ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Apple

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม

รายได้จากบริการเติบโต 19% ขณะที่ App Store ทำสถิติใหม่

คูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย - วันที่ 26 กรกฎาคม 2016 - Apple® ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สามปีงบประมาณ 2016 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2016 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 42.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.42 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้ 49.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้สุทธิ 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.85 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน กำไรขั้นต้นเท่ากับ 38% เมื่อเทียบกับ 39.7% ในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน  ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 63% ของรายได้ประจำไตรมาส 

“เรามีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามที่สะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแรงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เมื่อเริ่มต้นไตรมาส” Tim Cook, CEO ของ Apple  กล่าว “เราประสบความสำเร็จในการเปิดตัว iPhone SE และเราตื่นเต้นกับการตอบรับของลูกค้าและนักพัฒนาต่อซอฟต์แวร์และบริการที่เราเปิดให้ชมในงาน WWDC เมื่อเดือนมิถุนายน”

“ธุรกิจบริการของเราเติบโตขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และApp Store ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่จำนวนผู้ใช้งานยังคงเติบโตต่อเนื่องและการใช้จ่ายของลูกค้าทำสถิติใหม่” Luca Maestri, CFO ของ Apple กล่าว “เราจ่ายคืนให้นักลงทุนไปมากกว่า 13 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผล และเราได้คืนเงินไปเกือบ 177 พันล้านเหรียญสหรัฐจากเป้า 250 พันล้านเหรียญสหรัฐของโครงการคืนเงินลงทุน” 

Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ ประจำปีงบประมาณ 2016 ดังนี้ 
  • รายได้อยู่ระหว่าง 45.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 47.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 37.5% ถึง 38% 
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 6.05 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 6.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่ายอื่นๆ) 350 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 25.5%
คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทอยู่ที่ 0.57 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 8 สิงหาคม 2016

Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2016 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2016 ที่  www.apple.com/investor/earnings-call/ คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยง" และ "การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ" ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC รวมทั้งที่แบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2015 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2016 และ แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2016 ซึ่งจะต้องยื่นให้กับ SEC บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว

Apple มีการปฏิวัติเทคโนโลยีสำหรับส่วนบุคคลด้วยการเปิดตัวเครื่อง Macintosh ในปี 1984 ในวันนี้ Apple คือผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วย iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch สี่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Apple — iOS, OS X, watchOS และ tvOS — ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกอุปกรณ์ Apple  และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลด้วยบริการที่ก้าวล้ำรวมถึง App Store, Apple Music, Apple Pay และ iCloud พนักงานของ Apple นับแสนคนทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อให้โลกเป็นโลกที่ดีกว่า

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kristin Huguet
Apple
khuguet@apple.com 
(408) 974-2414

จิราพร บุนนาค
Apple
jiraporn_boonnark@apple.com
(66) 81-622-4017

นักลงทุนสัมพันธ์:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
(408) 974-5420

Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
(408) 974-4570

© 2016 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สายความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน