การรีไซเคิลในเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย

เลือกประเทศหรือภูมิภาคด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Apple ในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในออสเตรเลีย

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในบรูไนดารุสซาลาม

ใช้บริการส่งคืนทางออนไลน์ฟรีผ่านบริษัท Reverse Logistic
เพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในกัมพูชา

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในจีน

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในฮ่องกง

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในอินโดนีเซีย

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในเกาหลี

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในมาเก๊า

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในมาเลเซีย

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในนิวซีแลนด์

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในฟิลิปปินส์

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในสิงคโปร์

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในไต้หวัน

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในไทย

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

โครงการรีไซเคิลของ Apple ในเวียดนาม

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ กับโครงการ Apple GiveBack
เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน