX ไม่รองรับ
CONVERT รองรับ
DEC2BIN รองรับ
DEC2HEX รองรับ
DEC2OCT รองรับ
DELTA รองรับ
ERF รองรับ
ERF.PRECISE ไม่รองรับ
ERFC รองรับ
ERFC.PRECISE ไม่รองรับ
GESTEP รองรับ
HEX2BIN รองรับ
HEX2DEC รองรับ
HEX2OCT รองรับ
IMABS ไม่รองรับ
IMAGINARY ไม่รองรับ
IMARGUMENT ไม่รองรับ
IMCONJUGATE ไม่รองรับ
IMCOS ไม่รองรับ
IMDIV ไม่รองรับ
IMEXP ไม่รองรับ
IMLN ไม่รองรับ
IMLOG10 ไม่รองรับ
IMLOG2 ไม่รองรับ
IMPOWER ไม่รองรับ
IMPRODUCT ไม่รองรับ
IMREAL ไม่รองรับ
IMSIN ไม่รองรับ
IMSQRT ไม่รองรับ
IMSUB ไม่รองรับ
IMSUM ไม่รองรับ
OCT2BIN รองรับ
OCT2DEC รองรับ
OCT2HEX รองรับ
ฟังก์ชั่นการเงิน รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ACCRINT รองรับ
ACCRINTM รองรับ
AMORDEGRC ไม่รองรับ
AMORLINC ไม่รองรับ
COUPDAYBS รองรับ
COUPDAYS รองรับ
COUPDAYSNC รองรับ
COUPNCD ไม่รองรับ
COUPNUM รองรับ
COUPPCD ไม่รองรับ
CUMIPMT รองรับ
CUMPRINC รองรับ
DB รองรับ
DDB รองรับ
DISC รองรับ
DOLLARDE ไม่รองรับ
DOLLARFR ไม่รองรับ
DURATION รองรับ
EFFECT รองรับ
FV รองรับ
FVSCHEDULE ไม่รองรับ
INTRATE รองรับ
IPMT รองรับ
IRR รองรับ
ISPMT รองรับ
MDURATION รองรับ
MIRR รองรับ
NOMINAL รองรับ
NPER รองรับ
NPV รองรับ
ODDFPRICE ไม่รองรับ
ODDFYIELD ไม่รองรับ
ODDLPRICE ไม่รองรับ
ODDLYIELD ไม่รองรับ
PMT รองรับ
PPMT รองรับ
PRICE รองรับ
PRICEDISC รองรับ
PRICEMAT รองรับ
PV รองรับ
RATE รองรับ
RECEIVED รองรับ
SLN รองรับ
SYD รองรับ
TBILLEQ ไม่รองรับ
TBILLPRICE ไม่รองรับ
TBILLYIELD ไม่รองรับ
VDB รองรับ
XIRR รองรับ
XNPV รองรับ
YIELD รองรับ
YIELDDISC รองรับ
YIELDMAT รองรับ
ฟังก์ชั่นข้อมูล รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
CELL ไม่รองรับ
ERROR.TYPE ไม่รองรับ
INFO ไม่รองรับ
ISBLANK รองรับ
ISERR ไม่รองรับ
ISERROR รองรับ
ISEVEN รองรับ
ISLOGICAL ไม่รองรับ
ISNA ไม่รองรับ
ISNONTEXT ไม่รองรับ
ISNUMBER รองรับ
ISODD รองรับ
ISREF ไม่รองรับ
ISTEXT รองรับ
N ไม่รองรับ
NA ไม่รองรับ
TYPE ไม่รองรับ
ฟังก์ชั่นตรรกะ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
AND รองรับ
FALSE รองรับ
IF รองรับ
IFERROR รองรับ
NOT รองรับ
OR รองรับ
TRUE รองรับ
ฟังก์ชั่นค้นหาและอ้างอิง รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ADDRESS ค่าที่คำนวณล่าสุดจะถูก
รักษาไว้ และฟังก์ชั่นอาจถูกลบ
หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับค่าที่ใช้
AREAS รองรับ
CHOOSE รองรับ
AGGREGATE ไม่รองรับ
