สายแบบ Leather Loop สีเคปค็อดบลู 44 มม. ขนาด M1 ผลลัพธ์