ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Apple

ภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์

MacBook

นี่คือ Mac ที่บางเฉียบและเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ทุกๆ ชิ้นส่วนได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่หมด

อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้มาซึ่ง Mac ที่มีน้ำหนักเพียง

0.92 กก. และบางเพียง 13.1 มม. โดย MacBook

ใหม่นี้ มาพร้อมจอภาพ Retina ขนาด 12 นิ้วที่

เรียกได้ว่าบางยิ่งกว่าครั้งไหนๆ และคีย์บอร์ดขนาด

มาตรฐานที่ออกแบบโดย Apple ซึ่งมีความบาง
อย่างเหลือเชื่อและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

แทร็คแพด Force Touch โฉมใหม่ที่เปิดอีกมิติ

ให้กับการโต้ตอบกับ Mac ตลอดจนพอร์ต

USB-C ขนาดกะทัดรัดที่รวมความสามารถเอาไว้

อย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูล

ส่งสัญญาณภาพ หรือการชาร์จ ทั้งหมดก็ทำ

ได้ง่ายๆ ผ่านช่องต่อเพียงช่องเดียว นอกจากนี้

ยังมีการออกแบบแบตเตอรี่ขึ้นใหม่ให้ใช้ทุกๆ

มิลลิเมตรของพื้นที่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อมอบระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานตลอดทั้งวัน
เข้าชมเว็บไซต์ MacBook 

สายความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน

ข้อตกลงการใช้งานภาพ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานภาพ

สำหรับการคัดลอกหรือการใช้งานใดๆ กับภาพด้านล่าง ถือเป็นการแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รวมถึงยอมรับในข้อตกลงการใช้งานภาพตามที่ปรากฏด้านล่างนี้แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับและควบคุมการใช้งานภาพของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดของข้อตกลง โปรดอย่าคัดลอกหรือใช้งานภาพไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ยกเว้นคุณจะได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามโดย Apple

ข้อตกลงการใช้งาน

ภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณสามารถใช้งานภาพได้เฉพาะเพื่อการลงประกอบสื่อข่าวสาร และ/หรือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งสิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลที่คุณได้รับไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคล
อื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ภาพเพื่อการส่งเสริมหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเทคโนโลยี (เช่น
ในงานโฆษณา แผ่นพับ ปกหนังสือ คลังรูปภาพ เสื้อยืด รวมถึงสินค้าส่งเสริมการขาย) นอกจากนี้

ยังห้ามปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงภาพเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ระหว่างคุณและ Apple กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ถือเป็นสิทธิ์ของ Apple แต่เพียง

ผู้เดียว ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ลบ ปรับเปลี่ยน หรือบิดเบือนความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับภาพ

นั้นและการใช้งานแต่ละครั้งจะต้องแสดงที่มาของภาพ รวมถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของภาพนั้นไว้

ต่อจากภาพดังกล่าวด้วย

ฉันได้อ่านและเข้าใจ รวมถึงยอมรับตามข้อตกลงการใช้งานภาพ

ยอมรับและดาวน์โหลด
ไม่ยอมรับข้อตกลง