COLUMN รองรับ
COLUMNS รองรับ
HLOOKUP รองรับ
HYPERLINK รองรับ
INDEX (อาร์เรย์) รองรับ
INDEX (อ้างอิง) รองรับ
INDIRECT รองรับ
LOOKUP (อาร์เรย์) รองรับ
LOOKUP (เวกเตอร์) รองรับ
MATCH รองรับ
OFFSET รองรับ
ROW รองรับ
ROWS รองรับ
TRANSPOSE รองรับ
VLOOKUP รองรับ
XLOOKUP รองรับ
ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ABS รองรับ
ACOS รองรับ
ACOSH รองรับ
AGGREGATE ไม่รองรับ
ASIN รองรับ
ASINH รองรับ
ATAN รองรับ
ATAN2 รองรับ
ATANH รองรับ
CEILING รองรับ
CEILING.PRECISE ไม่รองรับ
COMBIN รองรับ
COS รองรับ
COSH รองรับ
DEGREES รองรับ
EVEN รองรับ
EXP รองรับ
FACT รองรับ
FACTDOUBLE รองรับ
FLOOR รองรับ
FLOOR.PRECISE ไม่รองรับ
GCD รองรับ
INT รองรับ
ISO.CEILING ไม่รองรับ
LCM รองรับ
LN รองรับ
LOG รองรับ
LOG10 รองรับ
MDETERM ไม่รองรับ
MINVERSE ไม่รองรับ
MMULT ไม่รองรับ
MOD รองรับ
MROUND รองรับ
MULTINOMIAL รองรับ
ODD รองรับ
PI รองรับ
POWER รองรับ
PRODUCT รองรับ
QUOTIENT รองรับ
RADIANS รองรับ
RAND รองรับ
RANDBETWEEN รองรับ
ROMAN รองรับ
ROUND รองรับ
ROUNDDOWN รองรับ
ROUNDUP รองรับ
SERIESSUM รองรับ
SIGN รองรับ
SIN รองรับ
SINH รองรับ
SQRT รองรับ
SQRTPI รองรับ
SUBTOTAL รองรับ
SUM รองรับ
SUMIF รองรับ
SUMIFS รองรับ
SUMPRODUCT รองรับ
SUMSQ รองรับ
SUMX2MY2 รองรับ
SUMX2PY2 รองรับ
SUMXMY2 รองรับ
TAN รองรับ
TANH รองรับ
TRUNC รองรับ
ฟังก์ชั่นสถิติ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
AVEDEV รองรับ
AVERAGE รองรับ
AVERAGEA รองรับ
AVERAGEIF รองรับ
AVERAGEIFS รองรับ
BETA.DIST ไม่รองรับ
BETA.INV ไม่รองรับ
BETADIST รองรับ
BETAINV รองรับ
BINOM.DIST รองรับ
BINOM.INV ไม่รองรับ
BINOMDIST รองรับ
CHIDIST รองรับ
CHIINV รองรับ
CHISQ.DIST ไม่รองรับ
CHISQ.DIST.RT ไม่รองรับ
CHISQ.INV ไม่รองรับ
CHISQ.INV.RT ไม่รองรับ
CHISQ.TEST ไม่รองรับ
CHITEST รองรับ
CONFIDENCE รองรับ
CONFIDENCE.NORM ไม่รองรับ
CONFIDENCE.T ไม่รองรับ
CORREL รองรับ
COUNT รองรับ
COUNTA รองรับ
COUNTBLANK รองรับ
COUNTIF รองรับ
COUNTIFS รองรับ
COVAR รองรับ
COVARIANCE.P ไม่รองรับ
COVARIANCE.S ไม่รองรับ
CRITBINOM รองรับ
DEVSQ รองรับ
EXPON.DIST ไม่รองรับ
EXPONDIST รองรับ
F.DIST ไม่รองรับ
F.DIST.RT ไม่รองรับ
F.INV ไม่รองรับ
F.INV.RT ไม่รองรับ
F.TEST ไม่รองรับ
FDIST รองรับ
FINV รองรับ
FISHER ไม่รองรับ
FISHERINV ไม่รองรับ
FORECAST รองรับ
FREQUENCY รองรับ
FTEST ไม่รองรับ
GAMMA.DIST รองรับ
GAMMA.INV รองรับ
