สายแบบ Modern Buckle สีเคปค็อดบลู 40 มม. ขนาด L2 ผลลัพธ์