สายแบบ Leather Loop สีเขียวฟอเรสต์ 44 มม. ขนาด L3 ผลลัพธ์