GAMMADIST รองรับ
GAMMAINV รองรับ
GAMMALN รองรับ
GAMMALN.PRECISE ไม่รองรับ
GEOMEAN รองรับ
GROWTH ไม่รองรับ
HARMEAN รองรับ
HYPGEOMDIST ไม่รองรับ
INTERCEPT รองรับ
KURT ไม่รองรับ
LARGE รองรับ
LINEST รองรับ
LOGEST ไม่รองรับ
LOGINV รองรับ
LOGNORM.DIST ไม่รองรับ
LOGNORM.INV ไม่รองรับ
LOGNORMDIST รองรับ
MAX รองรับ
MAXA รองรับ
MEDIAN รองรับ
MIN รองรับ
MINA รองรับ
MODE รองรับ
MODE.MULT ไม่รองรับ
MODE.SNGL ไม่รองรับ
NEGBINOM.DIST ไม่รองรับ
NEGBINOMDIST รองรับ
NORM.DIST ไม่รองรับ
NORM.INV ไม่รองรับ
NORM.S.DIST ไม่รองรับ
NORM.S.INV ไม่รองรับ
NORMDIST รองรับ
NORMINV รองรับ
NORMSDIST รองรับ
NORMSINV รองรับ
PEARSON ไม่รองรับ
PERCENTILE รองรับ
PERCENTILE.EXC ไม่รองรับ
PERCENTILE.INC รองรับ
PERCENTRANK รองรับ
PERCENTRANK.EXC ไม่รองรับ
PERCENTRANK.INC รองรับ
PERMUT รองรับ
POISSON รองรับ
POISSON.DIST รองรับ
PROB รองรับ
QUARTILE รองรับ
QUARTILE.EXC ไม่รองรับ
QUARTILE.INC รองรับ
RANK รองรับ
RANK.AVG ไม่รองรับ
RANK.EQ รองรับ
RSQ ไม่รองรับ
SKEW ไม่รองรับ
SLOPE รองรับ
SMALL รองรับ
STANDARDIZE รองรับ
STDEV รองรับ
STDEV.P รองรับ
STDEV.S ไม่รองรับ
STDEVA รองรับ
STDEVP รองรับ
STDEVPA รองรับ
STEYX ไม่รองรับ
T.DIST ไม่รองรับ
T.DIST.2T ไม่รองรับ
T.DIST.RT ไม่รองรับ
T.INV ไม่รองรับ
T.INV.2T ไม่รองรับ
TDIST รองรับ
TINV รองรับ
TREND ไม่รองรับ
TRIMMEAN ไม่รองรับ
TTEST รองรับ
VAR รองรับ
VAR.P รองรับ
VAR.S รองรับ
VARA รองรับ
VARP รองรับ
VARPA รองรับ
WEIBULL รองรับ
WEIBULL.DIST ไม่รองรับ
Z.TEST รองรับ
ZTEST รองรับ
ฟังก์ชั่นข้อความ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ASC ไม่รองรับ
CHAR ค่าที่คำนวณล่าสุดจะถูก
รักษาไว้ และฟังก์ชั่นอาจถูกลบ
หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับค่าที่ใช้
CLEAN รองรับ
CODE ค่าที่คำนวณล่าสุดจะถูก
รักษาไว้ และฟังก์ชั่นอาจถูกลบ
หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับค่าที่ใช้
CONCATENATE รองรับ
DOLLAR รองรับ
EXACT รองรับ
FIND รองรับ
FINDB ไม่รองรับ
FIXED รองรับ
JIS ไม่รองรับ
LEFT รองรับ
LEFTB ไม่รองรับ
LEN รองรับ
LENB ไม่รองรับ
LOWER รองรับ
MID รองรับ
MIDB ไม่รองรับ
PHONETIC ไม่รองรับ
PROPER รองรับ
REPLACE รองรับ
REPLACEB ไม่รองรับ
REPT รองรับ
RIGHT รองรับ
RIGHTB ไม่รองรับ
SEARCH รองรับ
SEARCHB ไม่รองรับ
SUBSTITUTE รองรับ
T รองรับ
TEXT ไม่รองรับ
TRIM รองรับ
UPPER รองรับ
VALUE รองรับ
YEN ไม่รองรับ