สายแบบ Modern Buckle สีไลแลค 40 มม. ขนาด L3 ผลลัพธ์