ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Apple

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่

รายได้จากบริการเติบโต 24% ทำสถิติใหม่ของรายได้ประจำไตรมาสที่ 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

คูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย - วันที่ 25  ตุลาคม 2016 - Apple® ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สี่ปีงบประมาณ 2016 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2016 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 46.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 9 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.67 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้ 51.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้สุทธิ 11.1 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.96 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน กำไรขั้นต้นเท่ากับ 38% เมื่อเทียบกับ 39.9% ในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน  ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 62% ของรายได้ประจำไตรมาส
 
“ผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนกันยายนที่แข็งแกร่งทำให้ปี 2016 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับ Apple” Tim Cook, CEO ของ Apple  กล่าว “ เราตื่นเต้นและยินดีกับการตอบรับของลูกค้าต่อ iPhone 7, iPhone 7 Plus และ Apple Watch Series 2 รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบริการซึ่งรายได้เติบโตขึ้น 24 เปอร์เซนต์ นับเป็นสถิติใหม่”
 
“เรารู้สึกยินดีกับกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ 16.1 พันล้านเหรียฐสหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของไตรมาสเดือนกันยายน” Luca Maestri, CFO ของ Apple กล่าว “เราจ่ายคืนให้นักลงทุนไป 9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลในไตรมาสนี้ ทำให้เราจ่ายคืนผลตอบแทนเสร็จสิ้นไปแล้ว 183 พันล้านเหรียญสหรัฐของโครงการคืนเงินลงทุน”

Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2017 ดังนี้
  • รายได้อยู่ระหว่าง 76 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 78 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 38% ถึง 38.5% 
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่ายอื่นๆ) 400 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 26%

คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทอยู่ที่ 0.57 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2016
 
Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2016 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2016 ที่  www.apple.com/investor/earnings-call/ คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยง" และ "การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ" ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC รวมทั้งที่แบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2015 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2016 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2016 และ แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2016 ซึ่งจะต้องยื่นให้กับ SEC บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว

Apple มีการปฏิวัติเทคโนโลยีสำหรับส่วนบุคคลด้วยการเปิดตัวเครื่อง Macintosh ในปี 1984 ในวันนี้ Apple คือผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วย iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch สี่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Apple — iOS, OS X, watchOS และ tvOS — ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกอุปกรณ์ Apple  และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลด้วยบริการที่ก้าวล้ำรวมถึง App Store, Apple Music, Apple Pay และ iCloud พนักงานของ Apple นับแสนคนทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อให้โลกเป็นโลกที่ดีกว่า

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kristin Huguet
Apple
khuguet@apple.com
(408) 974-2414
 
จิราพร บุนนาค
Apple
jiraporn_boonnark@apple.com
(66) 816 224 017

นักลงทุนสัมพันธ์:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
(408) 974-5420
 
Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
(408) 974-4570
 

© 2016 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สายความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน