การรีไซเคิลในเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย

เลือกประเทศหรือภูมิภาคด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Apple ในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว

การรีไซเคิลของ Apple ในออสเตรเลีย

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในบังกลาเทศ

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในบรูไนดารุสซาลาม

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในกัมพูชา

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในจีน

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในกวม

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในฮ่องกง

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในอินโดนีเซีย

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในมาเก๊า

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในมาเลเซีย

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในนิวซีแลนด์

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในฟิลิปปินส์

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในสิงคโปร์

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในเกาหลีใต้

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในตาฮิติ

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในไต้หวัน

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในไทย

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple Renew
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การรีไซเคิลของ Apple ในเวียดนาม

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท TES-AMM เพื่อส่งคืน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

อีเมล: cs@tes-amm.com
โทร. +65 6408 8300

กลับไปด้านบน