ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Apple

ภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์

iMac จอภาพ Retina

จอภาพ Retina ช่วยให้ข้อความคมชัดยิ่งกว่าที่เคย วิดีโอดูสมจริงเหลือเชื่อ และคุณจะเห็นรายละเอียดในอีกระดับในภาพถ่ายของคุณ iMac รุ่น 21.5 นิ้วมีวางจำหน่ายพร้อมจอภาพ Retina 4K ใหม่ ที่มีความละเอียดระดับ 4096 x 2304 และ 9.4 ล้านพิกเซล ซึ่งมากกว่าจอภาพ iMac 21.5 นิ้วรุ่นมาตรฐานถึง 4.5 เท่า iMac รุ่น 27 นิ้วทุกรุ่นมาพร้อมกับจอภาพ Retina 5K ซึ่งเป็นจอภาพแบบ All-in-One ที่มีความละเอียดสูงสุดในโลก โดยมีจำนวนพิกเซลสูงเหลือเชื่อถึง 14.7 ล้านพิกเซล ซึ่งมากกว่าจอภาพ HD ถึง 7 เท่า 
เข้าชมเว็บไซต์ iMac จอภาพ Retina 5K

สายความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน

ข้อตกลงการใช้งานภาพ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานภาพ

สำหรับการคัดลอกหรือการใช้งานใดๆ กับภาพด้านล่าง ถือเป็นการแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รวมถึงยอมรับในข้อตกลงการใช้งานภาพตามที่ปรากฏด้านล่างนี้แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับและควบคุมการใช้งานภาพของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดของข้อตกลง โปรดอย่าคัดลอกหรือใช้งานภาพไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ยกเว้นคุณจะได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามโดย Apple

ข้อตกลงการใช้งาน

ภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณสามารถใช้งานภาพได้เฉพาะเพื่อการลงประกอบสื่อข่าวสาร และ/หรือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งสิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลที่คุณได้รับไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคล
อื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ภาพเพื่อการส่งเสริมหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเทคโนโลยี (เช่น
ในงานโฆษณา แผ่นพับ ปกหนังสือ คลังรูปภาพ เสื้อยืด รวมถึงสินค้าส่งเสริมการขาย) นอกจากนี้

ยังห้ามปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงภาพเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ระหว่างคุณและ Apple กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ถือเป็นสิทธิ์ของ Apple แต่เพียง

ผู้เดียว ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ลบ ปรับเปลี่ยน หรือบิดเบือนความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับภาพ

นั้นและการใช้งานแต่ละครั้งจะต้องแสดงที่มาของภาพ รวมถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของภาพนั้นไว้

ต่อจากภาพดังกล่าวด้วย

ฉันได้อ่านและเข้าใจ รวมถึงยอมรับตามข้อตกลงการใช้งานภาพ

ยอมรับและดาวน์โหลด
ไม่ยอมรับข้อตกลง